• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Achiziții publice

Pentru detalii:  022 26 46 48

Anunțuri de participare

2022

 1. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (repetat) ”Servicii de laborator”

 2. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „Servicii de laborator”
 3.  ANUNȚ DE PARTICIPARE „Vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia”.

 

2021

7. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ”Servicii de laborator privind monitorizarea și supravegherea în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală”. 

6.Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ”Reparația utilajului de răcire și ventilare Galletti”

5. Notă Informativă privind anularea procedurii de achiziție publică LP

4. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de reparație tehnică și deservire a automobilelor de serviciu

3. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (SIA RSF)

2. NOTICE OF PARTICIPATION 0n the purchase of rabies Vaccination services for foxes by air distribution of vaccine baits

1.   ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de vaccinarea antirabictă la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia

2020

30.Invitație de participare la procedura de achiziție negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor veterinare.

29.Invitatie de participare la procedura de achiziție negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor veterinare 

28. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de realimentare, regenerare, reparație și procurare cartușe, reparație imprimante pentru loturile neacoperite STSA Strășeni.

27. Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de reparație a automobilelor de serviciu

26. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabili a unui anunț de participare privind achiziționarea Servicii veterinare.

25. Invitație la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare privind achiziționarea produse petroliere pentru loturile Basarabeasca, Criuleni și Dubăsari.

24. Task order - Anti-rabies Vaccination of Foxes by Aerial Distribution of Vaccine Baits and Related Activities

23. Anunț de intenție privind achiziționarea serviciilor de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor vaccinale și activitățile conexe acesteia 

22. Anunț de intenție privind achiziționarea serviciilor veterinare prestate de către medicii veterinari de liberă practică pentru anul 2020

21. Anunț de intenție privind achiziționarea produse petroliere pentru necesitățile ANSA pentru anul 2020.

20. Anunț de intenție privind achiziționarea ustensile și consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor ANSA, inclusiv recoltarea de probe

19. Invitație de participare la negocieri cu scopul atribuirii unui contract de achiziționare a serviciilor de reparație tehnică și deservire a mijloacelor de transport din dotarea ANSA

18. Invitație de participare la negociere cu scopul de atribuire a serviciilor veterinare

17. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati de a participa la procedura de achiziție prin LICITAȚIE PUBLICĂ nr.18/02763 (Nr. BAP 52 din 03.07.18) privind achiziționarea de ustensile si consumabile de laborator pentru activitatile inspectorilor Agentiei, inclusiv recoltare probe (produse chimice, material biologic, produse alimentare si agroalimentare).

Data-limită de depunere a ofertelor: 08.08.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

16. În atenția operatorilor economici interesați!

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor informează privind modificarea datei-limită de depunere a ofertelor pentru procedur de LICITAȚIE PUBLICĂ nr.18/01598 privind achiziționarea de vaccini de uz veterinar și antigenuri.  

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.07.2018 ora 10.00 (Nr. BAP 53 din 06.07.18)

15. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesați de a participa la procedura prin Cererea Ofertelor de prețuri pentru achiziționarea echipamentlui de sonorizare a sălii de conferințe, inclusiv instalare și setare.  

Data-limită de depunere a ofertelor: 16.07.2018 ora 10.00

14.  Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesați de a participa la procedura de licitație nr.18/02545 din 06.07.2018 privind achiziționarea serviciilor de laborator în vederea implimentării programeului de monitorizare și supraveghere pentru anul 2018 pe domeniile: siguranța alimentelor, furajelor, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, sănătatea plantelor. REPETAT

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.07.2018 ora 10.00

13. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor vă informează privind anularea procedurii de achiziție nr. 18/00759 din 12.04.2018 privind achiziționarea serviciilor de laborator  în vederea implementării programului de monitorizare  și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2018.,  în temeiul art. 67, alin(1), lit (g) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

12. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati de a participa la procedura de achiziție publică prin LICITAȚIE PUBLICĂ nr.18/01598 (Nr. BAP 39 din 18.05.18) privind achiziționarea de vaccini de uz veterinar.

Data-limită de depunere a ofertelor: 05.07.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

11. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati de a participa la procedura de achiziție publică prin Cerererea Ofertelor de Prețuri nr.18/01445 privind achiziționarea servicii de de analiză și testări de laborator în vederea realizării programelor de monitorizare și supraveghere în domeniile siguranței produselor alcoolice, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, produselor alimentare de origine animală.

Data-limită de depunere a ofertelor: 07.05.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

10. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la procedura de achiziție publică prin Cerererea Ofertelor de Prețuri nr.18/01183 (nr. BAP  25 din 30.03.18)  pentru achiziționarea srechezitelor de birou.

Data-limită de depunere a ofertelor: 10.04.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

9. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la procedura de licitație publică nr.18/00759 ( nr. BAP  21 din 16.03.18)  pentru achiziționarea servicii de laborator  în vederea implementării programului de monitorizare  și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2018.

Data-limită de depunere a ofertelor: 12.04.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

8. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)  vă informează privind anualarea procedurii de achiziție nr. 17/03914 din 16.01.2018 privind achiziționarea seturilor diagnostice, medii, reactive și consumabile pentru îndeplinirea Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilior la animale și prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om, în temeiul art. 67, alin(1), lit (g) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. În temeiul dispoziției ANSA începând cu  a. 2018 , responsabilitățile  de planificare, achiziționare de chituri și consumabile de laborator și alte materiale, precum și utilizarea eficientă a acestora, se transmit IP Centrului Republican de Diagnostică Veterinară.

7. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor Vă informează privind anualarea procedurii de achiziție nr. 17/03897 din 20.12.2017 privind achiziționarea ustensilelor si echipamentului de laborator  pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale, în temeiul art. 67, alin(1), lit (g) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

6. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la concurs prin cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea bunurilor tipografice - blanchete de strictă evidență. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 01.03.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

5. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesati pentru participarea la concurs prin cererea ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de laborator de determinare a reziduurilor de pesticide și conținutului de nitrați în produse de origine vegetala. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 15.02.2018 ora 10.00
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

4. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziționare a seturilor diagnostice, medii, reactive și consumabile pentru îndeplinirea Programului acțiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilior la animale și prevenirea transmiterii bolilor de la animale la om 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  16.01.2018 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

3. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziționare a ustensilelor si echipament de laborator  pentru determinarea trichinellei prin metoda digestiei artificiale 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  20.12.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

2. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi pentru participarea la procedura de achiziționare a produselor petroliere pentru anul 2018 
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  19.12.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
Fişa de date a achiziţiei

1. Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziţie Nr. 17/00206 Licitaţie  Publică pentru achiziţionarea seturilor diagnostice, mediilor, reactivelor, consumabilelor
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  28.02.2017 ora 10.00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
IPO
Fişa de date a achiziţiei
.

Planuri achiziții publice
 1. Planul achizițiilor publice pentru anul 2022 aparat central (Modificat 2)
 2. Planul achizițiilor publice pentru anul 2022 aparat central (Modificat)
 3. Planul achizițiilor publice pentru anul 2022 aparat central 
 4. Plan de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2022 
 5. Planul achizițiilor publice (provizoriu) pentru anul 2022
 6. Planul achizițiilor publice pentru anul 2021 (Modificat)
 7. Planul achizițiilor publice pentru anul 2021
 8. Plan de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2021
 9. Planul achizițiilor publice pentru anul 2020 (Modificat)
 10. Planul achizițiilor publice pentru anul 2020
 11. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2019
 12. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2018 (RECTIFICAT) 
 13. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2018
 14. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2017
 15. Planul achizițiilor publice pentru anul 2016
Rapoarte

2022

 1. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (licitație deschisă, cererea ofertelor de prețuri și negociere fără publicare) pentru perioada 01.01.2022 - 30.09.2022.
 2. Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru perioada 01.01.2022 - 30.09.2022.
 3. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri) pentru semestrul I, anul 2022
 4. Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru semestrul I, anul 2022

2021

 

 1. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri) pentru anul 2021
 2. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (conform procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) pentru anul 2021
 3. Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2021
 4. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri) pentru semestrul I an. 2021
 5. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică (conform procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare) pentru semestrul I an. 2021
 6. Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru semestrul I an. 2021
 7. Raport privind achizițiile publice efectuate in contextul situatiei epidemiologice la infectia cu Covid-19, masuri de prevenire: RAPORT 1

2020

 1. Raport privind achizițiile publice efectuate in contextul situatiei epidemiologice la infectia cu Covid-19, masuri de prevenire: RAPORT 1;  RAPORT 2; RAPORT 3;
 2. Dare de seama privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020
 3. Raportul privind executarea contractelor de achiziție publică (conform procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) pentru anul 2020
 4. Raport privind executarea contractelor de achiziții publice (licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri) pentru anul 2020
 5. Raport de monitorizare contestații Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, anul 2020
 6. Raport privind executarea contractelor de achizitie publica (conform procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare) pentru sem I an. 2020
 7. Raport privind executarea contractelor de achizitie publica (licitatie deschisa si cererea ofertelor de preturi) pentru sem I, an. 2020
 8. Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, semestrul I anul 2020
 9. Raport privind executarea contractelor de achiziție publică ( licitație deschisă și cererea ofertelor de prețuri) pentru anul 2019
 10. Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2019.
 11. Raport de monitorizare a contractelor de achiziții publice (licitații deschise și cererea ofertelor de prețuri) pentru semestrul I anul 2019
 12. Darea de seamă  privind realizarea contractelor de achiziţii publice de mică valoare pentru anul 2018.
 13. DAREA DE SEAMĂ pentru trimestrul II anul 2018 privind realizarea contractelor de achiziţii publice
 14. DAREA DE SEAMĂ pentru trimestrul I anul 2018 privind realizarea contractelor de achiziţii publice
 15. Dare de seamă pentru anul 2017 privind realizarea contractelor de achiziții publice
 16. DAREA DE SEAMĂ pentru anul 2016 privind realizarea contractelor de achiziţii publice
 17. DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică