• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ORDINILE ANSA 2017

 1. Ordinul Nr. 235 din 10 iulie 2017 Cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru pesta porcină africană și Manualului operațional pentru intervenția în focarele de pestă porcină africană Anexa1 , Anexa 2
 2. Ordinul Nr. 948b  din 08 septembrie 2017 Cu privire la aprobarea codului de conduită al angajaților ANSA
 3. Ordinul Nr. 454  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe,sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și crearea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
 4. Ordinul Nr. 453  din 29 decembrie 2017 Despre Regulmentul cu privire la evidența cazurilor de influență necorespunzătoare în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 5. Ordinul Nr. 452  din 29 decembrie 2017 Cu privire la aprobarea regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul ANSA
 6. Ordinul Nr. 451  din 29 decembrie 2017 Despre aprobarea Regulamentului informațiilor cu privire la declararea conflictulor de interese raportate de angajații Agenției pentru Siguranța Alimentelor
 7. Ordinul Nr. 441  din 22 decembrie 2017 Cu privire la elaborare a Raportului privind implementarea Planului de Control Multianual, pentru anul 2017
 8. Ordinul Nr. 435  din 21 decembrie 2017 Cu privire la prezentarea raportutilor de activitate pentru anul 2017
 9. Ordinul Nr. 413  din 6 decembrie 2017 Cu privire la aplicarea măsurilor speciale dce protecţie împotriva introducerii şi răspândirii pistei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova. Abrogat prin ordinul ANSA nr.41/2022
 10. Ordinul Nr. 405 din 1 decembrie 2017, Cu privire la înregistrarea unor produse farmaceutice în Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar 
 11. Ordinul Nr. 395  din 22 mai 2017 Cu privire la organizarea întrunirilor privind activitatea subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranţa alimentelor
 12. Ordinul Nr. 286  din 18 august 2017 Cu privire la intensificarea unor măsuri de control la impor și de prevenire a toxicoinfecțiilor alimentare
 13. Ordinul Nr. 238  din 11 iulie 2017 Cu privire la stabilirea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, vezi Anexa
 14. Ordinul Nr. 207  din 22 iunie 2017 Cu privire la operarea unor modificări la Ordinul Agenției Nr. 319 din 21 octombrie 2016  Anexa
 15. Ordinul Nr. 169  din 22 mai 2017 Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a Raportului anual cu privire la planul de control multianual Anexa
 16. Ordinul Nr. 155  din 10 mai 2017 Cu privire la crearea Registrului riscurilor ANSA
 17. Ordinul Nr. 150 din 4 mai 2017 Cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinar  Anexa 1Anexa 2_1,  Anexa 2_2Anexa 2_3
 18. Ordinul Nr. 147 din 03 mai 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 19. Ordinul Nr. 412 din 03 mai 2017 cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 şi stabilirea unor responsabilităţi
 20. Ordinul Nr. 138 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea Ordinului nr.72 din 28.02 2017 "Cu privire la Planul de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017"
 21. Ordinul Nr. 137 din 18 aprilie 2017 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului nr.21 din 20.01.2017 
 22. Ordinul Nr. 41d din 14 aprilie 2017 cu privire la instruire
 23. Ordinul Nr. 89 din 23 martie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate și eximinate de ANSA și subdiviziunile sale structurale
 24. Ordinul Nr. 104 din 23 martie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 25. Ordinul Nr. 100 din 20 martie 2017 cu privire la aprobarea actelor administrative şi stabilirea unor responsabilităţi
 26. Ordinul Nr. 91 din 14 martie 2017 cu privire la probarea Metodologiei de elaborare a Planului de control multianual
 27. Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2017
 28. Anexe la Ordinul Nr. 72 din 28 februarie 2017
 29. Ordinul Nr. 83 din 7 martie 2017 cu privire la implementarea recomandărilor de audit
 30. Ordinul Nr. 80 din 7 martie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern ad-hoc
 31. Ordinul Nr. 77 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni
 32. Ordinul Nr. 74 din 2 martie 2017 cu privire la aprobarea unor modele de certificate sanitar-veterinare
 33. Ordinul Nr. 68 din 27 februarie 2017 cu privire la aprobarea regulilor de carantinare a animalelor vii destinate exportului
 34. Ordinul Nr. 19-d din 21 februarie 2017 cu privire la instruire
 35. Ordinul Nr. 54 din 15 februarie 2017 cu privire la crearea grupului de lucru
 36. Ordinul Nr. 49 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Planului anual de prelevare a probelor pentru produsele de origine animală din import pentru anul 2017
  Ordinul Nr. 43 din 3 februarie 2017 cu privire la aprobarea Programului de audit de profil pentru anul 2017
 37. Ordinul Nr .42 din 3 februarie 2017 cu privire la formarea echipei de audit
 38. Ordinul Nr. 39 din 2 februarie 2017 cu privire la aprobarea Procedurii Generale COD:12/01 "Privind acţiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme"
 39. Ordinul Nr. 32 din 27 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea modelului-cadru de contract de achiziţionare a serviciilor de supraveghere sanitar-veterinară, profilaxie şi combaterea bolilor la animale Anexă
 40. Ordinul Nr. 31 din 27 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea misiunii de audit intern
 41. Ordinul Nr. 94p din 26 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea planurilor anuale de dezvoltare profesională la nivel de subdiviziune AnexaAnexa 2
 42. Ordinul Nr. 93p din 26 ianuarie 2017 cu privire la delegarea unor responsabilităţi
 43. Ordinul Nr. 92p din 26 ianuarie 2017 cu privire la colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale pentru anul 2016 Anexă
 44. Ordinul Nr.27 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului de acţiuni, model pentru Direcţiile teritoriale Anexa
 45. Ordinul Nr.26 din 25 ianuarie 2017 cu privire la Aprobarea Planului Anual de activitate a Serviciului Audit Intern pentru anul 2017
 46. Ordinul Nr. 24 din 23 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mecanismul de autosesizare a instituţiei din presă şi din reţelele de socializare
 47. Ordinul Nr. 21 din 20 ianuarie 2017 cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, sănătăţii plantelor şi furajelor conform Ordinului nr.10 din 11.01.2017
 48. Ordinul Nr.15 din 19 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea graficului de transmitere a dărilor de seamă pentru anul 2017
 49. Ordinul Nr.16 din 19 ianuarie 2017 cu privire la desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar și de control
 50.  
 51. Ordinul Nr. 12 din 11 ianuarie 2017 cu privire la elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE
 52. Ordinul Nr. 8 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea procedurii specifice "Supravegherea şi monitorizarea cazurilor de toxiinfecţii alimentare"
 53. Ordinul Nr. 10 din 11 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
 54. Ordinul Nr. 9 din 11 ianuarie 2017 cu privire la efectuarea investigațiilor parazitologice la pește
 55. Ordinul Nr 240 din 13.12.2013 cu privire la aprobarea unui Regulament