• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

”Anunț privind inițierea elaborării proiectului de  ordin cu privire la stabilirea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală.  Avizele/expertizele vor fi expediate în format electronic Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor până la data de 11.12.2020 pe emailul  info@ansa.gov.md. Persoana de contact: Angela Sîrbu, e-mail: angela.sirbu@ansa.gov.md tel  022-21-01-56.”   ANEXA 1, ANEXA 2

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către instituțiile publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, „Laboratorul central fitosanitar” și „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate și tarifele acestora Proiectul hotaririi de guvernAnexa nr. 1Anexa nr. 2Anexa nr. 3Anexa nr. 4Nota informativaAIR la proiect. Propunerile vor fi remise până la data de 11.09.2020 în format electronic pe adresa : cristina.gradinaru@ansa.gov.md , Persoana de contact : Cristina Grădinaru șef adjunct Direcția juridică 022-26-46-75.

Anunț privind inițierea elaborării Nota informativă și Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la  modificare hotărîrii Guvernului nr. 1210/2018 Propunerile vor fi remise până la data de 25.08.2020 în format electronic pe adresa : doina.popovici@ansa.gov.md , Persoana de contact : Doina Popovici specialist principal Direcția Juridică 022-26-46-75

Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, pentru proiectul „Incinerator ecologic pe platformă mobilă pentru incinerarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman”​

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri

Proiect de lege cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul cu privire la  modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Regulamentul intern al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Planul anual de actiuni al Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor pentru anul 2020

Raportul anual privind asistența externă pentru anul 2018

Planul de Acţiuni ANSA pentru anul 2018 aprobat prin ordinul 76 din 13.01.2018

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul multianual de dezvoltare profesională al Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor pentru anii 2016-2020

Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016

Planul anual de dezvoltare profesională a angajaților ANSA pentru anul 2020

Realizarea Planului de dezvoltare profesională a angajaților ANSA pentru anul 2019

Realizarea planului de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central ANSA pentru anul 2018
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2019
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2018
 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declarație de răspundere managerială
10.03.2020
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2019
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 2019201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr. 380  din 26 octombrie 2020 Cu privire la desemnarea unor responsabilitați
 2. Ordinul Nr. 342  din 24 septembrie 2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul ANSA
 3. Ordinul Nr. 341  din 24 septembrie 2020 Cu privire la instituirea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul ANSA
 4. Ordinul Nr. 333  din 18 august 2020 Cu privire la organizare și desfășurarea activităților comune de monitorizare și verificare a respectării măsurilor de sănătate publică privind prevenirea răspândirii infecției COVID-19
 5. Ordinul Nr. 320  din 5 septembrie 2020 Cu privire la prezentarea/examinarea/remiterea Notificărilor pentru importul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți
 6. Ordinul Nr. 318  din 3 septembrie 2020 Cu privire la aprobarea Ghidului pentru efectuarea distincției între materii prime furajere, aditivi pentru hrana animalelor, produse biocide și medicamente de uz veterinara  ANEXA: Ghid pentru efectuarea distincției între materiile prime pentru furaje, aditivii pentru hrana animalelor, produsele biocide și medicamentele de uz veterinar
 7. Ordinul Nr. 302  din 12 august 2020 Cu privire la aprobarea Planului anual de Acțiuni ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelorpentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020
 8. Ordinul Nr. 296  din 01 august 2020 Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic
 9. Ordinul Nr. 241 din 15 iunie 2020 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru definirea calității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentației în instituțiile de invățământ general, Anexă la Ordin
 10. Ordinul Nr. 218 din 28 mai 2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr.28 din 23 ianuarie 2020
 11. Ordinul Nr. 209  din 22 mai 2020 Cu privire la aprobarea Comisiei tehnice de verificare a campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor
 12. Ordinul Nr. 181  din 5 mai 2020 Cu privire la completarea Ordinului Nr. 88 din 25.02.2020 referitor la Planul național de monitorizare a rezidurilor pentru anul 2020 
 13. Ordinul Nr. 175 din 14 aprilie 2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr.4/2020
 14. Ordinul Nr. 164 din 30 martie 2020 Cu privire la stabilirea unor măsuri
 15. Ordinul Nr. 163 din 27 martie 2020 Cu privire la instituirea moratoriului asupra controalelor de stat
 16. Ordinul Nr. 157 din 24 martie 2020 Despre aprobarea instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidimiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19
 17. Ordinul Nr. 156 din 24 martie 2020 Cu privire la stabilirea unor responsabilități
 18. Ordinul Nr. 149 din 20 martie 2020 Cu privire la eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru pește viu și proaspăt refrigerat
 19. Ordinul Nr. 138 din 18 martie 2020 Cu privire la modificarea Ordinului 597 din 01 noiembrie 2018
 20. Ordinul Nr. 597 MODIFICAT din 18 martie 2020 (prin Ordinul Nr.138 din 18.03.2020) Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 21. Ordinul Nr. 88 din 25 februarie 2020 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2020
 22. Ordinul Nr. 76 din 20 februarie 2020 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare ( Anexa ) 
 23. Ordinul Nr. 75 din 20 februarie 2020 Cu privire la înregistrarea unor medicamente de uz veterinar în Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar
 24. Ordinul Nr. 49 din 06 februarie 2020 Cu privire la aprobarea unor unități pentru import
 25. Ordinul Nr. 40 din 31 ianuarie 2020 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor conform Ordinului nr. 28 din 23.01.2020, Ordinul 233 din 05 iunie 2020 
 26. Ordinul Nr.31 din 27.01.2020 Cu privire la modificare a Ordinului Nr.4/2020
 27. Ordinul Nr.29 din 24.01.2020 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva introducerii și răspîndirii gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova
 28. Ordinul Nr. 28 din 23 ianuarie 2020 Cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2020
  1. Anexa 1
  2. Anexa 2 
  3. Anexa 3
  4. Anexa 4 
  5. Anexa 5 
  6. Anexa 6
  7. Anexa 7 
  8. Anexa 8
  9. Anexa 9
 29. Ordinul Nr. 23 din 22 ianuarie 2020 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva introducerii și răspîndirii gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova(abrogat prin Ordinul Nr. 29 din 24.01.2020)
 30. Ordinul Nr. 15 din 15 ianuarie 2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Colegiului din cadrul Agen'iei Na'ionale pentru Siguran'a Alimentelor
 31. Ordinul Nr. 4 din 03 ianuarie 2020 Cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane la mistreți
 32. Ordinul Comun 1/7/01-0 din 02 ianuarie 2020 Cu privire la intensificarea măsurilor de profilaxie  și combaterea a pestei porcine africane și a altor hazarduri biologice de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța produselor de origine animală
Dispoziţiile ANSA
 1. Derectiva Nr.07/1-3-28 din 08.03.2020 PCu privire la executarea Ordinul Nr. 597 MODIFICAT din 01.11.2018
 2. Dispoziție Nr.07/1-3-27 din 16.03.2020 Privind sistare controalelor planificate pînă la data de 01.04.2020
 3. Dispoziție Nr.07/1-3-82 din 12.09.2019 Cu privire la monitorizarea importului și efectuarea controlului fitosanitar cu prelevarea de probe la toate loturile de cartofi importați în RM
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 9. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 12. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 13. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 14. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 16. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 18. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 19. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 20. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raportul Anual 2019 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2019-2022
 2. Raport  pentru trimestru I  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 3. Raport  pentru trimestru II  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 4. Raport  pentru trimestru III 2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 5. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 6. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 7. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 8. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 9. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 10. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 11. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 12. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 13. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 14. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 15. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 16. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 17. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 18. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 19. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG-08-01 Prelevarea probelor de produse alimentare
 2. PG-09-01 Prelevarea probelor la importul produselor alimentare la PIF
 3. PG-12-01 Acșiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconformate
 4. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 5. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 6. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 7. PG 15/01 Imparțialitatea, Conflictul de interese, Confidențialitatea
 8. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Domeniul Sănătate și Bunăstarea Animalelor

 

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

 

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

 

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

 

Domeniul siguranța produselor de origine animală

 

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Cristina Gradinaru Șef adjunct Direcția Juridică, tel: 022-264675
23.01.2020

   

  Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

  1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
  2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

          NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

  Cristina Gradinaru , tel: 022-264675
  23.01.2020

   

  Proiecte definitivate
  1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
   Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
   Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
  3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
  4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
  5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
  6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
  7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
  8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  9. Avizul Ministerul Economiei
  10. Avizul Ministerul Finanţelor
  11. Avizul Ministerul Muncii
  12. Avizul Ministerul Sănătăţii
  13. Avizul Ministerul Justiţiei
  14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
  15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative