• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Ordinele ANSA 2021

 1. Ordinul Nr. 506 din 31 decembrie 2021 Cu privire utilizarea și gestionarea unor formulare.
 2. Ordinul Nr. 503  din 30 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea Planurilor anuale de acțiuni la nivelul subdiviziunilor teritoriale pentru anul 2022
 3. Ordinul Nr. 502  din 30 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru anul 2022.
 4. Ordinul Nr. 501  din 29 decembrie 2021 Cu privire la abrogarea Procedurii operaționale PO-01/01 din 10 iulie 2014.
 5. Ordinul Nr. 499  din 29 decembrie 2021  Cu privire la aprobarea formularelor de raportare și a graficului de prezentare a rapoartelor de activitate a subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor în urma activităților de control pentru anul 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6. Ordinul Nr. 493 din 24 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului-tip anual de acțiuni la nivel de subdiviziune teritorială pentru anul 2022.
 7. Ordinul Nr. 490  din 21 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Programelor naționale de monitorizare și supraveghere în domeniile siguranței alimentelor, hranei pentru animale și medicamente de uz veterinar, sănătății plantelor și calității produselor de uz fitosanitar pentru anul 2022.
 8. Ordinul Nr. 485 din 20 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Planului acțiunilor sanitar-veterinare strategice obligatorii finanțate din bugetul de stat pentru anul 2022 și Programului acșiunilor strategice de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om și protecția mediului pentru anul 2022
 9. Ordinul nr. 483 din 17 decembrie 2021 Privind intensificarea controalelor în perioada sărbătorilor de iarnă 2021-2022
 10. Ordinul Nr. 457 din 2 decembrie 2021 Cu privire la asigurarea prelevărilor de probe, de la mistreți recoltați la partidele de vânătoare din anul 2021
 11. Ordinul Nr. 433 din 19 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de mandarine
 12. Ordinul Nr. 432 din 19 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre importată
 13. Ordinul Nr. 421 din 12 noiembrie 2021 Cu privire Ia modificarea Ordinului ANSA nr.266 din 07.07.2021 cu privire la unele împuterniciri
 14. Ordinul Nr. 420 din 11 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 15. Ordinul Nr. 416 din 9 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de mandarine
 16. Ordinul Nr. 413 din 9 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 17. Ordinul Nr. 409 din 8 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 18. Ordinul Nr. 408 din 8 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 19. Ordinul Nr. 406 din 5 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 20. Ordinul Nr. 405 din 5 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de struguri
 21. Ordinul Nr. 399 din 1 noiembrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de dovlecei
 22. Ordinul Nr. 391 din 28 octombrie 2021 Cu privire la constituirea comisiilor pentru inventarierea patrimoniului pe anul 2021 
 23. Ordinul Nr. 389 din 27 octombrie 2021 Cu privire la modificarea Ordinul Nr. 158/2013 Cu privire la aprobarea regulamentului de stabilire a normelor privind certificarea sanitar veterinară și a unor formulare tipizate
 24. Ordinul Nr. 382 din 25 octombrie 2021 Cu privire la organizarea audienței
 25. Ordinul Nr. 377 din 20 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 26. Ordinul Nr. 373 din 19 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de dovlecei
 27. Ordinul Nr. 370 din 18 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre importată
 28. Ordinul Nr. 369 din 18 octombrie 2021 Cu privire Ia intensificarea controlului asupra loturilor importate de rodii
 29. Ordinul Nr. 353 din 4 octombrie 2021 Cu privire la intensificarea controlului sanitar-veterinar asupra loturilor de carne de pasăre dezosată mecanic importată 
 30. Ordinul Nr. 322 din 17 august 2021 Cu privire la intensificarea controlului asupra loturilor de băuturi răcoritoare
 31. Ordinul Nr. 311 din 9 august 2021 Cu privire la aprobarea unor exploatații pentru import
 32. Ordinul Nr. 287 din 21 iulie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, pentru anul 2021
 33. Ordinul Nr. 285 din 20 iulie 2021 Cu privire la regimul de eliberare a certificatelor de inofensivitate și inspecție a cerealelor în zilelel de odihnă
 34. Ordinul Nr. 276 din 12 iulie 2021 Cu privire la delegare li prelevarea probelor de produse lactate
 35. Ordinul Nr. 274 din 12 iulie 2021 Cu privire la delegare
 36. Ordinul Nr. 266 din 7 iulie 2021 Cu privire la unele împuterniciri
 37. Ordinul Nr. 256 din 29 iunie 2021 Cu privire la modificarea Ordinului Nr. 433 cu privire la  aprobarea Planului de acțiuni al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor privind obiectivele și valorile-țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2021, conform HG nr. 355/2020           
 38. Ordinul Nr. 253 din 25 iunie 2021 Cu privire la aprobarea Planului de contingență pentru boala febra aftoasă și a Manualului operațional pentru intervenția în focarele febră aftoasă (Anexa 1. Plan contingență FA, Anexa 2. Manual operațional FA)
 39. Ordinul Nr. 222 din 4 iunie 2021 Cu privire la modificarea și completarea Ordinul Nr. 92 din 23.02.2021 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2021 
 40. Ordinul Nr. 198 din 20 mai 2021 Cu privire la certificarea ouălor pentru consum uman
 41. Ordinul Nr. 120 din 12 martie 2021 Despre cerințele la transportatea în vrac pe nave maritime a uleiurilor sau grăsimilor lichide
 42. Ordinul Nr. 114 din 10 martie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, pentru anul 2021
 43. Ordinul Nr. 113 din 10 martie 2021 Cu privire la implementarea Programului de monitorizare a rezidurilor de pesticide și a conținutului de nitrați din produsele alimentare de origine vegetală, pentru anul 2021
 44. Ordinul Nr. 92 din 23 februarie 2021 Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2021
 45. Ordinul Nr. 82 din 17 februarie 2021 Cu privire la modificarea   Ordinului Nr. 535 din 24.12.2019 Cu privire la prezentarea specimenelor de semnături pentru anul 2020-2021
 46. Ordinul Nr. 31  din 25 ianuarie 2021 Cu privire la prelevarea probelor în cadrul programelor de monitorizare și supravehere în domeniul siguranței alomentelor, sănătății plantelor și furajelor conform  Ordinul Nr. 23  din 20 ianuarie 2021
 47. Ordinul Nr. 23  din 20 ianuarie 2021 Cu privire la aprobarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alomentelor, sănătății plantelor, hranei pentru animale și calității produselor de uz fitosanitar pentru anul 2021: 
 1. Ordinul Nr. 16  din 18 ianuarie 2021 Cu privire la controlul oficial consolidat la Punctele de Inspecție la Frontieră, ANEXA Nr.1: DECLARAŢIE  PE PROPRIE RĂSPUNDERE
 2. Ordinul Nr. 15  din 18 ianuarie 2021 Cu privire la aprobarea regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici  (original)