• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Informaţii publice

 

Rechizite bancare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63
Cod fiscal: 1013601000082
Cod IBAN: MD18TRPAAA142310A00502AA
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X

Liste de verificare utilizate la desfășurarea controlului

Realizarea Planului anual de dezvoltare profesională a angajaților ANSA 
Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare 13.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Direcția generală finanțe și contabilitate
 1. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Seminarului Regional IPPC/FAO cu genericul „Sănătatea plantelor și dezvoltarea capacităților instituționale” pentru state din Europa și Asia Centrală
 2. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Ședinței consiliului de coordonare a plantelor din carantină a statelor membre CSI
Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor

Bolile animalelor

 

Acorduri internaționale:

Acorduri naționale:

Direcția control medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale

 Înregistrarea produselor

Raportarea reacțiilor adverse la medicamente de uz veterinar

Medicamente de uz veterinar importate și utilizate în Republica Moldova, conform pct. 3 din Dispoziția nr. 8 din 07 martie 2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova

Materiale informative privind rezistența antimicrobiană

Liste ale unităților autorizate pentru fabricarea, distribuția și comercializarea cu amănuntul a medicamentelor de uz veterinar

Liste ale unităților autorizate pentru pentru asistența sanitară veterinară

Lista operatorilor din domeniul hranei pentru animale

Lista operatorilor din domeniul subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman

Registrul aditivilor pentru hrana animalelor

Direcţia protecţia plantelor

Importatorilor materialului de înmulţire şi săditor viticol


Propunerile pentru includerea următoarelor întreprinderi spre aprobarea părţii ruse (perioada iulie 2016 - aprilie 2017, pe măsură recepţionării cererilor) 
Cererea solicitantului

Obiecte dăunătoare:

LISTA CONTACTELOR STSA, Direcţia Protecţia Plantelor

Direcția controlul utilizării și plasării pe piață a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților
 1. În atenţia "Titularilor de licenţă în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor" Nr.01-6/352 din 05.05.2015
 2. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 3. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 4. LISTA atutorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ magazinului specializat pentru păctrarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, eliberate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA la data de 25.04 2014

 5. MANUALUL DEPOZITULUI SPECIALIZAT DE PĂSTRARE A PESTICIDELOR
 6. MODEL cu infomatia   trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentată de agentii economici
Direcţia control semincer

Informaţii pentru importatori - exportatori

 1. HG 257 pentru aprobarea modelelor  de acte privind importul de semințe  și abrogarea unei  hotărîrii  de Guvern
 2. Instrucțiuni privind importul și exportul de semințe și material săditor
 3. Importatorilor de material săditor viticol – noi reguli la importul viţelor de vie altoite
 4. Program Tehnic privind condiţiile de export a materialului săditor în România
 5. Notă adiţională la Programul Tehnic de la punctul 3

Cataloagele soiurilor de plante

 1. Catalogul Soiurilor de Plante al RM (2024)
 2. Catalogul Comun al Soiurilor de Plante Agricole (2024)
 3. Catalogul Comun al Soiurilor de Legume (2024)
 4. Suplimente la CATALOGUL COMUN UE (agricol și legumicol 2024)  
 5. Catalogul Comun EU Soiuri Fructifere FRUMATIS 
 6. Catalogul Comun EU Soiuri de Vita-de-vie

Alte informaţii

 1. REGISTRUL AGENŢILOR ECONOMICI ÎNREGISTRAŢI PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR (23.05.2024)
 2. Precizări privind regulile de desfacere către populație a semințelor și de material săditor
 3. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de primăvară propuse spre comercializare de agenţii economici în anul 2024
 4. Informaţie despre cantitatea de material săditor pomicol/viticol/bacifer propuse spre comercializare de agenţii economici

Acte eliberate de către Direcţia control semincer şi material săditor și de către inspectorii teritoriali

      1. Material de înmulţire și plantare

       2.  Seminţe

Informaţii suplimentare utile

 1. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele legislaţiei naţionale faţă de producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor accesaţi blogul oficial: www.pomicol.worldpress.com
 2. Pentru a vă documenta în privinţa cerinţelor legislaţiei naţionale faţă de producerea și comercializarea seminţelor accesaţi blogul oficial: www.semincer.worldpress.com
 3. www.eppo.org
 4. www.ista.org
 5. www.oecd.com
 6. https://ec.europa.eu/food/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en

 

Direcţia siguranța produselor alimentare de origine animală

Proiecte supuse consultărilor publice

Lista de verificare pentru controlul de stat și audit privind implementarea acțiunilor bazate pe principiile HACCP  la unitățile de producere-procesare a alimentelor

Lista unităților autorizate care produc si procesează alimente de origine animală
1. Unități de activitate generală (depozite frigorifice)
2. Carne de ungulate domestice
3. Carne de pasăre și logomorfe
4. Carne mărunțită, preparate din carne
5. Produse din carne
6. Produse de pescuit
7. Lapte crud si produse lactate
8. Ouă și produse din ouă
9. Miere

Proceduri aprobate

 1. Procedura specifică PS/SA-PA-08/01 Certificarea cărnii și ouălor de pasăre destinate exportului în Uniunea Europeana.
 2. Procedura specifică cu privire la autorizare şil istare a unităţilor din domeniul produselor de origine animală destinate consumului uman
 3. Procedura generală privind măsurile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme (Cod: PG 12/02)
 4. Procedura generală prelevarea eșantioanelor de produse alimentare
 5. Procedura specifică cu privire la marcarea cărnii aplicarea mărcii de sănătate și de identificare pe produsele alimentare de origine animală
 6. Procedura specifică CATEGORIZAREA Agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecțiilor în baza analizei de risc COD PS/SA-MSD-04/01 vezi Anexa 3 Raport de activitate
 7. Procedura generală privind pregătirea și efectuarea Controlului oficial la unitățile din domeniul Siguranța Alimentelor COD PG-13/02
 8. Procedura de implementare și monitorizare a Planului Național de reziduuri la animale vii și produse de origine animală
 9. Procedură specifică cu privire la dezinfecţia mijloacelor de transport, care transportă produse supuse controlului sanitar-veterinar
 10. Procedură specifică privind prelevarea de lapte materie primă
 11. Procedură specifică privind auditul sistemului HACCP la unităţile operatorilor economici din sectorul alimentar
 12. Procedură specifică privind efetuarea inspecţiei ante şi poste mortem la unităţile de sacrificare a păsărilor
 13. Procedura specifică evaluarea informaţiei despre circuitul alimentar pentru animalele destinate sacrificării

Fișe de verificare în domeniul alimente de origine animală:

 • Anexa nr. 44 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților care produc carne tocată, carne preparată și carne separată mecanic;
 • Anexa nr. 45 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea centrelor de colectare a laptelui, independente sau integrate în cadrul fermelor de animale producătoare de lapte;
 • Anexa nr. 46 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea centrelor de colectare, marcare și ambalare a ouălor;
 • Anexa nr. 47  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a ouălor și unităților de producere a produselor din ouă;
 • Anexa nr. 48  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea ambarcaţiunilor de pescuit şi/sau transportare peşte;
 • Anexa nr. 49  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea depozitelor, centrelor de ambalare și centrelor de reambalare;
 • Anexa nr. 50 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea piețelor agro-alimentare;
 • Anexa nr. 51 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea abatoarelor/unităților de producere a cărnii roșii;  
 • Anexa nr. 52 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților  de producere/procesare a cărnii de pasăre;
 • Anexa nr. 53 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităţilor de prelucrare a peștelui și a produselor pescărești;
 • Anexa nr. 54 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a mierii de albini și a altor produse apicole.
 • Anexa nr. 55 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităţilor  de procesare a laptelui sau procesare a produselor din lapte,  inclusiv a unităților de fabricare a îngheţatei;

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (RO)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană (RO)

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (EN)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană (EN)

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (RU)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană  (RU)

GHID DE BUNE PRACTICI Trasabilitatea de-a lungul lanțului de producere a cărnii de pasăre

Ghid privind conformarea cu reglementările Uniunii Europene pentru exportul de lapte și produse lactate

Raport privind rezultatele implementării programului de control al calității peștelui și produselor pescărești congelate referitor la conținutul glazurii de gheață

Direcţia siguranța produselor alimentare de origine nonanimală

​Lista unităților de producere a alimentelor de origine nonanimală înregistrate oficial în domeniul siguranței alimentelor

 1. Unități de producere a apei potabile și apei minerale naturale îmbuteliate și a băuturilor nealcoolice
 2. Unități de producere a sucurilor din fructe și legume
 3. Unități de producere a băuturilor alcoolice distilate și băuturilor slab alcoolice
 4. Unități de producere a vinului din struguri
 5. Unități de producere a berii
 6. Unități de producere a gheții
 7. Unități de morărit
 8. Unități de procesare și ambalare a cerealelor și semințelor oleaginoase
 9. Unități de producere a produselor de brutărie și a produselor făinoase (produse de panificație, patiserie, biscuiți, paste făinoase și semifabricatelor din aluat)
 10. Unități de producere a produselor de cofetărie zaharoase și produselor din cacao
 11. Unități de producere a uleiului vegetal
 12. Unități de producere a conservelor de fructe și legume
 13. Unități de uscare a fructelor, legumelor și altor produse de origine vegetală
 14. Unități de producere a zahărului
 15. Unități de producere a ciupercilor
 16. Linii de sortare-ambalare a fructelor și legumelor
 17. Unități de congelare rapidă a fructelor și legumelor
 18. Depozit de cereale și elevatoare
 19. Depozit de fructe si legume proaspete
 20. Depozit de produse alimentare de origine nonanimală
 21. Alte unități înregistrate oficial pentru siguranța alimentelor

Liste de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor alimentare de origine nonanimală

 1. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor de panificație și a pastelor făinoase.
 2. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de uscare/deshidratare a fructelor și legumelor
 3. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de congelare a fructelor și legumelor
 4. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a fructelor și legumelor (gemuri, piureuri, jeleuri, fructe confiate, conserve și alte produse similare)
 5. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de sortare-ambalare, depozitare a fructelor, legumelor și ciupercilor proaspete
 6. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a sucurilor
 7. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor zaharoase, a produselor de patiserie și cofetărie
 8. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a zahărului
 9. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a uleiului vegetal
 10. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de preambalare și depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală
 11. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea depozitelor de cereale și elevatoarelor
 12. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de morărit
 13. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor alimentare de origine nonanimală

Proceduri

 1. Procedura specifică: Eșantionarea semințelor oleaginoase, Cod: PS(D04/4B)-01/03
 2. Procedura specifică: Eșantionarea cerealelor și derivatelor acestora, Cod: PS(D04/4B)-01/02
 3. Procedura specifică PS/SA-PV-01/01 „Înregistrarea oficială a operatorilor din domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală”
 4. Procedura specifică PS/SA-PV-02/01 „Evaluarea conformității fructelor și legumelor proaspete”;
 5. Procedura specifică PS/SA-PP-03/1 „Prelevarea probelor de apă pentru analiza microbiologică”;
 6. Procedura specifică PS/SA-PP-04/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală”;
 7. Procedura specifică PS/SA-PP-07/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală”
 8. Procedura specifică:  PS/SA-PV-05/01 „Eliberarea certificatului de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale conținutului de nitraţi în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală”
 9. Procedura specifică: PS/SA-PP-05/01  PRELEVAREA PROBELOR DE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALĂ PENTRU CONTROLUL OFICIAL AL NIVELURILOR DE PLUMB, CADMIU, MERCUR, STANIU ANORGANIC, 3-MCPD ŞI HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE ” 
Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității
 1. Raportul Cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2023
 2. Ordinul nr. 437 din 30 august 2023 Cu privire la aprobarea Planului Național Multianual de Control 2023-2026
 3. Procedura Specifică "Desemnarea laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial privind sănătatea animalelor, plantelor, siguranţa alimentelor de origine animală şi non-animală şi hrana pentru animale"
 4. Raportul Cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2022
 5. Raport cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2021
 6. Raport cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2020
 7. Raport cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2019
 8. Notificările SRAAF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2017
 9. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2017
 10. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 11. Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA
 12. Notificările RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2016
Direcţia inspectare la frontieră

Modul de în registrare în sistemul internațional Traces NT

 1. Ghid de înregistrare utilizatori in Traces NT (cod de acces  4^U@1si6 )
 2. Crearea login in Traces NT
 3. Manual de utilizare TRACES
 4. Cerere de înregistrare în sistemul internațional TRACES

Modele de certificate sanitar - veterinare pentru import

1. Franța: Model 1, Model 2, Model 3Model 4
2. Italia: Model 1
3. Polonia: Model 1, Model 2, Model 3Model 4Model 5Model 6, Model 7Model 8, Model 9
4. Cehia: Model 1
5. România: Model 1Model 2Model 3Model 4
6. Spania: Model 1Model 2, Model 3 
7. Elveția: Model 1, Model 2Model 2_1
Model 2_2Model 2_3
8. Ungaria: Model 1, Model 2Model 3Model 4
9. Marea Britanie: Model 1 
10. Letonia: Model 1
11. Ucraina: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5, Model 6, Model 7, Model 8, Model 9, Model 10, Model 11, Model 12Model 13Model 14Model 15Model 16Model 17
12. Serbia: Model 1

13. Slovenia: Model 1

14. Turcia: Model 1

15. UE: Model 1, Model 2, Model 3Model 4Model 5Model 6Model 7Model 8Model 9Model 10Model 11Model 12Model 13Model 14,

Legislație

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 711 din  28.08.2014 pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului umanhttp://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354592
 2. Hotărîrea de Guvern Nr. 1113 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte  cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul  şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337011
 3. Hotărîrea de Guvern Nr. 560 din  17.08.2015 cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum  şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne,  stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360662;
 4. Hotărîrea de Guvern Nr. 48 din  27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330575
 5. Ordinul MAIA Nr. 220 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323964

 

Direcţia resurse umane
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014 cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

Funcţii vacante
Cariere.gov.md
Arhiva persoanelor care au promovat concursul
Declarație pe propria raspundere
Formular de participare la concurs

Direcţia relaţii internaţionale și integrare europeană

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anii 2023

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anii 2022

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anii 2020-2021

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anul 2019

Raport  privind realizarea Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019

Cerințe Sanitar - Veterinare pentru export în Uniunea Europeană

Cerințe pentru produsele alimentare de origine vegetală pentru export în Uniunea Europeană

Ghid privind Siguranța Alimentară și Standardele Sanitare și Fitosanitare pentru comerțul cu Uniunea Europeană

RAPORT privind implementarea FOII DE PARCURS pentru obținerea de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne de pasăre și ouă categoria B (2019-2020), pentru anul 2019