• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Secția management documente

victoria.schiopu@ansa.gov.mdInformații generale

Secția management documente are în atribuția sa managementul documentelor, al circuitului corespondenței și al lucrărilor de secretariat.

Sarcinile de bază ale Secției sunt:

  1. organizarea lucrărilor de secretariat;
  2. organizarea și asigurarea circulației documentelor în Agenție;  
  3. gestionarea corespondenței de intrare/ieșire;
  4. asigurarea privind audiența cetățenilor de către conducerea Agenției;
  5. pregătirea și difuzarea, către subdiviziunile Agenției, a ordinelor, dispozițiilor, hotărârilor și altor acte normative privind activitatea internă;
  6. participarea la ședințele organizate de către conducere cu perfectarea proceselor-verbale;
  7. înregistrarea și administrarea corespondenței în cadrul sistemului e-Management Documente;
  8. acordarea asistenței necesare subdiviziunilor structurale ale Agenției în domeniul lucrărilor de secretariat și documentare.
Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate Vă puteți adresa:

e-mail Secție: cancelaria@ansa.gov.md

Nina Sineac – şef Secție
tel: 0-22-264-640
e-mail: nina.sineac@ansa.gov.md

Silvia Cojocaru – specialist
tel: 0-22-294-731
e-mail:  silvia.cojocaru@ansa.gov.md

Rotari Iuliana – secretar administrativ superior
tel: 0-22-264-644
e-mail:  iuliana.hirbu@ansa.gov.md

Cenușa Maria – secretar administrativ superior
tel: 0-22-264-644
e-mail:  maria.cenusa@ansa.gov.md

Șchiopu Victoria – secretar administrativ superior
tel: 0-22-264-660
e-mail:  victoria.schiopu@ansa.gov.md