• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 29 08 00
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Legi ale Republicii Moldova

 1. Legea nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară*
 2. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară 
 3. Legea nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 4. Legea nr. 659 din  29.10.1999 despre seminţe
 5. Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe
 6. Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante
 7. Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului *
 8. Legea nr. 658 din 29.10.1999 Legea culturilor nucifere
 9. Legea  nr. 728 din  06.02.1996 cu privire la pomicultură*
 10. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor
 11. Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
 12. Legea nr. 33 din  24.02.2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale
 13. Legea nr. 38 din  29.02.2008 privind protecţia mărcilor
 14. Legea nr. 78 din  18.03.2004 privind produsele alimentare
 15. Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor
 16. Legea nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior
 17. Legea nr. 115 din  09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică*
 18. Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor
 19. Legea nr. 590 din  22.09.1995 cu privire la standardizare*
 20. Legea nr. 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
 21. Legea nr. 235 din  01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
 22. Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 23. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
 24. Legea nr. 926 din 13.04.2000 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor
 25. Legea nr. 16 din 10.02.2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru crearea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor, cu amendamente
 26. Legea nr. 93 din  26.04.2012 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
 27. Legea nr. 1456 din  25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică*
 28. Legea nr. 1409 din  17.12.1997 cu privire la medicamente
 29. Legea nr. 1352 din  03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului