• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Informaţii publice

 

Rechizite bancare

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu 63
Cod fiscal: 1013601000082
Cod IBAN: MD18TRPAAA142310A00502AA
Banca beneficiară: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD2X

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare 13.02.2018
Declaraţia privind buna guvernare 28.02.2017
Declaraţia privind buna guvernare 24.02.2016
Declaraţia privind buna guvernare 16.02.2015

Direcția Finanțe și contabilitate
 1. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Seminarului Regional IPPC/FAO cu genericul „Sănătatea plantelor și dezvoltarea capacităților instituționale” pentru state din Europa și Asia Centrală
 2. Devizul de cheltuieli pentru desfășurarea Ședinței consiliului de coordonare a plantelor din carantină a statelor membre CSI

 

Direcţia Sănătate și Bunăstarea Animalelor

BOLILE ANIMALELOR

LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE


Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Hotărâri de Guvern

Ordine

Acorduri internaționale:

 

Direcţia control medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale

Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Ordine ANSA

 Înregistrarea produselor

Raportarea reacțiilor adverse la medicamente de uz veterinar

Medicamente de uz veterinar permise pentru import și utilizare în Republica Moldova, conform pct. 3 din Dispoziția nr. 8 din 07 martie 2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova

Materiale informative privind rezistența antimicrobiană

Liste ale unitatilor autorizate pentru fabricarea, distribuția și comercializarea cu amănuntul a medicamentelor de uz veterinar

 1. Fabrici de medicamente de uz veterinar;
 2. Unitati de distribuție angro a medicamentelor de uz veterinar (depozite farmaceutice veterinare);
 3. Unitati de comercializare cu amănuntul a medicamentelor de uz veterinar (farmacii veterinare);

Liste ale unitatilor autorizate pentru pentru asistența sanitară veterinară

Lista operatorilor din domeniul hranei pentru animale

Direcţia Protecţia Plantelor

Importatorilor materialului de înmulţire şi săditor viticol


Propunerile pentru includerea următoarelor întreprinderi spre aprobarea părţii ruse (perioada iulie 2016 - aprilie 2017, pe măsură recepţionării cererilor) 
Cererea solicitantului

Legislaţie:

 1. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 2. Hotărârea de Guvern nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină
 3. Hotărîrea de Guvern nr.557 din 22.07.2011cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normelor de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată
 4. Hotărîrea de Guvern nr. 356 din  31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 5. Hotărîrea de Guvern nr. 594 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru întroducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova
 6. Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 1045 din 05.10.2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
 8. Hotărîrea de Guvern nr. 1004 din 25.10.2010cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală.
 9. Hotărîrea de Guvern nr. 379 din  25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor
 10. LEGE Nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 11. REGULAMENT Nr. 231 din  28.11.2003 PRIVIND GESTIONAREA PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ŞI A FERTILIZANŢILOR ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ
 12. COD Nr. 218 din  24.10.2008 CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 13. REGISTRUL DE STAT

Obiecte dăunătoare:

LISTA CONTACTELOR STSA, Direcţia Protecţia Plantelor

Direcţia Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi
 1. În atenţia "Titularilor de licenţă în domeniul importului şi/sau comercializării produselor de uz fitosanitar şi/sau al fertilizanţilor" Nr.01-6/352 din 05.05.2015
 2. Ordinul Nr.56 din 05.03.2014 cu privire la controlul importului, comercializării şi utilizării produselor de uz fitosanitar şi  a fertilizanţilor
 3. Ordinul Nr.215 din 28.11.2013 cu privire la aprobarea codurilor de practică în domeniul gestionării produselor de uz fitosanitar
 4. LISTA atutorizaţiilor de funcţionare a depozitului/ magazinului specializat pentru păctrarea produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, eliberate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA la data de 25.04 2014

 5. MANUALUL DEPOZITULUI SPECIALIZAT DE PĂSTRARE A PESTICIDELOR
 6. MODEL cu infomatia   trimestrială  privind importul, comercializarea şi stocul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor prezentată de agentii economici
Direcţia Semințe și Material Săditor

Informaţii pentru importatori - exportatori

 1. HG 257 pentru aprobarea modelelor  de acte privind importul de semințe  și abrogarea unei  hotărîrii  de Guvern
 2. Instrucțiuni privind importul și exportul de semințe și material săditor
 3. Importatorilor de material săditor viticol – noi reguli la importul viţelor de vie altoite
 4. Program Tehnic privind condiţiile de export a materialului săditor în România
 5. Notă adiţională la Programul Tehnic de la punctul 3

Cataloagele soiurilor de plante

 1. Catalogul Soiurilor de Plante al RM (2022)
 2. Catalogul Comun al Soiurilor de Plante Agricole (2022)
 3. Catalogul Comun al Soiurilor de Legume (2022)
 4. Suplimente la CATALOGUL COMUN UE (agricol și legumicol 2022)  
 5. Catalogul Comun EU Soiuri Fructifere FRUMATIS (Document)
 6. Catalogul Comun EU Soiuri de Vita-de-vie (Document)

Alte informaţii

 1. REGISTRUL AGENŢILOR ECONOMICI ÎNREGISTRAŢI PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR (01.09.2022)
 2. Precizări privind regulile de desfacere către populație a semințelor și de material săditor
 3. Informaţie despre cantitatea de seminţe a culturilor de toamnă propuse spre comercializare de agenţii economici in anul 2022
 4. Informaţie despre cantitatea de material săditor pomicol/viticol/bacifer propuse spre comercializare de agenţii economici in anul 2022

Legislaţie, Ordine, Instructiuni

 1. Legi și Coduri

      2. Hotărâri de Guvern

      3. Ordine și Ghiduri

 • Ordinul ANSA nr. 222 din 04.12.2013 „Cu privire la înregistrarea agenţilor economici specializaţi la producerea şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor”;
 • Ordin nr. 113 din 28.02.2018 "Cu privire la aprobarea ghidurilor de inspecție în câmp a sectoarelor de producere a semințelor în conformitate cu prevederile schemelor semincere OCDE"
 • Ordinul MAIA nr. 150 din 03.08.2009 „Instrucţiunea cu privire la producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea seminţelor de porumb în Republica Moldova”;
 • Ordinul ANSA nr. 174 din 25.05.2017 privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Anual este emis de către ANSA, Ordinul privind efectuarea inspecţiei în câmp a sectoarelor de producere a seminţelor şi a pepinierelor viticole, pomicole şi bacifere.
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a florii soarelui în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a porumbului în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere și de hibridare a cerealelor păioa se  în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;
 • Ghidul  de inspecție în câmp a sectoarelor semincere de legume în conformitate  cu schemele semincere OCDE – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică;

Acte eliberate de către Direcţia semințe şi material săditor și de către inspectorii teritoriali

      1. Material de înmulţire și plantare

       2.  Seminţe

Informaţii suplimentare utile

 1. Pentru mai multe informaţii privind cerinţele legislaţiei naţionale faţă de producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor accesaţi blogul oficial: www.pomicol.worldpress.com
 2. Pentru a vă documenta în privinţa cerinţelor legislaţiei naţionale faţă de producerea și comercializarea seminţelor accesaţi blogul oficial: www.semincer.worldpress.com
 3. www.eppo.org
 4. www.ista.org
 5. www.oecd.com
 6. https://ec.europa.eu/food/plants/plant-reproductive-material/plant-variety-catalogues-databases-information-systems_en

 

Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

Dumitru Rusu – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 210 013
e-mail:  dumitru.rusu@ansa.gov.md

Vadim Nirca – inspector principal
Tel: 0 22 264 680
e-mail: vadim.nirca@ansa.gov.md

Tatiana Pşenicinicova – inspector superior
Tel: 0 22 264 680
e-mail: tatiana.psenicinicova@ansa.gov.md

Valentina Glinschi – inspector principal
Tel: 0 22 264 679
e-mail: valentina.glinschi@ansa.gov.md

Oleg Besarab – inspector principal
Tel: 0 22 264 679
e-mail: oleg.besarab@ansa.gov.md

Mariana Cioclu – inspector superior
Tel: 0 22 264 678
e-mail: mariana.cioclu@ansa.gov.md

Direcţia Sanitar-Veterinară, Siguranță și Calitatea Produselor  Alimentare de Origine Animală

Lista unităților autorizate care produc si procesează alimente de origine animală
1. Unități de activitate generală (depozite frigorifice)
2. Carne de ungulate domestice
3. Carne de pasăre și logomorfe
4. Carne mărunțită, preparate din carne
5. Produse din carne
6. Produse de pescuit 
7. Lapte crud si produse lactate
8. Ouă și produse din ouă
9. Miere

PROCEDURI APROBATE 

 1. Procedura specifică PS/SA-PA-08/01 Certificarea cărnii și ouălor de pasăre destinate exportului în Uniunea Europeana.
 2. Procedura specifică cu privire la autorizare şil istare a unităţilor din domeniul produselor de origine animală destinate consumului uman
 3. Procedura generală privind acțiunile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme
 4. Procedura Generală Pregătirea și efectuarea controlului oficial pe domeniile de competență ANSA
 5. Procedura Generală Prelevarea probelor de produse alimentare
 6. Procedura specifică cu privire la marcarea cărnii aplicarea mărcii de sănătate și de identificare pe produsele alimentare de origine animală
 7. Procedura specifică CATEGORIZAREA Agenților economici din sectorul alimentar și planificarea inspecțiilor în baza analizei de risc COD PS/SA-MSD-04/01 vezi Anexa 3 Raport de activitate
 8. Procedura generală privind pregătirea și efectuarea Controlului oficial la unitățile din domeniul Siguranța Alimentelor COD PG-13/02
 9. Procedura de implementare și monitorizare a Planului Național de reziduuri la animale vii și produse de origine animală
 10. Procedură specifică cu privire la dezinfecţia mijloacelor de transport, care transportă produse supuse controlului sanitar-veterinar
 11. Procedură specifică privind prelevarea de lapte materie primă
 12. Procedură specifică privind auditul sistemului HACCP la unităţile operatorilor economici din sectorul alimentar
 13. Procedură specifică privind efetuarea inspecţiei ante şi poste mortem la unităţile de sacrificare a păsărilor
 14. Procedura specifică evaluarea informaţiei despre circuitul alimentar pentru animalele destinate sacrificării

Fișe de verificare în domeniul alimente de origine animală:

 • Anexa nr. 44 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților care produc carne tocată, carne preparată și carne separată mecanic;
 • Anexa nr. 45 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea centrelor de colectare a laptelui, independente sau integrate în cadrul fermelor de animale producătoare de lapte;
 • Anexa nr. 46 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea centrelor de colectare, marcare și ambalare a ouălor;
 • Anexa nr. 47  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a ouălor și unităților de producere a produselor din ouă;
 • Anexa nr. 48  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea ambarcaţiunilor de pescuit şi/sau transportare peşte;
 • Anexa nr. 49  Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea depozitelor, centrelor de ambalare și centrelor de reambalare;
 • Anexa nr. 50 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea piețelor agro-alimentare;
 • Anexa nr. 51 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea abatoarelor/unităților de producere a cărnii roșii;  
 • Anexa nr. 52 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților  de producere/procesare a cărnii de pasăre;
 • Anexa nr. 53 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităţilor de prelucrare a peștelui și a produselor pescărești;
 • Anexa nr. 54 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a mierii de albini și a altor produse apicole.
 • Anexa nr. 55 Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităţilor  de procesare a laptelui sau procesare a produselor din lapte,  inclusiv a unităților de fabricare a îngheţatei;

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (RO)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană (RO)

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (EN)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană (EN)

Condiții Privind exportul de carne proaspătă și produse din carne de pasăre pentru consum uman în uniunea europeană (RU)

Condiții Privind exportul ouălor și produselor din ouă ddestinate consumului uman în uniunea europeană  (RU)

GHID DE BUNE PRACTICI Trasabilitatea de-a lungul lanțului de producere a cărnii de pasăre

Direcţia Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Nonanimală

​Lista unităților de producere a alimentelor de origine nonanimală înregistrate oficial în domeniul siguranței alimentelor

 1. Unități de producere a apei potabile și apei minerale naturale îmbuteliate și a băuturilor nealcoolice
 2. Unități de producere a sucurilor din fructe și legume
 3. Unități de producere a băuturilor alcoolice distilate și băuturilor slab alcoolice
 4. Unități de producere a vinului din struguri
 5. Unități de producere a berii
 6. Unități de producere a gheții
 7. Unități de morărit
 8. Unități de procesare și ambalare a cerealelor și semințelor oleaginoase
 9. Unități de producere a produselor de brutărie și a produselor făinoase (produse de panificație, patiserie, biscuiți, paste făinoase și semifabricatelor din aluat)
 10. Unități de producere a produselor de cofetărie zaharoase și produselor din cacao
 11. Unități de producere a uleiului vegetal
 12. Unități de producere a conservelor de fructe și legume
 13. Unități de uscare a fructelor, legumelor și altor produse de origine vegetală
 14. Unități de producere a zahărului
 15. Unități de producere a ciupercilor
 16. Linii de sortare-ambalare a fructelor și legumelor
 17. Unități de congelare rapidă a fructelor și legumelor
 18. Depozit de cereale și elevatoare
 19. Depozit de fructe si legume proaspete
 20. Depozit de produse alimentare de origine nonanimală
 21. Alte unități înregistrate oficial pentru siguranța alimentelor

Liste de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor alimentare de origine nonanimală

 1. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor de panificație și a pastelor făinoase.
 2. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de uscare/deshidratare a fructelor și legumelor
 3. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de congelare a fructelor și legumelor
 4. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de procesare a fructelor și legumelor (gemuri, piureuri, jeleuri, fructe confiate, conserve și alte produse similare)
 5. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de sortare-ambalare, depozitare a fructelor, legumelor și ciupercilor proaspete
 6. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a sucurilor
 7. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor zaharoase, a produselor de patiserie și cofetărie
 8. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a zahărului
 9. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a uleiului vegetal
 10. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de preambalare și depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală
 11. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea depozitelor de cereale și elevatoarelor
 12. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de morărit
 13. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor alimentare de origine nonanimală

Proceduri

 1. Procedura specifică: Eșantionarea semințelor oleaginoase, Cod: PS(D04/4B)-01/03
 2. Procedura specifică: Eșantionarea cerealelor și derivatelor acestora, Cod: PS(D04/4B)-01/02
 3. Procedura specifică PS/SA-PV-01/01 „Înregistrarea oficială a operatorilor din domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală”
 4. Procedura specifică PS/SA-PV-02/01 „Evaluarea conformității fructelor și legumelor proaspete”;
 5. Procedura specifică PS/SA-PP-03/1 „Prelevarea probelor de apă pentru analiza microbiologică”;
 6. Procedura specifică PS/SA-PP-04/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală”;
 7. Procedura specifică PS/SA-PP-07/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală”
 8. Procedura specifică:  PS/SA-PV-05/01 „Eliberarea certificatului de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale conținutului de nitraţi în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală”
 9. Procedura specifică: PS/SA-PP-05/01  PRELEVAREA PROBELOR DE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALĂ PENTRU CONTROLUL OFICIAL AL NIVELURILOR DE PLUMB, CADMIU, MERCUR, STANIU ANORGANIC, 3-MCPD ŞI HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE ” 
Direcţia Unități de Comerț, Alimentație Publică și Protecția Consumatorilor

Bunele practici de siguranță alimentară

 

 1. FIȘA DE RECLMAȚIE privind calitatea produsului/serviciului
 2. PS/SA-MSD-07/01 SUPRAVEGHEREA SI MONITORIZARE A CAZURILOR DE TOXIINFECȚII ALIMENTARE
 3. PG-19/1 PREGATTREA 9r EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE DOMENIILE DE COMPETENȚA ANSA
 4. PG-18/01 UTILIZAREA REGISTRULUI DE STAT AL CONTROALELOR DE CATRE INSPECTORII AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA  ALIMENTELOR
 5. PG -16/2 MODUL DE ÎNREGISTRARE Șl EXAMINARE A PETIȚIILOR
 1. Rcomandări pentru operatorii din domeniul comerțului și alimentației publice, privind gestionarea produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea acestora
 2. Recomandări pentru agenții economic din domeniul comerțului produselor alimentare și alimentației publice referitor la practicile HACCP
 3. GHID PENTRU OPERATORII DIN DOMENIUL COMERȚULUI, ALIMENTAȚIEI PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
 4. Ordin № 101  din 4 martie 2021 cu privire la executarea Programului  de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare din cadrul unităților de comerț. alimentație publică, instituții de învățământ general, tabere de odihnă și întremare  a sănătății copiilor, inclusiv pe domeniul protecției consumatorilor pentru anul 2021.
 5. Ordin № 168 din 20 aprilie 2021 Privind intensificarea conroalelor în perioada Sfintelor Sărbători Pascale 2021
 6. Ordinul nr. 307 din 4 august 2021 Privind pregătirea blocurilor alimentare din cadrul instituțiilor de învățământ primar, gimnazial, liceal și instituțiilor de educație timpurie pentru anul de învățământ  2021-2022
 7. Ordinul nr. 483 din 17 decembrie 2021 Privind intensificarea controalelor în perioada sărbătorilor de iarnă 2021-2022

  Rapoarte săptămânale: 2021,   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Direcţia planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor
 1. Raport cifric cu privire la realizarea Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței alimentelor, sănătății plantelor și furajelor pentru anul 2019
 2. Notificările SRAAF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2017
 3. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2017
 4. Raport privind realizarea Programului Național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2016
 5. Notificările sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje RASFF la nivel central ANSA
 6. Notificările RASFF pentru produsele exportate și importate din/în Republica Moldova în anul 2016
Direcţia Comerț Internațional și Inspecție la Frontieră

 

Direcţia Gestiune Patrimoniu şi Management Intern

 

Direcţia Resurse Umane
 1. Hotărîrea Guvernului nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 04.12.2014 cu privire la zilele de odihnă în anul 2015

Funcţii vacante
Cariere.gov.md
Arhiva persoanelor care au promovat concursul
Declarație pe propria raspundere
Formular de participare la concurs

Direcţia Juridica

@

Direcţia Relaţii Internaţionale

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anii 2020-2021

Raport anual privind implementarea proiectelor de asistență externă în domeniile gestionate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, pentru anul 2019

Raport  privind realizarea Planul Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017-2019

Cerințe Sanitar - Veterinare pentru export în Uniunea Europeană

Cerințe pentru produsele alimentare de origine vegetală pentru export în Uniunea Europeană

Ghid privind Siguranța Alimentară și Standardele Sanitare și Fitosanitare pentru comerțul cu Uniunea Europeană

RAPORT privind implementarea FOII DE PARCURS pentru obținerea de către Republica Moldova a dreptului de a exporta în Uniunea Europeană carne de pasăre și ouă categoria B (2019-2020), pentru anul 2019

Direcția Audit Intern

Funcţiile principale ale Direcției Audit Intern:

Misiunea Direcției  Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control prin realizarea activităţii obiective şi independente cu oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă  pentru a îmbunătăţi operaţiunile ANSA şi a contribui la adăugarea unui plus de valoare.

Rolul auditului intern este de a asista managementul ANSA  în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor, controlului şi managementului riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor, prin evaluarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control cu oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea lui.

Întru realizarea misiunii Direcției Audit Intern, auditorii interni,  au acces la toate activităţile ANSA  pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

realizarea obiectivelor ANSA;  identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;

 

Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcției Audit Intern 

Regulamentul intern:  Carta de audit intern A Direcției Audit Intern  Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern Standardele Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 12.10.2012 Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 Ordinul MF nr. 105 din 15.07.2013 "Privind aprobarea normelor metodologice de audit intern în sectorul public" Ordinul MF nr. 113 din 15.09.2011 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public" Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012

 •  interacţiunea adecvată cu/între subdiviziunile ANSA;
 •  corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
 •  conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele ANSA  şi indicaţiile conducerii;
 •  economisirea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
 •  realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor ANSA;
 •  perfecţionarea sistemului de management financiar şi control;
 •  aplicarea adecvată a cadrului legal.

 

Direcția Siguranța Ocupațională

 

Serviciul Probleme speciale și Integritate

Legislaţie, Ordine, Instructiuni

Legislaţie

Hotărâri de Guvern