• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Laboratoare desemnate în cadrul controlului oficial

Lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea investigațiilor de laborator în cadrul controlului oficial pentru anul 2024

 

Instituția Publică „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”

 

Nr.

 

Denumirea investigației

 

 

Material/matrice

1

Determinarea indicilor senzoriali

Vinuri cu IGP

2

Determinarea extractului sec nereducător

Divin

Distilat de vin

3

Determinarea alcoolului etilic

Vin

Produse pe bază de vin

Băuturi nealcoolice, băuturi slab alcoolice, produse pe bază de must, bere, băuturi pe bază de bere, băuturi alcoolice, alcool etilic rectificat

4

Determinarea acidității

Vin, băuturi pe bază de vin, bere, băuturi pe bază de bere

 

5

Determinarea acidității volatile

Vin, băuturi pe bază de vin, băuturi spirtoase distilate

6

Determinarea zaharurilor

Băuturi ce conțin alcool

7

Determinarea bioxidului de sulf liber și/sau total

Vin, băuturi pe bază de vin

 

Fructe, legume și produse din ele, inclusiv conserve, sucuri, nectare, fructe uscate și alte produse similare

8

Determinarea substanțelor tanante

Divin

9

Determinarea presiunii bioxidului de carbon

Vinuri spumante, spumoase, perlante, petiante, bere, băuturi slab alcoolice, băuturi nealcoolice

10

Determinarea zaharurilor (D-Glucoza+D-Fructoza)

Vin, must

11

Determinarea sodiului, sodiului excedentar

Vin

12

Determinarea plumbului (Pb), cadmiului (Cd)

Băuturi ce conțin alcool, băuturi nealcoolice, produse pe bază de must, bere, băuturi pe bază de bere

 

Produse alimentare

Nutrețuri, premixuri vitamino-minerale

13

Determinarea arsenului (As)

Băuturi ce conțin alcool, băuturi nealcoolice, produse pe bază de must, bere, băuturi pe bază de bere

 

Produse alimentare

Nutrețuri, premixuri vitamino-minerale

14

Determinarea cuprului (Cu), fierului (Fe), zincului (Zn)

Băuturi ce conțin alcool, băuturi nealcoolice, produse pe bază de must, bere, băuturi pe bază de bere

 

Produse alimentare, pîine

15

Determinarea mercurului (Hg)

Băuturi spirtoase

 

Produse alimentare

Nutrețuri, premixuri vitamino-minerale

16

Determinarea diglucozidului malvidinei

Vin roșu, rose

17

Determinarea Ochratoxinei  A

Vin, bere

18

Determinarea furfurolului

Băuturi spirtoase,  distilate

19

Determinarea conservanților:

 • Acid sorbic
 • Acid benzoic

Vin, produse pe bază de vin, băuturi alcoolice și nealcoolice, băuturi pe bază de bere

 

Produse alimentare

20

Determinarea acizilor organici:

 • Acid malic
 • Acid lactic
 • Acid tartric
 • Acid citric

Vin, produse pe bază de vin

21

Determinarea clorurilor

Vin

22

Determinarea 3-metoxipropandiol (3 – MPD)

Vin

23

Determinarea substanțelor volatile și a alcoolului metilic (metanol, propanol-1, izobutanol, butanol-1, izoamilol, butanol-2, acetaldehidă, acetat de etil)

Băuturi spirtoase distilate

24

Determinarea microimpurităților (aldehida acetică, metilacetat, acetat de etil, methanol, 1-propanol, isobutanol, 1-butanol, isoamilol)

Băuturi spirtoase (vodcă)

Alcool etilic rectificat

25

Determinarea conținutului de aromatizatori sintetici (triacetină/metilantranilat)

Vin

26

Determinarea extractului sec total

Vin, produse pe bază de vin

27

Determinarea conținutului extractului total, extractului în mustul de malț

Bere

28

Determinarea prezenței coloranților sintetici

Vin, produse pe bază de vin

29

Test la oxidabilitate

Alcool etilic rectificat

30

Determinarea infestării și impurificării cu dăunători, impurități cerealiere

Făină de grâu

Făină de porumb

31

Determinarea umidității/substanței uscate insolubile

Fructe și legume uscate, zahăr și alte produse similare, porumb și produse derivate, paste făinoase, produse de panificație și covrigărie, cereale și produse cerealiere, făină și tărâță de cereale

32

Determinarea cenușii totale

Zahăr și alte produse similare, făină și tărâță de cereale, făină de porumb

33

Determinarea impurităților metalomagnetice

Zahăr,  făină, crupe de tărâță de cereale, făină de porumb

34

Determinarea substanțelor reducătoare/zahărului total

Produse de panificație

35

Determinarea indicelui de peroxid

Produse pe bază de grăsimi vegetale, uleiuri vegetale comestibile

36

Determinarea indicelui de aciditate/acidității recalculate la acid oleic

Uleiuri vegetale

37

Determinarea staniului

Produse alimentare

38

Determinarea Micotoxinelor:

 • Ochratoxina A
 • Aflatoxina B1
 • Aflatoxina B2
 • Aflatoxina G1
 • Aflatoxina G2
 • Deoxinivalenol
 • Zearalenona
 • Patulina

 

 

Materie primă agricolă, furaje

 

Produse alimentare de origine non-animală

39

Determinarea zaharozei

Zahăr și alte produse similare

40

Determinarea fracției masice de fructe cu defecte particulare

Fructe uscate

41

Determinarea nitriților

Nutrețuri

42

Determinarea activității radio-nuclizilor cesiu (Cs) și Stronțiu (Sr)

Vin, băuturi pe bază de vin, băuturi de conțin alcool, produse pe bază de must, bere, băuturi pe bază de bere

 

Produse alimentare de origine non-animală

43.

Determinarea îndulcitorilor:

 • acesulfam  de potasiu
 • saccharinat de sodiu
 • ciclomat de sodiu
 • aspartam

Băuturi slab alcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate

44.

Determinarea vanilinei, aldehidelor aromatice:

 • sinapică
 • coniferică
 • siringică

Rachiu de vin

45.

Determinarea analitică a valorilor nutriționale

Produse alimentare de origine nonanimală

 

Instituția Publică „Laboratorul central fitosanitar”

 

Nr.

 

Denumirea investigației

 

 

Material/matrice

1

Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda GC-MS/MS

Produse de origine vegetală

Nutrețuri combinate, șrot de soia

2

Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda LC-MS/MS

Produse de origine vegetală

3

Determinarea conținutului de nitrați

Produse alimentare de origine vegetală

4

Determinarea Organismelor modificate genetic (OMG) prin metoda PCR Real Time

Soia, șrot de soia,  porumb, rapiță, orez, fasole, prun, grâu, cartof, tomate, coton, in, papaya, bumbac, ardei, măr, sfeclă de zahăr etc.

5

Aprecierea gradului de hibridare a semințelor hibride de porumb

Semințe de porumb

6

Aprecierea gradului de hibridare a semințelor hibride de floarea-soarelui

Semințe de floarea-soarelui

7

Aprecierea gradului de puritate

Semințe de legume și culturi agricole

8

Aprecierea gradului de germinație

Semințe de legume și culturi agricole

9

Izolarea și creșterea pe medii de cultură a bacteriei de carantină Erwinia amylovora

Plante din familia Rosacee

10

Depistarea bactreriilor fitopatogene

prin imunofluorescența  indirectă :

Erwinia amylovora, Clavibacter sepedonicus, Xylophilus ampelinus, Xanthomonas arboricola, Erwinia (Pantoea) stewartii, Ralstonia Solonacearum

Plante din familia Rosacee, Solonacee, viță de vie, porumb

11

Depistarea Plum Pox Virus (PPV) prin metoda imuno-enzimatică ELISA

 

Frunze, flori, fructe și ramuri de plante din specia Prunus sp. (plante sîmburoase)

 

Material săditor pomicol, plante legumicole ornamentale, leguminoase, tehnice

12

Depistarea virusurilor Tomato Ring Spot Virus (ToRSV) și Tobacco Ring Spot Virus (TRSV) prin metoda imuno-enzimatică ELISA

Material săditor pomicol (sămânțoase și sâmburoase), plante legumicole, ornamentale, leguminoase, tehnice etc.

13

Diagnosticarea bacteriei Xylella fastidiosa, Erwinia amylovora, Xylophilus ampelinus

în țesutul vegetal

Viță de vie, nuc, cireș, prun, cais, migdale

Plante din familia Rosacee

 

14

Detecția prin metoda PCR a bacteriei Clavibacter sepedonicus

Tuberculi de cartof

15

Determinarea fitoplasmelor din grupa 16SrV - Flavescence doree și grupa 16SrXII - Candidatus phytoplasma solani – înnegrirea lemnului

Viță de vie

16

Detecția fitoplasmelor din grupul apple proliferation (16srx) – Candidatus phytoplasma mali, Candidatus phytoplasma prunorum, Candidatus phytoplasma pyri

Plante din familia Rosacee

17

Identificarea macro- și microscopică a dăunătorilor de carantină și non carantină:

Scrobipalpopsis (Tecia) solanivora, Phthorimaea operculella, Anoplophora spp., Popilia japonica, Ceratitis capitata, Thrips palmi, Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis, Trogoderma granarium, Daktulosphaira vitifoliae

Tuberculi de cartofi, cereale, derivate din cereale, fructe și legume în stare proaspătă, fructe uscate, material săditor, sol, lemn sau derivate din lemn, plante verzi (arbori, arbuști, flori, semințe)

18

Depistarea și identificarea akinetosporangiilor de Synchytrium endobioticum

Tuberculi de cartof nespălați și sol

19

Depistarea și identificarea morfologică a nematozilor:

 • Globodera pallida
 • Globodera Rostochiensis

Tuberculi de cartof și sol

 

20

Depistarea și identificarea morfologică a nematozilor:

 • Ditylenchus dipsaci
 • Ditylenchus destructor

Bulbi de ceapă, usturoi, sfeclă roșie, plante de căpșun cu rădăcină și sol, semințe de lucernă, tuberculi de cartofi, morcovi cu sol, bulbi de flori, allele, narciși, gladiole, gheorghine, hiacinta, zambile, iriși

21

Izolarea și creșterea pe medii nutritive a ciupercilor fitopatogene Botrysphaeria spp

Pomi de măr, păr, prun, gutui

22

Metoda suspensiei sporilor Tilletia indica

Semințe de grâu și orz

23

Depistarea și identificarea morfologică a nematozilor:

 • Xiphinema spp

 

 • Bursanphelenchus xylophilus

 

 

Sol, rădăcini de plante, arbuști, pomi, viță de vie

Material de ambalaj din lemn de conifere/secțiuni arbori de conifere

24

Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice

Miere

25

Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate

Miere

 

 

Instituția Publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”

 

 

Laboratorul de încercări a produselor alimentare

 

 

Nr.

 

Denumirea investigației

 

 

Material/matrice

1

Determinarea și tipizarea serologică a Salmonellei spp

Materie primă – carne, produse alimentare, inclusiv culinare, fructe, legume, salate etc.

2

Determinarea E.coli beta-glucoronidază pozitivă

Produse alimentare, inclusiv culinare, fructe, legume, salate etc.

3

Determinarea Enterobacteriaceae

Produse alimentare, inclusiv culinare, fructe, legume, salate etc.

4

Determinarea Listeriei monocytogenes și Listeriei spp

Produse alimentare, inclusiv culinare, fructe, legume, salate etc.

5

Determinarea stafilococilor coagulazo-pozitivi (Staphylococcus aureus ș.a. specii)

Produse alimentare inclusiv culinare, fructe, legume, salate etc.

6

Determinarea numărului de colonii la 30 grade

Carne roșie, carne de pasăre, preparate din carne, produse din carne, produse lactate, lapte materie primă, produse alimentare, inclusiv culinare

7

Determinare Campylobacter spp

Carne de pasăre

8

Determinarea numărului de celule somatice

Lapte materie primă

9

Determinare Bacterii coliforme

Produse alimentare, inclusiv culinare

10

Determinarea drojdiilor și mucegaiurilor

Produse alimentare, inclusiv culinare

11

Determinarea punctului de congelare (îngheț)

Lapte materie primă

12

Determinarea conținutului de fosfați

Carne, preparate și produse din carne

13

Determinarea conținutului de hidroxiprolină

Carne tocată

14

Determinarea conținutului de cloruri

Carne, preparate și produse din carne, lapte și produse lactate, pește și produse din pește

15

Determinarea conținutului de umeditate

Carne, preparate și produse din carne, lapte și produse lactate, pește și produse din pește, miere

16

Determinarea conținutului de grăsime

Carne, preparate și produse din carne, lapte și produse lactate, pește și produse din pește

17

Determinarea conținutului de proteină

Carne, preparate și produse din carne, lapte și produse lactate, pește și produse din pește

18

Determinarea conținutului de amidon

Carne, preparate și produse din carne

19

Determinarea conținutului de nitriți

Carne, preparate și produse din carne

20

Organoleptica

Carne și produse din carne, pește și produse din pește

21

Determinarea conținutului de apă/conținutul de substanță uscată degresată

Lapte și produse lactate

22

Determinarea conținutului de apă raportat la substanța uscată degresată

Produse lactate

23

Determinarea conținutului de grăsime/conținutul de grăsime raportat la substanța uscată

Produse lactate

24

Determinarea conținutului de proteină

Produse lactate

25

Determinarea acidității

Produse lactate

26

Determinarea grăsimilor străine

Produse lactate

27

Determinarea conținutului de apă din carnea de pasăre

Carne de pasăre congelată

28

Determinarea acizilor grași saturați, nesaturați, trans

Produse alimentare

29

Determinarea valorii energetice

Produse alimentare de origine animală

30

Determinarea indicelui diastazic

Miere

31

Determinarea conținutului de zaharoză/zahăr reducător

Miere

32

Determinarea conținutului de oximetilfurfurol

Miere

33

Determinarea raportului de fructoză/glucoză

Miere

34

Determinarea conținutului de glazură

Pește și produse pescărești

35

Determinarea cenușii (carbohidraților)

Carne, lapte

36

Determinarea reziduurilor de betalactamice (B1a) prin metoda LC-MS/MS:

 • Amoxicilina
 • Ampicilina
 • Penicilina G

Țesut, lapte, ouă

37

Determinarea reziduurilor de sulfamide prin metoda LC-MS/MS (20 de substanțe)

Țesut, lapte, ouă, miere

38

Determinarea reziduurilor de macrolide prin metoda LC-MS/MS:

 • Spiramicina
 • Eritromicina
 • Tilmicosin
 • Tylosin

Țesut, lapte, ouă

39

Determinarea reziduurilor de tetracicline  prin metoda LC-MS/MS:

 • Tetraciclina
 • Oxitetraciclina
 • Clortetraciclina
 • Doxiciclina

Țesut, lapte, ouă

40

Determinarea reziduurilor de cloramfenicol prin metoda ELISA

Țesut, lapte, ouă, miere

41

Determinarea reziduurilor de tetracicline  prin metoda ELISA:

 • Tetraciclina
 • Oxitetraciclina
 • Clortetraciclina

Miere

42

Determinarea reziduurilor de streptomicină  prin metoda ELISA

Țesut, lapte, ouă, miere

43

Determinarea reziduurilor de nitrofurani (AOZ, AMOZ, AHD)  prin metoda ELISA

Țesut, lapte, ouă, miere

44

Determinarea metronidazolului prin metoda ELISA

Miere

45

Determinarea reziduurilor de quinolone prin metoda LC/MS/MS

Țesut, lapte, ouă

46

Determinarea reziduurilor de benzimidazoli

Țesut, lapte, ouă

47

Determinarea reziduurilor de A5 betaagoniste

Țesut

48

Determinarea reziduurilor de coccidiostatice

Țesut, Ouă

49

Determinarea reziduurilor de corticosteroizi

Țesut, lapte

50

Determinarea reziduurilor de carbadox și olaquindox

Țesut hepatic

51

Determinarea mercurului (Hg) prin metoda spectrometrie de absorbție atomică cu generare de hidruri

Produse alimentare

52

Determinarea plumbului (Pb) prin metoda spectrometrie de absorbție atomică în flacără și cuptor de grafit

Produse alimentare

53

Determinarea cadmiului (Cd) prin metoda spectrometrie de absorbție atomică în flacără și cuptor de grafit

Produse alimentare

54

Determinarea Aflatoxinei B1

Produse alimentare

55

Determinarea Ochratoxinei A

Produse alimentare

56

Determinarea Aflatoxinei M1

Lapte

 

Laboratorul Diagnostic Sănătatea animală

 

57

Determinarea E. coli

Apă potabilă

58

Determinarea Enterococilor (Streptococi fecali)

Apă potabilă

59

Determinarea Pseudomonas aeruginosa

Apă potabilă

60

Determinarea numărului de colonii la 22 grade C

Apă de suprafață, apă potabilă

61

Determinarea numărului de colonii la 37 grade C

Apă de suprafață, apă potabilă

62

Determinarea numărului total de germeni

Teste de sanitație

63

Determinarea Bacteriilor coliforme

Teste de sanitație

64

Determinarea microorganismelor patogene

Nutrețuri combinate pentru păsări, porci, făină de pește

65

Determinarea cesiului (Cs) și stronțiului (Sr)

Produse alimentare

 

Materie primă agricolă, furaje, premixuri

66

Determinarea indicilor parazitologici

Pește și produse de pește congelat

67

Identificarea și dozarea prin metoda HPLC

Medicamente de uz veterinar