• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ordinele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 1. Ordinul MADRM nr. 79 din 02.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de verifieare pentru domeniile de control ale Agenției Nationale pentru Siguranța Alimentelor RO
 2. Ordinul MADRM nr. 79 din 02.04.2019 cu privire la aprobarea listelor de verifieare pentru domeniile de control ale Agenției Nationale pentru Siguranța Alimentelor RU
 3. Ordinul MAIA nr. 34 din 27.02.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind anunţarea, declararea şi notificarea unor boli transmisibile ale animalelor
 4. Ordinul MAIA nr. 151 din 30.06.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului
 5. Ordinul MAIA nr. 158 din  07.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală ce afectează comerţul Republicii Moldova cu bovine şi porcine
 6. Ordinul MAIA nr. 161 din  10.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală care reglementează mişcarea şi comerţul cu ecvidee
 7. Ordinul MAIA nr. 164 din  11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind profilaxia, supravegherea şi combaterea bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)
 8. Ordinul MAIA nr. 197 din  22.08.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare la exportul şi importul de păsări şi ouă de incubaţie
 9. Ordinul MAIA nr. 218 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate, ce reglementează importul şi exportul de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sînt prevăzute de legislaţia specifică
 10. Ordinul MAIA nr. 219 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile de sănătate şi certificare veterinară pentru comerţul şi exportul ovinelor şi caprinelor
 11. Ordinul MAIA nr. 163 din  11.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii
 12. Ordinul MAIA nr. 220 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre
 13. Ordinul MAIA nr. 149 din  26.06.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte
 14. Ordinul MAIA nr. 172 din  14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea, comerţul cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul din alte ţări al unor alimente şi a unor produse comestibile neprelucrate pentru animalele de companie
 15. Ordinul MAIA nr. 100 din  10.05.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de inspectare sanitară veterinară şi a unor formulare tipizate
 16. Ordinul MAIA nr. 171 din  14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete
 17. Ordinul MAIA nr. 170 din  14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate ce reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie
 18. Ordinul MAIA nr. 215 din 22.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi cărnii preparate
 19. Ordinul  MAIA nr.  262 din 12.12.2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind determinarea valorilor azotului uşor hidrolizabil în produsele  de pescuit, metode de analiză
 20. Ordinul MAIA nr. 102 din  29.04.2005 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea produselor din ouă
 21. Ordinul MAIA nr. 159 din 07.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unor metode de analiză şi testare a laptelui materie primă şi celui tratat termic
 22. Ordinul MAIA nr. 173 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte
 23. Ordinul MAIA nr. 174 din 14.07.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare  privind stabilirea metodelor de analiză şi testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct
 24. Ordinul MAIA nr. 176 din  06.11.2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modelul de formulare de prescripţie medicală, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora
 25. Ordinul MAIA nr. 18 din  05.02.2004 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare