• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Proiecte supuse consultărilor publice

 

Proiectul listelor de verificare pentru controlul de stat și supreaveghere a unităților din domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală, comerț și alimentație publică revizuite

Proiectul Ordinului Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind elaborarea, implementarea și verificarea planului de autocontrol al operatorilor din domeniul  siguranței produselor alimentare de origine nonanimală și din alimentația publică și emiterea  certificatului de calitate