• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Informații : 0(22) 26 46 40
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Comunicarea Accidentelor de muncă

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ANSA monitorizează calitatea apei potabile în școli și grădinițe În scopul evaluării calității apei potabile la indici microbiologici (Escherichia Coli, Enterococi (Streptococi fecali) )  ANSA a elaborat Programul  de monitorizare și supraveghere a calității apei potabile din unitățile de comerț, alimentație publică, instituțiile de învățământ general.

Programul prevede prelevarea a:

  • 20 probe de apă potabilă din blocurile alimentare ale instituțiilor preșcolare.
  • 20 probe de apă potabilă din blocurile alimentare ale instituțiilor școlare.

În afara Programului nominalizat, inspectorii ANSA au prelevat suplimentar probe în majoritatea blocurilor alimantare de la instituțiile de învățământ general. 

De la începutul anului curent, numărul total al probelor de apă prelevate din blocurile alimentare ale instituțiilor de învățământ general este de 1474, dintre care s-au constatat 256 probe neconforme la parametrii microbiologici (Escherichia Coli, Streptococi fecali):

  • Blocurile instituțiilor preșcolare – 744 (135 probe neconforme);
  • Blocurile instituțiilor școlare – 730 (121 probe neconforme).

In instituțiile, unde s-a constatat că apa a fost neconformă la indici microbiologici, s-au  elaborat prescripții privind efectuarea măsurilor de dezinfecție a surselor de apă, cu prelevarea repetată a acesteia, până la obținerea rezultatelor corespunzătoare la indicii microbiologici. Totodată, de comun acord cu Autoritățile Publice Locale au fost efectuate lucrări de restabilire a apeductelor și igienizarea lor din cadrul acestor instituții. De asemenea, s-a interzis utilizarea apei a căror probe au fost neconforme la blocurile alimentare și s-au emis recomandări de a utiliza apa potabilă din surse sigure și verificate la indici sanitaro-igienici și microbiologici sau apa potabilă îmbuteliată de catre agenți autorizați.

Majoritatea instituțiilor de învațământ preșcolar și școlar dispun de contracte privind analiza calității apei potabile cu laboratoarele acreditate din cadrul CSP Teritoriale.

De menționat că monitorizarea calității apei din blocurile alimentare de la școli și grădinițe se face permanent, pe tot parcursul anului.

 

Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor