• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

Raportul anual privind asistența externă pentru anul 2018

Planul de Acţiuni ANSA pentru anul 2018 aprobat prin ordinul 76 din 13.01.2018

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul multianual de dezvoltare profesională al Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor pentru anii 2016-2020

Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016

Realizarea planului de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2019
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2018
 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declaraţia privind buna guvernare
 28.02.2019
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr. 15 din 15 ianuarie 2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului de func'ionare ;i organizare a Colegiului din cadrul Agen'iei Na'ionale pentru Siguran'a Alimentelor
 2. Ordinul Nr. 4 din 03 ianuarie 2020 Cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane la mistreți
 3. Ordinul Comun 1/7/01-0 din 02 ianuarie 2020 Cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie  și combaterea a pestei porcine africane și a altor hazarduri biologice de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța produselor de origine animală
 4. Ordinul Nr. 530 din 23 decembrie 2019 Cu privire la desemnarea unor responsabilități
 5. Ordinul Nr. 486 din 22 noiembrie 2019 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de alimente pentru bebeluși cu ton și legume
 6. Ordinul Nr. 475 din 18 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea unor unități pentru import
 7. Ordinul Nr. 449 din 04 noiembrie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind modul de folosire a unităților de transport ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 8. Ordinul Nr. 471 din 14 noiembrie 2019 Cu privire la abrogarea Ordinului Nr. 322 din 07.08.2019
 9. Ordinul Nr. 453 din 04 noiembrie 2019 Cu privire la modificarea ordinului 451/2017
 10. Ordinul Nr. 445 din 31 octombrie 2019 Cu privire la constituirea comisiilor pentru inventarierea patrimoniului pe anul 2019
 11. Ordinul Nr. 427 din 16 octombrie 2019 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 57/2019
 12. Ordinul Nr. 422 din 11 octombrie 2019 Cu privire la monitorizarea introducerii pe piață a produselor alimentare neconforme
 13. Ordinul Nr. 421 din 07 octombrie 2019 Cu privire la crearea Comisiei de anchetă și demararea anchetei de serviciu
 14. Ordinul Nr. 214 din 12 mai 2019 Cu privire la activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți
 15. Ordinul Nr. 349-1 din 02 septembrie 2019 Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită
 16. Ordinul Nr. 352 din 03 septembrie 2019 Cu privire la suspendarea temporară a unui ordin (Ordin nr. 342/2019)
 17. Ordinul Nr. 372 din 12 septembrie 2019 Cu privire la stabilirea unor restricții
 18. Ordinul Nr. 367 din 10 septembrie 2019 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.96 din 11.03.2019
 19. Ordinul Nr. 366 din 10 septembrie 2019 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.172 din 17.04.2019
 20. Ordinul Nr. 349/1 din 02 aseptembrie 2019 Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită 
 21. Ordinul Nr. 322 din 07 august 2019 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de peste congelat
 22. Ordinul Nr. 119 din 17 august 2013 Cu privire la aprobarea instrucțiunii metodice de prelevare a probelor în cadrul controlului fitosanitar și expertizei fitosanitare la importul produselor de origine vegetala (anexa
 23. Ordinul Nr. 362 din 06 septembrie 2019 Cu privirea la certificarea de inofensivitate
 24. Ordinul Nr. 344 din 22 august 2019 Cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anul 2019
 25. Ordinul Nr. 341 din 21 august 2019 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA nr.35 din 25.01.2019
 26. Ordinul Nr. 330 din 13 august 2019 Cu privire la Pesta porcină africană
 27. Ordinul Nr. 308 din 29 iulie 2019 Cu privire la măsurile de eradicare a focarului de pistă porcină africană
 28. Ordinul Nr. 293 din 17 iulie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea și gestionarea unor fomulare de strictă evidență
 29. Ordinul Nr. 283 din 05 iulie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind condițiile minime de sănătate și certificare veterinară la exportul de animale
 30. Ordinul Nr. 274 din 01 iulie 2019 Cu privire la instruire
 31. Ordinul Nr. 272 din 28 iunie 2019 Cu privire la aprobarea unui Program
 32. Ordinul Nr. 247 din 18 iunie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind accesul, ordinea și securitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 33. Ordinul Nr. 114 din 20 martie 2019 Cu privire la implementarea programului de monitorizare și supraveghere a materialelor furajere
 34. Ordinul Nr. 634 din 21 noiembrie 2018 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar-veterinare
 35. Ordinul Nr. 197 din 14 mai 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la variație și extinderilor certificatelor de înregistrarea a medicamentelor de uz veterinar
 36. Ordinul Nr. 196 din 13 mai 2019 Cu privire la aprobarea Ghidului privind farmacovigilența medicamentelor de uz veterinar
 37. Ordinul Nr. 188 din 02 mai 2019 Cu privire la controlul oficial consolidat la Punctele de Inspecție la Frontieră Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3
 38. Ordinul Nr. 144  din 04 aprilie 2019 Cu privire la intensificarea controlului trasabilității produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
 39. Ordinul Nr. 121  din 25 martie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor
 40. Ordinul Nr. 99 din 14 martie 2019 cu privire la aprobarea Planului Strategic și Planul Anual al activității Direcției audit intern
 41. Ordinul Nr. 98 din 13 martie 2019 cu privire la aprobarea normelor de timp
 42. Ordinul Nr. 78 din 26 februarie 2019 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2019 Anexa nr. 1
 43. Ordinul Nr. 61 din 12 februarie 2019 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2019 Anexa plan reziduuri, Anexa plan reziduuri-bov,porc,ovin 
 44. Ordinul Nr. 59  din 12 februarie 2019 Cu privire la aprobarea unor liste și atribuirea ștampilelor
 45. Ordinul Nr. 26  din 21 ianuarie 2019 Cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare, raportare a sistemului de control intern managerial
 46. Ordinul Nr. 21  din 17 ianuarie 2019 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor conform Ordinului nr. 12 din 11.01.2019 
Dispoziţiile ANSA
 1. Dispoziție Nr.07/1-3-82 din 12.09.2019 Cu privire la monitorizarea importului și efectuarea controlului fitosanitar cu prelevarea de probe la toate loturile de cartofi importați în RM
 2. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 3. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 9. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 10. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 11. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 12. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 13. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 14. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 16. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 18. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raport  pentru trimestru I  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 2. Raport  pentru trimestru II  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 3. Raport  pentru trimestru III 2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 4. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 5. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 6. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 7. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 8. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 9. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 10. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 11. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 12. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 13. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 14. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 15. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 16. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 17. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 18. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG-08-01 Prelevarea probelor de produse alimentare
 2. PG-09-01 Prelevarea probelor la importul produselor alimentare la PIF
 3. PG-12-01 Acșiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconformate
 4. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 5. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 6. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 7. PG 15/01 Imparțialitatea, Conflictul de interese, Confidențialitatea
 8. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Domeniul Sănătate și Bunăstarea Animalelor

 

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

 

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

 

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

 

Domeniul siguranța produselor de origine animală

 

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Oxana Vaculin, tel: 022-264675
27.06.2016

   

  Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

  1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
  2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

          NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

  Oxana Vaculin, tel: 022-264675
  27.06.2016

   

  Proiecte definitivate
  1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
   Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
   Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
  3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
  4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
  5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
  6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
  7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
  8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  9. Avizul Ministerul Economiei
  10. Avizul Ministerul Finanţelor
  11. Avizul Ministerul Muncii
  12. Avizul Ministerul Sănătăţii
  13. Avizul Ministerul Justiţiei
  14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
  15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative