• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ORDINILE ANSA 2018

 1. Ordinul Nr. 634 din 21 noiembrie 18 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar veterinare
 2. Ordinul Nr. 228 din 03 iunie 2020 Cu privire la stabilirea listelor substanțelor active din punct de vedere farmacologic  și clasificarea lor în funcție de limita maximă de reziduri din produsele alimentare de origine animală  Anexa 1, Anexa 2
 3. Ordinul Nr. 383 din 13 noiembrie 2017 Cu privire la aprobarea cerințelor sanitar-veterinare pentru comercializarea produselor din pescuit
 4. Ordinul Nr. 739  din 26 decembrie 2018 Cu privire la gestionarea și utilizarea deșeurilor și produselor de origine animală nedestinate consumului uman
 5. Ordinul Nr. 700  din 04 decembrie 2018 Cu privire la unele responsabilități
 6. Ordinul Nr. 634  din 21 noiembrie 2018 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar-veterinare
 7. Ordinul Nr. 599  din 02 noiembrie 2018 Cu privire la autorizarea operatorilor care prestează servicii de tratare prin fumegare
 8. Ordinul Nr. 597  din 01 noiembrie 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 9. Ordinul Nr. 544  din 08 octombrie 2018 Cu privire la aprobarea unui Regulament
 10. Ordinul Nr. 523  din 24 septembrie 2018 Cu privire la crearea Grupului de lucru
 11. Ordinul Nr. 517  din 20 septembrie 2018 Privind aplicare măsurilor de înlăturare a plantelor cerealiere afectate de mistreți
 12. Ordinul Nr. 488  din 06 septembrie 2018 Cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției directorului insituției publice
 13. Ordinul Nr. 405  din 11 iulie 2018 Cu privire abrogarea Ordinul Nr. 219 din 05 august 2015 și aprobarea unor cerințe pentru import 
 14. Ordinul Nr. 326  din 23 iunie 2018 Cu privire la formarea echipei de audit
 15. Ordinul Nr. 234  din 23 iunie 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 133 din 06 martie 2017 "Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2018" ANEXA
 16. Ordinul Nr. 270  din 28 mai 2018 Cu privire la eliberarea certificatelor sanitar-veterinare pentru mierea de albini
 17. Ordinul Nr. 240  din 11 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 165 din 09 iulieie 2014
 18. Ordinul Nr. 236  din 08 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 413 din 06 decembrie 2017
 19. Ordinul Nr. 235  din 08 mai 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit 
 20. Ordinul Nr. 233  din 08 mai 2018 Cu privire la aprobarea unui program de supravegere a gripei aviare ANEXA
 21. Ordinul Nr. 236  din 08 mai 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 413 din 06 decembrie 2017
 22. Ordinul Nr. 232  din 04 mai 2018 Cu privire la Planul de Acțiuni ANSA privire la exportul de carne și ouă de pasăre către Uniunea Europeană pentru anul 2018
 23. Ordinul Nr. 207  din 18 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea Liniilor directoare de stabilire a criteriilor pentru verificare conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor
 24. Ordinul Nr. 196  din 10 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2018
 25. Ordinul Nr. 193  din 06 aprilie 2018 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 388 din 12 decembrie 2016
 26. Ordinul Nr. 187  din 04 aprilie 2018 Cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2018
 27. Ordinul Nr. 167  din 28 martie 2018 Cu privire la elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei în domeniul siguranței alimentelor 2018-2022
 28. Ordinul Nr. 166  din 28 martie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit 
 29. Ordinul Nr. 160  din 26 martie 2018 Cu privire la elaborarea fișelor de evaluare pentru unitățile farmaceutice veterinare și operatorii cu furaje Fabrici de producere a medicamentelor de uz veterinarDepozit de produse farmaceutice veterinare Farmacii veterianrePuncte farmaceutice veterinareFabrici de producere a furajelor combinate, furajelor medicamentate, aditivilor furajeri și preamestecurilorUnități de producere a hranei destinate animalelor de fermă,  FUnități care depozitează/comercializează  furaje, aditivi primexuri etcTransportul de furaje
 30. Ordinul Nr. 158  din 22 martie 2018 Cu privire la aprobarea unei Norme sanitar-veterinare privind cerințele minime de biosecuritate în exploatațiile nonprofesionale de porcine
 31. Ordinul Nr. 151  din 19 martie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate
 32. Ordinul Nr. 150  din 19 martie 2018 Cu privire la aprobarea unui Program
 33. Ordinul Nr. 148  din 16 martie 2018 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru definireacalității produselor alimentare admise pentru achiziții publice de produse în scopul organizării alimentării în instituțiile educaționale
 34. Ordinul Nr. 133  din 7 martie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2018 ANEXĂ
 35. Ordinul Nr. 137  din 12 martie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate
 36. Ordinul Nr. 101  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din Ucraina
 37. Ordinul Nr. 100  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din Ucraina
 38. Ordinul Nr. 99  din 23 februarie 2018 Cu privire la sistarea importului de produse lactate din România
 39. Ordinul Nr. 90  din 20 februarie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit ad-ho
 40. Ordinul Nr. 78  din 13 februarie 2018 Cu privire la modificarea Ordinului ANSA Nr. 377 din 10.11.2017
 41. Ordinul Nr. 70  din 12 februarie 2018 Cu privire la formarea echipei de audit
 42. Ordinul Nr. 69  din 12 februarie 2018 Cu privire la elaborarea Planului de ac'iuni pentru implementarea Acordului de Asocire RM-UE pentru anul 2018
 43. Ordinul Nr. 68  din 12 februarie 2018 Cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 44. Ordinul Nr. 62  din 08 februarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni intern pentru sectorul "Lapte și produse lactate"
 45. Ordinul Nr. 45  din 29 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni privind implementarea recomandțrilor expuse în Raportul de audit al Curșii de Conturi
 46. Ordinul Nr. 31/1  din 24 ianuarie 2018 Cu privire la planul de acțiuni în domeniul concurenței și ajutoului de stat Anexa
 47. Ordinul Nr. 28  din 23 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea controalelor oficiale pentru trimestrul I anul 2018
 48. Ordinul Nr. 27  din 23 ianuarie 2018 Cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și control
 49. Ordinul Nr. 25  din 19 ianuarie 2018 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor, conform Ordinul Nr. 22 din 18.01.2018
 50. Ordinul Nr. 23  din 18 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea programului de audit de profil
 51. Ordinul Nr. 22  din 18 ianuarie 2018 Cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2018
 1. Ordinul Nr. 21  din 15 ianuarie 2018 Cu privire la efectuarea contractelor oficiale la întreprinderile de procesare a cărnii și producere a mezelurilor
 2. Ordinul Nr. 454  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe,sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 3. Ordinul Nr. 453  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 4. Ordinul Nr. 452  din 29 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul ANSA
 5. Ordinul Nr. 451  din 29 decembrie 2017 Despre aprobarea Regulamentului informațiilor cu privire la declararea conflictulor de interese raportate de angajații Agenției pentru Siguranța Alimentelor
 6. Ordinul Nr. 441  din 22 decembrie 2017 Cu privire la elaborare a Raportului privind implementarea Planului de Control Multianual, pentru anul 2017
 7. Ordinul Nr. 435  din 21 decembrie 2017 Cu privire la prezentarea raportutilor de activitate pentru anul 2017
 8. Ordinul Nr. 413  din 6 decembrie 2017 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale dce protecţie împotriva introducerii şi răspândirii pistei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova
 9. Ordinul Nr. 405 din 1 decembrie 2017, Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar 
 10. Ordinul Nr. 395  din 22 mai 2017 Cu privire la organizarea întrunirilor privind activitatea subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor
 11. Ordinul Nr. 286  din 18 august 2017 Cu privire la intensificarea unor măsuri de control la impor și de prevenire a toxicoinfecțiilor alimentare
 12. Ordinul Nr. 169  din 22 mai 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la planul de control multianual Anexa
 13. Ordinul Nr. 155  din 10 mai 2017 Cu privire la crearea Registrului riscurilor ANSA
 14. Ordinul Nr. 150 din 4 mai 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinar  Anexa 1Anexa 2_1,  Anexa 2_2Anexa 2_3
 15. Ordinul Nr. 147 din 03 mai 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 16. Ordinul Nr. 412 din 03 mai 2017 cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 şi stabilirea unor responsabilităţi
 17. Ordinul Nr. 138 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea Ordinului nr.72 din 28.02 2017 "Cu privire la Planul de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017"
 18. Ordinul Nr. 137 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.21 din 20.01.2017 
 19. Ordinul Nr. 41d din 14 aprilie 2017 cu privire la instruire
 20. Ordinul Nr. 89 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate și eximinate de ANSA și subdiviziunile sale structurale
 21. Ordinul Nr. 104 din 23 martie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 22. Ordinul Nr. 100 din 20 martie 2017 cu privire la aprobarea actelor administrative şi stabilirea unor responsabilităţi
 23. Ordinul Nr. 91 din 14 martie 2017 cu privire la probarea Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
 24. Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017
 25. Anexe la Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017
 26. Ordinul Nr. 83 din 7 martie 2017 cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 27. Ordinul Nr. 80 din 7 martie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern ad-hoc
 28. Ordinul Nr. 77 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni
 29. Ordinul Nr. 74 din 12 februarie 2018 cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru influența aviară și Manualului operațional pentru intervenția în focarele de influență aviară Anexa 1, Anexa 2 
 30. Ordinul Nr. 68 din 27 februarie 2017 cu privire la aprobarea regulilor de carantinare a animalelor vii destinate exportului
 31. Ordinul Nr. 19-d din 21 februarie 2017 cu privire la instruire
 32. Ordinul Nr. 54 din 15 februarie 2017 cu privire la crearea grupului de lucru
 33. Ordinul Nr. 49 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2017
 34. Ordinul Nr. 43 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Programului de audit de profil pentru anul 2017
 35. Ordinul Nr .42 din 3 februarie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 36. Ordinul Nr. 39 din 2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD:12/01 "Privind acţiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme"
 37. Ordinul Nr. 32 din 27 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modelului-cadru de contract de achiziţionare a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară, profilaxie şi combaterea bolilor la animale Anexă
 38. Ordinul Nr. 31 din 27 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 39. Ordinul Nr. 94p din 26 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea planurilor anuale de dezvoltare profesională la nivel de subdiviziune AnexaAnexa 2
 40. Ordinul Nr. 93p din 26 ianuarie 2017 cu privire la delegarea unor responsabilităţi
 41. Ordinul Nr. 92p din 26 ianuarie 2017 cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale pentru anul 2016 Anexă
 42. Ordinul Nr.27 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului de acţiuni, model pentru Direcţiile teritoriale Anexa
 43. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului Anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2017
 44. Ordinul Nr. 24 din 23 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de autosesizare a instituţiei din presă şi din reţelele de socializare
 45. Ordinul Nr. 21 din 20 ianuarie 2017 cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii plantelor şi furajelor conform Ordinului nr.10 din 11.01.2017
 46. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2017
 47. Ordinul Nr.16 din 19 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și de control
 48. Ordinul Nr. 12 din 11 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
 49. Ordinul Nr. 8 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea procedurii specifice "Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de toxiinfecţii alimentare"
 50. Ordinul Nr. 10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
 51. Ordinul Nr. 9 din 11 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea investigațiilor parazitologice la pește
 52. Ordinul Nr 240 din 13.12.2013 cu privire la aprobarea unui Regulament