• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

Planul de Acţiuni ANSA pentru anul 2018 aprobat prin ordinul 76 din 13.01.2018

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul multianual de dezvoltare profesională al Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor pentru anii 2016-2020

Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016

Realizarea planului de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2019
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2018
 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declaraţia privind buna guvernare
 28.02.2019
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr. 197 din 14 mai 2019 Cu privire la aprobarea Ghidului privind farmacovigilența medicamentelor de uz veterinar
 2. Ordinul Nr. 196 din 13 mai 2019 Cu privire la aprobarea Ghidului privind farmacovigilența medicamentelor de uz veterinar
 3. Ordinul Nr. 188 din 02 mai 2019 Cu privire la controlul oficial consolidat la Punctele de Inspecție la Frontieră Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3
 4. Ordinul Nr. 144  din 04 aprilie 2019 Cu privire la intensificarea controlului trasabilității produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
 5. Ordinul Nr. 121  din 25 martie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor
 6. Ordinul Nr. 99 din 14 martie 2019 cu privire la aprobarea Planului Strategic și Planul Anual al activității Direcției audit intern
 7. Ordinul Nr. 98 din 13 martie 2019 cu privire la aprobarea normelor de timp
 8. Ordinul Nr. 78 din 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2019 Anexa nr. 1
 9. Ordinul Nr. 61 din 12 februarie 2019 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2019 Anexa plan reziduuri, Anexa plan reziduuri-bov,porc,ovin 
 10. Ordinul Nr. 59  din 12 februarie 2019 Cu privire la aprobarea unor liste și atribuirea ștampilelor
 11. Ordinul Nr. 26  din 21 ianuarie 2019 Cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare, raportare a sistemului de control intern managerial
 12. Ordinul Nr. 21  din 17 ianuarie 2019 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor conform Ordinului nr. 12 din 11.01.2019 
Dispoziţiile ANSA
 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 2. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 3. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 9. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 10. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 12. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 13. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 14. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 15. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 16. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 2. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 3. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 4. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 5. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 6. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 7. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 8. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 9. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 10. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 11. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 12. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 13. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 14. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 15. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 2.  
 3. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 4. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 5. PG 15/01 Imparțialitatea, Conflictul de interese, Confidențialitatea
 6. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Domeniul Sănătate și Bunăstarea Animalelor

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

Domeniul siguranța produselor de origine animală

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Oxana Vaculin, tel: 022-264675
27.06.2016

   

  Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

  1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
  2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

          NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

  Oxana Vaculin, tel: 022-264675
  27.06.2016

   

  Proiecte definitivate
  1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
   Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
   Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
  3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
  4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
  5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
  6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
  7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
  8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  9. Avizul Ministerul Economiei
  10. Avizul Ministerul Finanţelor
  11. Avizul Ministerul Muncii
  12. Avizul Ministerul Sănătăţii
  13. Avizul Ministerul Justiţiei
  14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
  15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative