• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

 

 

Cadrul de reglementare

Lista pesoanelor responsabile de transparență
Lista părților interesate
Rapoartele anuale privind transaparența
Anunțuri de inițiere a elaborării deciziei
Anunțuri de organizare a consultărilor publice

_

Anunț de retragere a unui proiect din procesul de elaborare

_

Rezultatele consultărilor publice

_

Deciziile adoptate și materialele aferente acestora
Raporturi
Planuri
Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților ANSA 
Declarație de răspundere managerială
REGISTRUL agenților economici cu datoria debitoare

 

 

Regulamentul intern al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Ordinele ANSA: 202120202019201820172016201520142013,

Ordinele ANSA​
 1. Ordinul Nr.170 din 23 mai 2022  Cu privire Ia unele responsabilități
 2. Ordinul Nr.150 din 28 aprilie 2022 Cu privire Ia stabilirea competențelor in domeniul constătirii / examinării contravențiilor atribuite agenților constatatori din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor 
 3. Ordinul Nr.149 din 27 aprilie 2022   Cu privire la intensificarea controlului sanitar-vetirinar asupra loturilor de orez importat 
 4. Ordinul Nr.137 din 14 aprilie 2022   Cu privire la elibirarea certificatelor de inofensivitate
 5. Ordinul Nr.123 din 1 aprilie 2022   Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea și gestiunea funcțiilor sensibile în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr.115 din 30 martie 2022   Cu privire la aprobarea Programului multianual de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane în Republica Moldova pentru anii 2022-2024
 7. Ordinul Nr.107 din 28 martie 2022   Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de căpșune
 8. Ordinul Nr.105 din 25 martie 2022   Cu privire la executarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine non-aniimală din import pentru anul 2022
 9. Ordinul Nr.101 din 18 martie 2022   Cu privire la accesul la informație de interes public plasat pe pagina web a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 10. Ordinul Nr.91 din 14 martie 2022   Cu privire la instruirea  Comitetului național de etică pentru protecția animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice Anexa  22.1-2.2
 11. Ordinul Nr.90 din 14 martie 2022   Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 12. Ordinul Nr.89 din 14 martie 2022   Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de ananas
 13. Ordinul Nr.83 din 4 martie 2022   Cu privire la implementarea Programului de monitorizarea și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală pentru anul 2022
 14. Ordinul Nr.80 din 3 martie 2022   Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de aluat alimentar umplut cu carne de bovină și pasăre 
 15. Ordinul Nr.79 din 2 martie 2022   Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii 
 16. Ordinul Nr.78 din 28 februarie 2022   Cu privire la punerea în aplicare a Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale
 17. Ordinul Nr.70 din 23 februarie 2022   Cu privire la aprobarea Planului național de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2022
 18. Ordinul Nr.66 din 18 februarie 2022   Cu privire la aprobarea Procedurii Specifice de implementare și monitorizare a Planului național de reziduuri la animale vii și produse de origine animală. Anexa.
 19. Ordinul Nr.63 din 17 februarie 2022   Cu privire la implementarea Programului de monitorizarea și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și producției alcoolice provenite din import pentru anul 2022.
 20. Ordinul Nr.62 din 17 februarie 2022   Cu privire la modificarea Ordinului nr.4 din 3.01.2020. Cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane la mistreți
 21. Ordinul Nr.57 din 14 februarie 2022   Cu privire la desemnarea laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial pentru anul 2022.
 22. Ordinul Nr.50 din 10 februarie 2022   Cu privire la acordarea despăgubirilor proprietarilor de animale sacrificate, ucise sau altfel afectate în urma lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
 23. Ordinul Nr.41 din 2 februarie 2022   Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecție împotriva introducerii și răspândirii peste porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova 
  Notificare: 1
 24. Ordinul Nr.30 din 26 ianuarie 2022  Cu privire la aprobarea Procedurii Generale privind selectarea și angajarea personalului în funcții publice în cadrul Agenției Naționale pentu Siguranța Alimentelor
 25. Ordinul Nr.29 din 26 ianuarie 2022  Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare din cadrul Agenției Naționale pentu Siguranța Alimentelor
 26. Ordinul Nr.27 din 26 ianuarie 2022  Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor conform Ordinului nr. 490 din 21.12.2021
 27. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2022  Cu privire Ia intensificarea măsurilor de prevenire și răspândire a gripei aviare
 28. Ordinul Nr.23 din 24 ianuarie 2022  Cu privire Ia eradicarea a unui focar de gripă aviară înalt patogenă
 29. Ordinul Nr.21 din 21 ianuarie 2022  Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 30. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2022  Cu privire la crearea Comisiei de evaluare și desemnare a laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial pentru anul 2022
 31. Ordinul Nr.12 din 17 ianuarie 2022  Cu privire la aprobarea Programului multianual de supraveghere al influenței aviare la păsări domestice și sălbatice în Republica Moldova în periaoda anilor 2022 - 2024.
 32. Ordinul Nr.9 din 12 ianuarie 2022  Cu privire la executarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței produselor alimentare de origine animală din import pentru anul 2022.
 33. Ordinul Nr.8 din 12 ianuarie 2022  Cu privire la executarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor și seminților la import pentru anul 2022.
 34. Ordinul Nr.7 din 12 ianuarie 2022 Cu privire la executarea Programului de monitorizare și supraveghere a hranei pentru animale importate pentru anul 2022.
 35. Ordinul Nr.6 din 12 ianuarie 2022 Cu privire la implimentarea Programului de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală provenite din import pentru anul 2022.
Dispoziţiile ANSA
 1. Derectiva Nr.07/1-3-28 din 08.03.2020 PCu privire la executarea Ordinul Nr. 597 MODIFICAT din 01.11.2018
 2. Dispoziție Nr.07/1-3-27 din 16.03.2020 Privind sistare controalelor planificate pînă la data de 01.04.2020
 3. Dispoziție Nr.07/1-3-82 din 12.09.2019 Cu privire la monitorizarea importului și efectuarea controlului fitosanitar cu prelevarea de probe la toate loturile de cartofi importați în RM
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 9. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 12. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 13. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 14. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 16. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 18. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 19. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 20. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul I anul 2022

 2. Raportul Cifric pentru anul 2021

 3. Raportul anual privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 4. Raportul anului 2021 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022

 5. Raport pentru trimestrul IV 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 6. Raport pentru trimestrul III 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 7. Raport pentru trimestrul II 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 8. Raport pentru trimestrul I 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă a indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 9. Raportul Anual 2020 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022
 10. Raportul Anual 2019 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2019-2022
 11. Raport  pentru trimestru I  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 12. Raport  pentru trimestru II  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 13. Raport  pentru trimestru III 2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 14. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 15. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 16. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 17. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 18. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 19. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 20. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 21. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 22. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 23. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 24. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 25. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 26. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 27. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 28. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PG-08-01 Prelevarea probelor de produse alimentare
 2. PG-09-01 Prelevarea probelor la importul produselor alimentare la PIF
 3. PG-12-01 Acșiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconformate
 4. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 5. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 6. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 7. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

 Domeniul Sanitar-veterinar si zootehnie

1. Subdomeniul sănătatea si bunăstarea animalelor

2. Subdomeniul furaje

3. Subdomeniul activitate farmaceutica veterinara și asistență veterinară

 

 

Protecția consumatorului în domeniul alimentare

 

Domeniul producerii, circulației vinului și a produselor alcoolice

 

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

Proect lista de verificare FS1

Proect lista de verificare FS2

 

Domeniul siguranța produselor de origine animală

Proect liste de verificare

 

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Botnari Viorica, specialist principal Direcția Juridică, tel: 022-264675
27.04.2021

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

        NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Cristina Gradinaru , tel: 022-264675
23.01.2020

 

Proiecte definitivate
 1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
 2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
 4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
 5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
 6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
 7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
 8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 9. Avizul Ministerul Economiei
 10. Avizul Ministerul Finanţelor
 11. Avizul Ministerul Muncii
 12. Avizul Ministerul Sănătăţii
 13. Avizul Ministerul Justiţiei
 14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
 15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative