• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Transparenta decizionala

 

 

Cadrul de reglementare

Lista pesoanelor responsabile de transparență
Lista părților interesate
Rapoartele anuale privind transaparența
Raport privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în anul 2022Anunțuri de inițiere a elaborării deciziei
Anunțuri de organizare a consultărilor publice

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile și documentele aferente Registrului de stat al animalelor.

https://particip.gov.md/ro/document/stages/agentia-nationala-pentru-siguranta-alimentelor-anunta-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarire-de-guvern-cu-privire-la-modificarea-hotararii-guvernului-nr-8282022-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-procedurile-si-documentele-aferente-registrului-de-stat-al-animalelor/10609

08.06.2023 - 23.07.2023

Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile și documentele aferente Registrului de stat al animalelor, are drept scop oferirii acesibilității felcerilor veterinari de furnizare a datelor în Sistemul informațional automatizat ,,Registrul de Stat al Animalelor, precum și ajustarea conform practicilor internaționale, a cerințelor de identificare și înregistrare a  porcinelor din exploatațiile autorizate sanitare veterinare.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate persoanei responsabile: Marin Frecauțan, șef al secției protecția, bunăstarea și înregistrarea animalelor din cadrul Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor, la adresele de email: cancelaria@ansa.gov.md, marin.frecautan@ansa.gov.md, sau pe suport de hârtie în adresa Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63.

Persoana responsabilă:

Marin Frecauțan

Tel.  (022) 264-671

ANUNȚ privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 

ANUNȚ privind transmitirea unui bunuri imobile, proprietatea statului din gestiunea Agenției în proprietatea administrații publicii locale mun. Edineț

Anunț de retragere a unui proiect din procesul de elaborare

_

Rezultatele consultărilor publice

_

Deciziile adoptate și materialele aferente acestora
Raporturi
Planuri
Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților ANSA 
Declarație de răspundere managerială
REGISTRUL agenților economici cu datoria debitoare

 

 

Regulamentul intern al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Ordinele ANSA

 

Ordinele ANSA: 2022202120202019201820172016201520142013.

 1. Ordinul Nr.266 din 8 iunie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 2. Ordinul Nr.265 din 8 iunie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 3. Ordinul Nr.261 din 6 iunie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 4. Ordinul Nr.260 din 6 iunie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 5. Ordinul Nr.259 din 6 iunie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 6. Ordinul Nr.255 din 31 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 7. Ordinul Nr.248 din 30 mai 2023 Cu referire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea şi gestionarea unor formulare tipizate de strictă evidenţă în domeniul siguranţa alimentelor de origine animală şi sănătatea şi bunăstarea animalelor
 8. Ordinul Nr.242 din 26 mai 2023 Cu privire Ia prelevarea probelor de tomate 
 9. Ordinul Nr.238 din 24 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 10. Ordinul Nr.237 din 24 mai 2023 Cu privire Ia monotorizarea indicilor de calitate a laptelui materie primă
 11. Ordinul Nr.236 din 23 mai 2023 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei şi calităţii produselor alimentare de origine nonanimală pentru anul 2023
 12. Ordinul Nr.219 din 17 mai 2023 Cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51 din 08.02.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi măsurile de urgenţă care reglează intrarea în Republica Moldova a anumitor bunuri din anumite tări
 13. Ordinul Nr.214 din 16 mai 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de cartofi timpurii
 14. Ordinul Nr.213 din 15 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 15. Ordinul Nr.178 din 2 mai 2023 Cu privire la executarea Programului de monotorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare din cadrul unităților de comerț, alimentație publică, instituții de învățământ general, tabere de odihnă și întremare a sănătății copiilor, în cazul apariției toxiinfecțiilor alimentare, inclusiv pe domeniul protecției consumatorilor pentru anul 2023 
 16. Ordinul Nr.210 din 13 mai 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de şrot de soie
 17. Ordinul Nr.207 din 13 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 18. Ordinul Nr.205 din 12 mai 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de şrot de soie
 19. Ordinul Nr.204 din 12 mai 2023 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de semifabricate din carne
 20. Ordinul Nr.201 din 11 mai 2023 Cu privire Ia modificarea Ordinului nr.37/2023 Modificat
 21. Ordinul Nr.198 din 2 mai 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de varză timpurie
 22. Ordinul Nr.184 din 2 mai 2023  Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de varză timpurie
 23. Ordinul Nr.183 din 2 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 24. Ordinul Nr.182 din 2 mai 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 25. Ordinul Nr.181 din 2 mai 2023 Cu privire la modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr.4 din 03. 01.2020 cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane la mistreţi
 26. Ordinul Nr.175 din 28 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 27. Ordinul Nr.174 din 28 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 28. Ordinul Nr.173 din 28 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 29. Ordinul Nr.172 din 28 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 30. Ordinul Nr.165 din 21 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 31. Ordinul Nr.164 din 21 aprilie 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de varză timpurie
 32. Ordinul Nr.159 din 14 aprilie 2023 Cu privire la modificarea Ordinului nr.4 din 03. 01.2020 cu privire la zonare din motivul pestei porcine africane la mistreţi
 33. Ordinul Nr.157 din 13 aprilie 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de varză timpurie
 34. Ordinul Nr.156 din 13 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 35. Ordinul Nr.155 din 13 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 36. Ordinul Nr.151 din 11 aprilie 2023 Cu privire ia aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Acordurilor pentru alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat (granturi curente) de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
 37. Ordinul Nr.149 din 10 aprilie 2023 Privind retragerea și rechemarea produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar și notificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 38. Ordinul Nr.144 din 5 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 39. Ordinul Nr.143 din 4 aprilie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 40. Ordinul Nr.139 din 31 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 41. Ordinul Nr.130 din 28 martie 2023 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei şi calităţii produselor alimentare de origine nonanimală pentru anul 2023
 42. Ordinul Nr.129 din 28 martie 2023 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de mandarine
 43. Ordinul Nr.125 din 24 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 44. Ordinul Nr.124 din 24 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 45. Ordinul Nr.123 din 24 martie 2023 Cu privire la intensificarea controlului loturilor importate de varză timpurie
 46. Ordinul Nr.122 din 22 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 47. Ordinul Nr.121 din 22 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 48. Ordinul Nr.119 din 21 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 49. Ordinul Nr.114 din 16 martie 2023 Cu privire la eliberarea actului permisiv „Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitoanitar si a fertilizanţilor"
 50. Ordinul Nr.113 din 15 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 51. Ordinul Nr.112 din 15 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 52. Ordinul Nr.111 din 15 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 53. Ordinul Nr.110 din 15 martie 2023 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitare veterinare Anexa: 1, 2, 3
 54. Ordinul Nr.105 din 13 martie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 55. Ordinul Nr.102 din 6 martie 2023 Cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr, 474 din 19.12.2022 cu privire la aprobarea Planului acţiunilor sanitare veterinare strategice obligatorii, finanţate din bugetul de stat pentru anul 2023 şi a Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi protecţia mediului pentru anul 2023 şi nr. 475 din 19.12.2022 cu privire la aprobarea programelor acţiunilor de profilaxie sanitară veterinară strategice, obligatorii, finanţate din bugetul de stat pentru anul 2023
 56. Ordinul Nr.101 din 6 martie 2023 Cu privire la executarea Programului Naţional de monitorizare şi supraveghere a calităţii produselor de uz fitosanitar pentru anul 2023
 57. Ordinul Nr.100 din 3 martie 2023 Cu privire Ia completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24 din 23.01.2023 cu privire la executarea Programului de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei produselor alimentare de origine animală din import pentru anul 2023
 58. Ordinul Nr.97 din 2 martie 2023 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova
 59. Ordinul Nr.96 din 2 martie 2023 Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor nr. 474 din 19.12.2022 cu privire la aprobarea Planului acţiunilor sanitare veterinare strategice obligatorii, finanţate din bugetul de stat pentru anul 2023 şi a Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi protecţia mediului pentru anul 2023
 60. Ordinul Nr.90 din 27 februarie 2023 Cu referire la modificarea Ordinului nr. 219 din 01.07.2022 cu privire la zonarea în cazul focarelor de Gripă aviară (înalt patogenă) sau boala de Newcastle
 61. Ordinul Nr.87 din 27 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de portocale
 62. Ordinul Nr.82 din 23 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 63. Ordinul Nr.81 din 21 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 64. Ordinul Nr.80 din 21 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 65. Ordinul Nr.79 din 20 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 66. Ordinul Nr.74 din 16 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 67. Ordinul Nr.71 din 14 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de cartofi
 68. Ordinul Nr.70 din 14 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de cartofi
 69. Ordinul Nr.68 din 13 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 70. Ordinul Nr.67 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 71. Ordinul Nr.66 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 72. Ordinul Nr.65 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 73. Ordinul Nr.64 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 74. Ordinul Nr.63 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 75. Ordinul Nr.62 din 10 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 76. Ordinul Nr.61 din 10 februarie 2023 Cu privire la desemnarea laboratoarelor care vor efectua investigaţii de laborator pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial pentru anul 2023
 77. Ordinul Nr.57 din 8 februarie 2023 Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor de certificare sanitară veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar de stat
 78. Ordinul Nr.56 din 8 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de carne de pasăre congelată
 79. Ordinul Nr.54 din 8 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 80. Ordinul Nr.53 din 8 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de carne de pasăre dezosată mecanic congelată
 81. Ordinul Nr.52 din 8 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 82. Ordinul Nr.51 din 2 februarie 2023 Cu privire Ia aprobrarea Regulamentului privind intensificarea temporară a controalelor oficiale și măsurile de urgență care reglentează intrarea în Republica Moldova a anumitor bunuri din anumite țări. Anexa la ordin: 1, 2      Anexa: 1, 2, 2a, 3
 83. Ordinul Nr.43 din 2 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 84. Ordinul Nr.42 din 2 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 85. Ordinul Nr.41 din 2 februarie 2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 86. Ordinul Nr.38 din 2 februarie 2023 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor importate de portocale
 87. Ordinul Nr.37 din 2 februarie 2023 Cu privire la intensificarea măsurilor de supraveghere, control și combatere a gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova.
 88. Ordinul Nr.35 din 23 ianuarie 2023 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei şi calităţii produselor alimentare de origine nonanimală de import pentru anul 2023
 89. Ordinul Nr.26 din 23 ianuarie 2023 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii gripei aviare pe teritoriul Republicii Moldova
 90. Ordinul Nr.25 din 23 ianuarie 2023 Cu referire la modificarea Ordinului nr. 219/2022 cu privire la zonarea în cazul focarelor de Gripă aviară (înalt patogenă) sau boala de Newcastle
 91. Ordinul Nr.24 din 23 ianuarie  2023 Cu privire la executarea Programului de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei produselor alimentare de origine animală din import pentru anul 2023
 92. Ordinul Nr.23 din 23 ianuarie  2023 Cu privire la executarea Programului de monitorizarea conţinutului de nitrati şi a reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală provenite din import pentru anul 2023
 93. Ordinul Nr.22 din 23 ianuarie  2023 Cu privire la executarea programului naţional de monitorizare şi supraveghere în domeniul sănătăţii plantelor şi seminţelor la import pentru anul 2023
 94. Ordinul Nr.21 din 23 ianuarie  2023 Cu privire la executarea Programului de monitorizare şi supraveghere a hranei pentru animale importate pentru anul 2023
 95. Ordinul Nr.18 din 20 ianuarie  2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 96. Ordinul Nr.17 din 20 ianuarie  2023 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor importate de pește congelat
 97. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie  2023 Cu privire Ia aprobarea Planului naţional de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2023
 98. Ordinul Nr.14 din 19 ianuarie  2023 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul Programului Naţional de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, hranei pentru animale şi medicamentelor de uz veterinar, sănătăţii plantelor şi calităţii produselor de uz fitosanitar, conform Ordinului nr. 485 din 27.12.2022
 99. Ordinul Nr.9 din 17 ianuarie  2023 Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate pentru anul 2023
 100. Ordinul Nr.4 din 12 ianuarie  2023 Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare şi desemnare a laboratoarelor care vor efectua investigaţii de laborator pentru probele prelevate în cadrul controlului oficial pentru anul 2023
Dispoziţiile ANSA
 1. Derectiva Nr.07/1-3-28 din 08.03.2020 PCu privire la executarea Ordinul Nr. 597 MODIFICAT din 01.11.2018
 2. Dispoziție Nr.07/1-3-27 din 16.03.2020 Privind sistare controalelor planificate pînă la data de 01.04.2020
 3. Dispoziție Nr.07/1-3-82 din 12.09.2019 Cu privire la monitorizarea importului și efectuarea controlului fitosanitar cu prelevarea de probe la toate loturile de cartofi importați în RM
 4. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
 5. Dispoziţie Nr.07/1-3-23 din 16.02.2018 cu privire la raportarea lunară despre executarea petițiilor
 6. Dispoziţie Nr.07/1-3-22 din 16.02.2018 cu privire la revizurea graficului controalelor pentru trimestrul II, 2018
 7. Dispoziţie Nr.07/1-3-14 din 02.02.2018 cu privire la limitatrea temporară a importului în Republica Tadjikistan a produselor din carne sub formă de carne tocată
 8. Dispoziţie Nr.07/1-3-12 din 21.03.2016 cu privire la publicarea unităţilor apicole cu drept de export a mierii şi produselor apicoleîn UE
 9. Dispoziţie Nr.07/1-3-11 din 17.03.2016 cu privire la certificarea sanitar-veterinară
 10. Dispoziţie Nr.07/1-3-10 din 16.03.2016 cu privire la  realizarea misiunii de audit ad-hoc, cu titlul: "Evaluarea procesului de evidenţă, repartizare  şi păstrare a certificatelor oficiale in cadrul Direcfiilor ANSA" ( nivel central).
 11. Dispoziţie Nr.07/1-3-18 din 22.11.2013 cu privire la Hotărîrea Guvernului nr.773
 12. Dispoziţie Nr.01-6/346 din 21.02.2014 cu privire la îndeplinirea dărilor de seamă pe compartimentul "siguranta produselor de origine animală"
 13. Dispoziţie Nr.01-6/649 din 13.03.2014 cu privire la desfăşurarea instruirii colaboratorilor din subdiviziunile teritoriale
 14. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 30.07.2014 cu privire la supravegherea sanitar-veterinară În atenția Șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor, în regim de urgență, de prezentat Notele Explicative, cu referire la Ordinul ANSA nr. 132 din 29 mai 2014
 15. Dispoziţie Nr.07/1-3-2 din 31.07.2014 cu privire la În atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 16. Dispoziţie Nr.02-3/116 din 11.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale raionale/municipale pentru siguranța alimentelor
 17. Dispoziţie Nr.07/1-3-30 din 13.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor Donduşeni, Briceni, Cimişlia, Chişinău, Anenii Noi, Rîşcani, Criuleni. Cu privire la desfasurarea Seminarului cu tematica "Implementarea legislaţiei în domeniul cărnii de pasăre şi ouă pentru consum" pe data de 14-15 august
 18. Dispoziţie Nr.01-6/2503 din 29.08.2014 în atenția șefilor subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor. Referitoare la situaţia epizootică a Febrei Catarale a ovinelor
 19. Dispoziţie Nr.07/1-3/36 din 11.09.2014 cu privire la monitorizareapieţelor şi expoziţiilor de animale în vederea prevenirii bolilor infecţioase
 20. Dispoziţie Nr.07/1-3/49 din 17.09.2015 cu privire la necesarul formularelor de strictă evidenţă
Rapoarte ANSA
 1. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul I anul 2023

 2. Raportul anual de realizare a Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2022

 3. Raportul anului 2022 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022

 4. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul IV anul 2022

 5. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul III anul 2022

 6. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul II anul 2022

 7. Raportul de realizare a planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru trimestrul I anul 2022

 8. Raportul Cifric pentru anul 2021

 9. Raportul anual privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 10. Raportul anului 2021 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022

 11. Raport pentru trimestrul IV 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 12. Raport pentru trimestrul III 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 13. Raport pentru trimestrul II 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 14. Raport pentru trimestrul I 2021 privind realizarea Planului de Acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă a indicatorilor de performanță pentru anul  2021, conform HG nr. 355/2020

 15. Raportul Anual 2020 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2018-2022
 16. Raportul Anual 2019 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2019-2022
 17. Raport  pentru trimestru I  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 18. Raport  pentru trimestru II  2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 19. Raport  pentru trimestru III 2018 privind implementarea Recomandărilor expuse  în Raportul de audit al Curții de Conturi aprobat prin Hotărîrea nr. 69 din 19.12.2017
 20. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2018
 21. Raport Anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020
 22. Raport cu privire la Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al AGENȚIEI NAȚIONALE pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR, PENTRU ANUL 2017
 23. Raport de audit: "Evaluarea conformității și eficienței procesului achizițiilor publice punând accent pe controlul intern existent în cadrul subdiviziunilor teritoriale ANSA”
 24. Raport de realizare a Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților aparatului central al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2016 
  Semestrul I: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
  Semestrul II: Anexa 1Anexa 2Anexa 3
 25. Raport de performanţă a Planului de Dezvoltare Instituţională pentru anul 2016
 26. Raport privind implementarea Planului Național Multianual de Control pentru anul 2016
 27. RAPORT DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
 28. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 29. Raport de audit: ”Evaluarea sistemului de control oficial a siguranței produselor de origine vegetală”
 30. Raport de audit: ”Evaluarea procesului de eliberare a avizelor sanitar-veterinare de import, export sau tranzit al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat”
 31. Raport cu privire la realizarea Programului Naţíonal de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2015
 32. Raport cu privire la realizarea Programului Cifric privind examenele de laborator în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală pentru anul 2015
 33. Raport cu privire la realizarea Planului anual de dezvoltare profesională pentru anul 2015
 34. Raport privind participarea la seminarul ,,Protecţia şi bunăstarea porcinelor”, 11 – 15 noiembrie 2013, la Desenzano del Garda, Itali
Proceduri ANSA

       Lista procedurilor elaborate și aprobate în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 1. PS/SA-PA-03/01 
 2. PG-08-01 Prelevarea probelor de produse alimentare
 3. PG-09-01 Prelevarea probelor la importul produselor alimentare la PIF
 4. PG-12-01 Acșiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconformate
 5. PG 04/3-002 Pregătirea inspecției/Controlului oficial
 6. PG 17/01 Selectarea și angajare personalului în funcțiile publice
 7. PG 16/01 Modul de înregistrare și examinare a petițiilor
 8. PG 14/01 Securitatea și sănătatea în muncă
Retragere|Rechemare
 

   Ordinul Nr.149 din 10 aprilie 2023 Privind retragerea și rechemarea produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar și notificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

  Formular de notificare obligatorie privind retragerea produselor alimentare neconforme 

 Форма обязательного уведомления об изъятии несоответствующих пищевых продуктов

 

 

 

 

Proiecte în discuţie

Proiectul Ordinului  privind retragerea/rechemarea produselor alimentare neconforme și notificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

 

Proiectele listelor de verificare aplicate în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător

 Domeniul Sanitar-veterinar si zootehnie

1. Subdomeniul sănătatea si bunăstarea animalelor

2. Subdomeniul furaje

3. Subdomeniul activitate farmaceutica veterinara și asistență veterinară

 

 

 

 

Domeniul fitosanitar și protecția plantelor

Proect lista de verificare FS1

Proect lista de verificare FS4

1. Subdomeniul Semincer

2. Subdomeniul protecției plantelor și managementul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți/Categoria managementul produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților;

Domeniul producerea și circulația vinului și a produselor alcoolice

 

Domeniul siguranța produselor de origine animală

Proect liste de verificare

Domeniul siguranța alimentelor în unități de comerț și alimentație publică

 

Domeniul siguranța produselor de origine non-animală

Listele de verificare

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

      NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Botnari Viorica, specialist principal Direcția Juridică, tel: 022-264675
27.04.2021

 

Procedura specială privind inspecţia depozitelor pentru produse de origine animală Procedura specială privind inspecţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare

 1. Hotărâre de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobileNOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului 
 2. Proiectul cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

        NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

Cristina Gradinaru , tel: 022-264675
23.01.2020

 

Proiecte definitivate
 1. Hotărârea Guvernului Nr. 65 din  05.02.2016 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile 
  Nota informativă la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
  Tabela divergenţelor la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
 2. Proiect modificare HG 51 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului(перевод)
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative(перевод)
 4. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
 5. NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificarilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri de GuvernВерсия на русском
 6. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de hotărîre privind aprobarea modificarilor şi completarilor ce se operează în unele hotărîri ale GuvernuluiВерсия на русском
 7. TABELA DIVERGENŢELOR pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
 8. Avizul Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
 9. Avizul Ministerul Economiei
 10. Avizul Ministerul Finanţelor
 11. Avizul Ministerul Muncii
 12. Avizul Ministerul Sănătăţii
 13. Avizul Ministerul Justiţiei
 14. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor...
 15. Raport de expertiza anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative