• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Secția monitorizare și controlul reglementărilor în domeniul zootehniei

Informaţii generale

Funcțiile de bază ale Secției

Secția monitorizare și controlul reglementărilor în domeniul zootehniei (în continuare Secția) își desfășoară activitatea prin monitorizarea exercitării controlului în domeniul zootehniei, monitorizarea zootehnică a activității de ameliorare a societăților de ameliorare, exploatațiilor de ameliorare, inclusiv la fermele zootehnice de prăsilă, ce necesită o atenție deosebită asupra selecției, reproducției și ameliorării.

Sarcinile de bază ale Secției

 1. Implementarea politicilor și strategiilor statului în domeniul zootehniei; 
 2. Participarea la elaborarea și asigurarea implementării reglementărilor şi instrucțiunilor cu caracter obligatoriu pe domeniile de competență ale Secției;
 3. Participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care transpun legislația Uniunii Europene împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Agenției;
 4. Avizarea proiectelor de acte normative, conform competenţelor Secției, parvenite de la autorităţile publice;
 5. Examinarea petiţiilor cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor adresate organelor de stat în scopul asigurării drepturilor şi intereselor lor legitime în relație, pe domeniul zootehnic.

Atribuțiile principale ale Secției:

 1. Monitorizarea activității de selecţie şi reproducţie a animalelor pe specii;
 2. Monitorizarea însămânţării artificiale a animalelor conform programelor de ameliorare;
 3. Monitorizarea evidenţei zootehnice şi bonitarii animalelor în cadrul societăţilor de ameliorare și al exploatațiilor de ameliorare;
 4. Monitorizarea organizării autorizării masculilor reproducători pentru utilizarea la montă și/sau însămânţarea artificială;
 5. Monitorizarea respectarii metodologiei de apreciere a calității materialului seminal, a performanţelor productive ale animalelor, a categoriei şi calităţii producţiei zootehnice evaluate de către producători, colectori şi procesatori;
 6. Monitorizarea înregistrărilor făcute în registrele genealogice și registrele zootehnice ţinute de societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare;
 7. Monitorizarea circulației şi evoluției efectivelor de animale prin intermediul Registrului de stat al animalelor.
Legislație
 1. HG nr. 262 din 03.05.2023 cu privire la aprobarea Cerințelor privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea.
 2. HG nr. 369 din 07.06.2023 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional ,,BeeProiect" și a regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a resursei informaționale Sistemul informațional ,,BeeProtect".
 3. HG nr. 632 din 30.08.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind recunoașterea societăților de ameliorare, a exploatațiilor de ameliorare și a fermelor zootehnice de prăsillă.
 4. Ordinul nr.616 din 14 decembrie 2023, cu privire la instituirea Comisiei de ameliorare, aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de ameliorare.
 5. Legea zootehniei nr.213 din 21.07.2022, MO nr.267 din 26.08.2022 art.556, în vigoare din 26.08.2023
 6. Legea apiculturii nr. 70 din 30.03.2006
 7. Legea nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitară veterinară
 8. HG nr 667 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit.
 9. HG nr.306 din 28.04.2011 pentru aprobarea Normei zootehnice privind bonitarea familiilor de albine, creșterea și certificarea materialului genicol apicol
 10. HG nr. 14 din 11.01.2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Contacte

Pentru primirea informațiilor suplimentare :

Ecaterina Rojco – inspector principal
Tel: 022-26-46-73
e-mail: ecaterina.rojco@ansa.gov.md