• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ordinile ansa 2019

 1. Ordinul Nr. 281 din 04 iulie 2019 Cu privire la aprobarea Programului Național de control a salmonelozelor
 2. Ordinul Nr. 530 din 23 decembrie 2019 Cu privire la desemnarea unor responsabilități
 3. Ordinul Nr. 486 din 22 noiembrie 2019 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de alimente pentru bebeluși cu ton și legume
 4. Ordinul Nr. 475 din 18 noiembrie 2019 cu privire la aprobarea unor unități pentru import
 5. Ordinul Nr. 449 din 04 noiembrie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind modul de folosire a unităților de transport ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr. 471 din 14 noiembrie 2019 Cu privire la abrogarea Ordinului Nr. 322 din 07.08.2019
 7. Ordinul Nr. 453 din 04 noiembrie 2019 Cu privire la modificarea Ordinului 451/2017
 8. Ordinul Nr. 445 din 31 octombrie 2019 Cu privire la constituirea comisiilor pentru inventarierea patrimoniului pe anul 2019
 9. Ordinul Nr. 427 din 16 octombrie 2019 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 57/2019
 10. Ordinul Nr. 422 din 11 octombrie 2019 Cu privire la monitorizarea introducerii pe piață a produselor alimentare neconforme
 11. Ordinul Nr. 421 din 07 octombrie 2019 Cu privire la crearea Comisiei de anchetă și demararea anchetei de serviciu
 12. Ordinul Nr. 214 din 12 mai 2019 Cu privire la activitatea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți
 13. Ordinul Nr. 349-1 din 02 septembrie 2019 Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită
 14. Ordinul Nr. 352 din 03 septembrie 2019 Cu privire la suspendarea temporară a unui ordin (Ordin nr. 342/2019)
 15. Ordinul Nr. 372 din 12 septembrie 2019 Cu privire la stabilirea unor restricții
 16. Ordinul Nr. 367 din 10 septembrie 2019 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.96 din 11.03.2019
 17. Ordinul Nr. 366 din 10 septembrie 2019 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.172 din 17.04.2019
 18. Ordinul Nr. 349/1 din 02 aseptembrie 2019 Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită 
 19. Ordinul Nr. 322 din 07 august 2019 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de peste congelat
 20. Ordinul Nr. 119 din 17 august 2013 Cu privire la aprobarea instrucțiunii metodice de prelevare a probelor în cadrul controlului fitosanitar și expertizei fitosanitare la importul produselor de origine vegetala (anexa
 21. Ordinul Nr. 362 din 06 septembrie 2019 Cu privirea la certificarea de inofensivitate
 22. Ordinul Nr. 344 din 22 august 2019 Cu privire la aprobarea Planului anual de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor anul 2019
 23. Ordinul Nr. 341 din 21 august 2019 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA nr.35 din 25.01.2019
 24. Ordinul Nr. 330 din 13 august 2019 Cu privire la Pesta porcină africană
 25. Ordinul Nr. 308 din 29 iulie 2019 Cu privire la măsurile de eradicare a focarului de pistă porcină africană
 26. Ordinul Nr. 293 din 17 iulie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea și gestionarea unor fomulare de strictă evidență
 27. Ordinul Nr. 283 din 05 iulie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind condițiile minime de sănătate și certificare veterinară la exportul de animale
 28. Ordinul Nr. 274 din 01 iulie 2019 Cu privire la instruire
 29. Ordinul Nr. 272 din 28 iunie 2019 Cu privire la aprobarea unui Program
 30. Ordinul Nr. 247 din 18 iunie 2019 Cu privire la aprobarea Regumalentului privind accesul, ordinea și securitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 31. Ordinul Nr. 114 din 20 martie 2019 Cu privire la implementarea programului de monitorizare și supraveghere a materialelor furajere
 32. Ordinul Nr. 634 din 21 noiembrie 2018 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar-veterinare
 33. Ordinul Nr. 197 din 14 mai 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la variație și extinderilor certificatelor de înregistrarea a medicamentelor de uz veterinar
 34. Ordinul Nr. 196 din 13 mai 2019 Cu privire la aprobarea Ghidului privind farmacovigilența medicamentelor de uz veterinar
 35. Ordinul Nr. 188 din 02 mai 2019 Cu privire la controlul oficial consolidat la Punctele de Inspecție la Frontieră Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3
 36. Ordinul Nr. 144  din 04 aprilie 2019 Cu privire la intensificarea controlului trasabilității produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
 37. Ordinul Nr. 121  din 25 martie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare și transportare a probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătății și bunăstării animalelor
 38. Ordinul Nr. 117 din 21 martie 2019 Cu privire la autorizarea unor agenți economici
 39. Ordinul Nr. 99 din 14 martie 2019 Cu privire la aprobarea Planului Strategic și Planul Anual al activității Direcției audit intern
 40. Ordinul Nr. 98 din 13 martie 2019 Cu privire la aprobarea normelor de timp
 41. Ordinul Nr. 78 din 26 februarie 2019 Cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2019 Anexa nr. 1
 42. Ordinul Nr. 61 din 12 februarie 2019 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2019 Anexa plan reziduuri, Anexa plan reziduuri-bov,porc,ovin 
 43. Ordinul Nr. 59  din 12 februarie 2019 Cu privire la aprobarea unor liste și atribuirea ștampilelor
 44. Ordinul Nr. 26  din 21 ianuarie 2019 Cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare, raportare a sistemului de control intern managerial
 45. Ordinul Nr. 21  din 17 ianuarie 2019 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor conform Ordinului nr. 12 din 11.01.2019