• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

Planul de Acţiuni ANSA pentru anul 2018 aprobat prin ordinul 76 din 13.01.2018

Planul Național Multianual de Control 2016-2020
Multi-Annual National Control Plan 2016-2020
Planul de Dezvoltare Institutionala ANSA 2016 - 2018 
aprobat prin ordinul 342 din 24.12.2015
Planul multianual de dezvoltare profesională al Agenției Naționale Pentru Siguranța Alimentelor pentru anii 2016-2020

Planul de Acţiuni 2016 aprobat prin ordinul 7 din 13.01.2016

Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2018 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2017 
Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor aparatului central ANSA pentru anul 2016 
Planul de Acțiuni 2017 
Planul anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
Declaraţia privind buna guvernare
 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Ordinele ANSA: 201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr. 739  din 26 decembrie 2018 Cu privire la gestionarea și utilizarea deșeurilor și produselor de origine animală nedestinate consumului uman
 2. Ordinul Nr. 700  din 04 decembrie 2018 Cu privire la unele responsabilități
 3. Ordinul Nr. 634  din 21 noiembrie 2018 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar-veterinare
 4. Ordinul Nr. 599  din 02 noiembrie 2018 Cu privire la autorizarea operatorilor care prestează servicii de tratare prin fumegare
 5. Ordinul Nr. 597  din 01 noiembrie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr. 544  din 08 octombrie 2018 Cu privire la aprobarea unui Regulament
 7. Ordinul Nr. 523  din 24 septembrie 2018 Cu privire la crearea Grupului de lucru
 8. Ordinul Nr. 517  din 20 septembrie 2018 Privind aplicare măsurilor de înlăturare a plantelor cerealiere afectate de mistreți
 9. Ordinul Nr. 488  din 06 septembrie 2018 Cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției directorului insituției publice
 10. Ordinul Nr. 405  din 11 iulie 2018 Cu privire abrogarea Ordinul Nr. 219 din 05 august 2015 și aprobarea unor cerințe pentru import 
 11. Ordinul Nr. 326  din 23 iunie 2018 Cu privire la formarea echipei de audit
 12. Ordinul Nr. 234  din 23 iunie 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 133 din 06 martie 2017 "Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2018" ANEXA
 13. Ordinul Nr. 270  din 28 mai 2018 Cu privire la eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru mierea de albini
 14. Ordinul Nr. 240  din 11 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 165 din 09 iulieie 2014
 15. Ordinul Nr. 236  din 08 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 413 din 06 decembrie 2017
 16. Ordinul Nr. 235  din 08 mai 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit 
 17. Ordinul Nr. 233  din 08 mai 2018 Cu privire la aprobarea unui program de supravegere a gripei aviare ANEXA
 18. Ordinul Nr. 236  din 08 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 413 din 06 decembrie 2017
 19. Ordinul Nr. 232  din 04 mai 2018 Cu privire la Planul de Acțiuni ANSA privire la exportul de carne și ouă de pasăre către Uniunea Europeană pentru anul 2018
 20. Ordinul Nr. 207  din 18 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea Liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru verificare conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor
 21. Ordinul Nr. 196  din 10 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2018
 22. Ordinul Nr. 193  din 06 aprilie 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 388 din 12 decembrie 2016
 23. Ordinul Nr. 187  din 04 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2018
 24. Ordinul Nr. 167  din 28 martie 2018 Cu privire la elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor 2018-2022
 25. Ordinul Nr. 166  din 28 martie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit 
 26. Ordinul Nr. 160  din 26 martie 2018 Cu privire la elaborarea fișelor de evaluare pentru unitățile farmaceutice veterinare și operatorii cu furaje Fabrici de producere a medicamentelor de uz veterinarDepozit de produse farmaceutice veterinare Farmacii veterianrePuncte farmaceutice veterinareFabrici de producere a furajelor combinate, furajelor medicamentate, aditivilor furajeri și preamestecurilorUnități de producere a hranei destinate animalelor de fermă,  FUnități care depozitează/comercializează  furaje, aditivi primexuri etcTransportul de furaje
 27. Ordinul Nr. 158  din 22 martie 2018 Cu privire la aprobarea unei Norme sanitar-veterinare privind cerințele minime de biosecuritate în exploatațiile nonprofesionale de porcine
 28. Ordinul Nr. 151  din 19 martie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate
 29. Ordinul Nr. 150  din 19 martie 2018 Cu privire la aprobarea unui Program
 30. Ordinul Nr. 148  din 16 martie 2018 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru definireacalității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentării în instituțiile educaționale
 31. Ordinul Nr. 133  din 7 martie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2018 ANEXĂ
 32. Ordinul Nr. 137  din 12 martie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate
 33. Ordinul Nr. 101  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din Ucraina
 34. Ordinul Nr. 100  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din Ucraina
 35. Ordinul Nr. 99  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din România
 36. Ordinul Nr. 90  din 20 februarie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit ad-ho
 37. Ordinul Nr. 78  din 13 februarie 2018 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA Nr. 377 din 10.11.2017
 38. Ordinul Nr. 70  din 12 februarie 2018 Cu privire la formarea echipei de audit
 39. Ordinul Nr. 69  din 12 februarie 2018 Cu privire la elaborarea Planului de ac'iuni pentru implementarea Acordului de Asocire RM-UE pentru anul 2018
 40. Ordinul Nr. 68  din 12 februarie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 41. Ordinul Nr. 62  din 08 februarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni intern pentru sectorul "Lapte și produse lactate"
 42. Ordinul Nr. 45  din 29 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea recomandțrilor expuse în Raportul de audit al Curșii de Conturi
 43. Ordinul Nr. 31/1  din 24 ianuarie 2018 Cu privire la planul de acțiuni în domeniul concurenței și ajutoului de stat Anexa
 44. Ordinul Nr. 28  din 23 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea controalelor oficiale pentru trimestrul I anul 2018
 45. Ordinul Nr. 27  din 23 ianuarie 2018 Cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și control
 46. Ordinul Nr. 25  din 19 ianuarie 2018 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor, conform Ordinul Nr. 22 din 18.01.2018
 47. Ordinul Nr. 23  din 18 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea programului de audit de profil
 48. Ordinul Nr. 22  din 18 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2018
 1. Ordinul Nr. 21  din 15 ianuarie 2018 Cu privire la efectuarea contractelor oficiale la întreprinderile de procesare a cărnii și producere a mezelurilor
 2. Ordinul Nr. 454  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe,sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 3. Ordinul Nr. 453  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 4. Ordinul Nr. 452  din 29 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul ANSA
 5. Ordinul Nr. 451  din 29 decembrie 2017 Despre aprobarea Regulamentului informațiilor cu privire la declararea conflictulor de interese raportate de angajații Agenției pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr. 441  din 22 decembrie 2017 Cu privire la elaborare a Raportului privind implementarea Planului de Control Multianual, pentru anul 2017
 7. Ordinul Nr. 435  din 21 decembrie 2017 Cu privire la prezentarea raportutilor de activitate pentru anul 2017
 8. Ordinul Nr. 413  din 6 decembrie 2017 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale dce protecţie împotriva introducerii şi răspândirii pistei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova
 9. Ordinul Nr. 405 din 1 decembrie 2017, Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar 
 10. Ordinul Nr. 395  din 22 mai 2017 Cu privire la organizarea întrunirilor privind activitatea subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor
 11. Ordinul Nr. 286  din 18 august 2017 Cu privire la intensificarea unor măsuri de control la impor și de prevenire a toxicoinfecțiilor alimentare
 12. Ordinul Nr. 169  din 22 mai 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la planul de control multianual Anexa
 13. Ordinul Nr. 155  din 10 mai 2017 Cu privire la crearea Registrului riscurilor ANSA
 14. Ordinul Nr. 150 din 4 mai 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinar  Anexa 1Anexa 2_1,  Anexa 2_2Anexa 2_3
 15. Ordinul Nr. 147 din 03 mai 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 16. Ordinul Nr. 412 din 03 mai 2017 cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 şi stabilirea unor responsabilităţi
 17. Ordinul Nr. 138 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea Ordinului nr.72 din 28.02 2017 "Cu privire la Planul de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017"
 18. Ordinul Nr. 137 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.21 din 20.01.2017 
 19. Ordinul Nr. 41d din 14 aprilie 2017 cu privire la instruire
 20. Ordinul Nr. 89 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate și eximinate de ANSA și subdiviziunile sale structurale
 21. Ordinul Nr. 104 din 23 martie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 22. Ordinul Nr. 100 din 20 martie 2017 cu privire la aprobarea actelor administrative şi stabilirea unor responsabilităţi
 23. Ordinul Nr. 91 din 14 martie 2017 cu privire la probarea Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
 24. Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017
 25. Anexe la Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017
 26. Ordinul Nr. 83 din 7 martie 2017 cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 27. Ordinul Nr. 80 din 7 martie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern ad-hoc
 28. Ordinul Nr. 77 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni
 29. Ordinul Nr. 74 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 30. Ordinul Nr. 68 din 27 februarie 2017 cu privire la aprobarea regulilor de carantinare a animalelor vii destinate exportului
 31. Ordinul Nr. 19-d din 21 februarie 2017 cu privire la instruire
 32. Ordinul Nr. 54 din 15 februarie 2017 cu privire la crearea grupului de lucru
 33. Ordinul Nr. 49 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2017
  Ordinul Nr. 43 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Programului de audit de profil pentru anul 2017
 34. Ordinul Nr .42 din 3 februarie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 35. Ordinul Nr. 39 din 2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD:12/01 "Privind acţiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme"
 36. Ordinul Nr. 32 din 27 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modelului-cadru de contract de achiziţionare a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară, profilaxie şi combaterea bolilor la animale Anexă
 37. Ordinul Nr. 31 din 27 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 38. Ordinul Nr. 94p din 26 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea planurilor anuale de dezvoltare profesională la nivel de subdiviziune AnexaAnexa 2
 39. Ordinul Nr. 93p din 26 ianuarie 2017 cu privire la delegarea unor responsabilităţi
 40. Ordinul Nr. 92p din 26 ianuarie 2017 cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale pentru anul 2016 Anexă
 41. Ordinul Nr.27 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului de acţiuni, model pentru Direcţiile teritoriale Anexa
 42. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului Anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2017
 43. Ordinul Nr. 24 din 23 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de autosesizare a instituţiei din presă şi din reţelele de socializare
 44. Ordinul Nr. 21 din 20 ianuarie 2017 cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii plantelor şi furajelor conform Ordinului nr.10 din 11.01.2017
 45. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2017
 46. Ordinul Nr.16 din 19 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și de control
 47.  
 48. Ordinul Nr. 12 din 11 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
 49. Ordinul Nr. 8 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea procedurii specifice "Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de toxiinfecţii alimentare"
 50. Ordinul Nr. 10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
 51. Ordinul Nr. 9 din 11 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea investigațiilor parazitologice la pește
 52. Ordinul Nr 240 din 13.12.2013 cu privire la aprobarea unui Regulament
Dispoziţiile ANSA
 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 2. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 3. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 8. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 9. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 12. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 13. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 14. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 16. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 2. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 3. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 4. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 5. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 6. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 7. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 8. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 9. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 10. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 11. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 12. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 13. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 14. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 2.  
 3. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 4. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 5. PG 15/01 Imparțialitatea, Conflictul de interese, Confidențialitatea
 6. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

Domeniul siguranța produselor de origine animală

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Oxana Vaculin, tel: 022-264675
27.06.2016

   

  Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

  1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
  2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

          NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

  Oxana Vaculin, tel: 022-264675
  27.06.2016

   

  Proiecte definitivate
  1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
   Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
   Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
  3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
  4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
  5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
  6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
  7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
  8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  9. Avizul Ministerul Economiei
  10. Avizul Ministerul Finanţelor
  11. Avizul Ministerul Muncii
  12. Avizul Ministerul Sănătăţii
  13. Avizul Ministerul Justiţiei
  14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
  15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative