• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

 

 

Cadrul de reglementare

Lista pesoanelor responsabile de transparență
Lista părților interesate
Rapoartele anuale privind transaparența
Anunțuri de inițiere a elaborării deciziei
Anunțuri de organizare a consultărilor publice

_

Anunț de retragere a unui proiect din procesul de elaborare

_

Rezultatele consultărilor publice

_

Deciziile adoptate și materialele aferente acestora
Raporturi
Planuri
Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților ANSA 
Declarație de răspundere managerială
REGISTRUL agenților economici cu datoria debitoare

 

 

Regulamentul intern al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Ordinele ANSA: 20202019201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr. 457 din 2 decembrie 2021 Cu privire la asigurarea prelevărilor de probe, de la mistreți recoltați la partidele de vânătoare din anul 2021
 2. Ordinul Nr. 433 din 19 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de mandarine
 3. Ordinul Nr. 432 din 19 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre importată
 4. Ordinul Nr. 421 din 12 noiembrie 2021 Cu privire Ia modificarea Ordinului ANSA nr.266 din 07.07.2021 cu privire la unele împuterniciri
 5. Ordinul Nr. 420 din 11 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 6. Ordinul Nr. 416 din 9 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de mandarine
 7. Ordinul Nr. 413 din 9 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 8. Ordinul Nr. 409 din 8 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 9. Ordinul Nr. 408 din 8 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 10. Ordinul Nr. 406 din 5 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 11. Ordinul Nr. 405 din 5 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de struguri
 12. Ordinul Nr. 399 din 1 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de dovlecei
 13. Ordinul Nr. 391 din 28 octombrie 2021 Cu privire la constituirea comisiilor pentru inventarierea patrimoniului pe anul 2021 
 14. Ordinul Nr. 389 din 27 octombrie 2021 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 158/2013 Cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a normelor privind certificarea sanitar veterinară și a unor formulare tipizate
 15. Ordinul Nr. 382 din 25 octombrie 2021 Cu privire la organizarea audienței
 16. Ordinul Nr. 377 din 20 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 17. Ordinul Nr. 373 din 19 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de dovlecei
 18. Ordinul Nr. 370 din 18 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre importată
 19. Ordinul Nr. 369 din 18 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 20. Ordinul Nr. 353 din 4 octombrie 2021 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre dezosată mecanic importată 
 21. Ordinul Nr. 322 din 17 august 2021 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor de băuturi răcoritoare
 22. Ordinul Nr. 311 din 9 august 2021 Cu privire la aprobarea unor exploatații pentru import
 23. Ordinul Nr. 287 din 21 iulie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, pentru anul 2021
 24. Ordinul Nr. 285 din 20 iulie 2021 Cu privire la regimul de eliberare a certificatelor de inofensivitate și inspecție a cerealelor în zilelel de odihnă
 25. Ordinul Nr. 276 din 12 iulie 2021 Cu privire la delegare li prelevarea probelor de produse lactate
 26. Ordinul Nr. 274 din 12 iulie 2021 Cu privire la delegare
 27. Ordinul Nr. 266 din 7 iulie 2021 Cu privire la unele împuterniciri
 28. Ordinul Nr. 256 din 29 iunie 2021 Cu privire la modificarea Ordinului Nr. 433 cu privire la  aprobarea Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2021, conform HG nr. 355/2020           
 29. Ordinul Nr. 253 din 25 iunie 2021 Cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru boala febra aftoasă și a Manualului operațional pentru intervenția în focarele febră aftoasă (Anexa 1. Plan contingență FA, Anexa 2. Manual operațional FA)
 30. Ordinul Nr. 222 din 4 iunie 2021 Cu privire la modificarea și completarea Ordinul Nr. 92 din 23.02.2021 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2021 
 31. Ordinul Nr. 198 din 20 mai 2021 Cu privire la certificarea ouălor pentru consum uman
 32. Ordinul Nr. 120 din 12 martie 2021 Despre cerințele la transportatea în vrac pe nave maritime a uleiurilor sau grăsimilor lichide
 33. Ordinul Nr. 114 din 10 martie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, pentru anul 2021
 34. Ordinul Nr. 113 din 10 martie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare a rezidurilor de pesticide și a conținutului de nitrați din produsele alimentare de origine vegetală, pentru anul 2021
 35. Ordinul Nr. 92 din 23 februarie 2021 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2021
 36. Ordinul Nr. 82 din 17 februarie 2021 Cu privire la modificarea   Ordinului Nr. 535 din 24.12.2019 Cu privire la prezentarea specimenelor de semnături pentru anul 2020-2021
 37. Ordinul Nr. 31  din 25 ianuarie 2021 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supravehere în domeniul siguranței alomentelor, sănătății plantelor și furajelor conform  Ordinul Nr. 23  din 20 ianuarie 2021
 38. Ordinul Nr. 23  din 20 ianuarie 2021 Cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alomentelor, sănătății plantelor, hranei pentru animale și calității produselor de uz fitosanitar pentru anul 2021: 
 1. Ordinul Nr. 16  din 18 ianuarie 2021 Cu privire la controlul oficial consolidat la Punctele de Inspecție la Frontieră, ANEXA Nr.1: DECLARAŢIE  PE PROPRIE RĂSPUNDERE
 2. Ordinul Nr. 15  din 18 ianuarie 2021 Cu privire la aprobarea regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici  (original)
Dispoziţiile ANSA
 1. Derectiva Nr.07/1-3-28 din 08.03.2020 PCu privire la executarea Ordinul Nr. 597 MODIFICAT din 01.11.2018
 2. Dispoziție Nr.07/1-3-27 din 16.03.2020 Privind sistare controalelor planificate pînă la data de 01.04.2020
 3. Dispoziție Nr.07/1-3-82 din 12.09.2019 Cu privire la monitorizarea importului și efectuarea controlului fitosanitar cu prelevarea de probe la toate loturile de cartofi importați în RM
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 9. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 12. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 13. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 14. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 16. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 18. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 19. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 20. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raport pentru trimestrul III 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 2. Raport pentru trimestrul II 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 3. Raport pentru trimestrul I 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă a indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 4. Raportul Anual 2020 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022
 5. Raportul Anual 2019 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2019-2022
 6. Raport  pentru trimestru I  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 7. Raport  pentru trimestru II  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 8. Raport  pentru trimestru III 2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 9. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 10. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 11. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 12. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 13. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 14. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 15. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 16. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 17. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 18. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 19. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 20. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 21. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 22. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 23. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG-08-01 Prelevarea probelor de produse alimentare
 2. PG-09-01 Prelevarea probelor la importul produselor alimentare la PIF
 3. PG-12-01 Acșiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconformate
 4. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 5. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 6. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 7. PG 15/01 Imparțialitatea, Conflictul de interese, Confidențialitatea
 8. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Domeniul Sănătate și Bunăstarea Animalelor

 

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

 

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

 

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

 

Domeniul siguranța produselor de origine animală

 

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Botnari Viorica, specialist principal Direcția Juridică, tel: 022-264675
27.04.2021

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

        NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Cristina Gradinaru , tel: 022-264675
23.01.2020

 

Proiecte definitivate
 1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
 2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
 4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
 5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
 6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
 7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
 8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 9. Avizul Ministerul Economiei
 10. Avizul Ministerul Finanţelor
 11. Avizul Ministerul Muncii
 12. Avizul Ministerul Sănătăţii
 13. Avizul Ministerul Justiţiei
 14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
 15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative