• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Import / Export

Import/Export

 

Import

 1. Ghid de înregistrare utilizatori in Traces NT
 2. Crearea login in Traces NT/Autentificarea dublă din 11.06.2024
 3. Manual de utilizare TRACES
 4. Cerere de înregistrare în sistemul internațional TRACES
 5. L I S T A întreprinderilor autorizate sanitar-veterinar care efectuează operaţiuni de import/export
 6. Lista producătorilor de cartofi alimentari din Belarusi​
 7. Proceduri de export ale producției agroalimentare din Republica Moldova pe pe piețile Uniunii Europene
 8. Procedura de eliberare a certificatului de inofensivitate pentru materia primă agricolă şi produse agroalimentare de import, conform Ordinului Nr.62 din 10.03.2014
 9. Document Veterinar Comun de Intrare (DVCI) Pentru Animale 08.09.2016
 10. Document Sanitar-Veterinar Comun de Intrare (DSVCI) produse 08.09.2016

 

 

Export

 1. Cerinţe generale privind procedurile necesare de urmat în cazul intenţei de export a animalelor vii şi a produselor de origine animală în Uniunea Europeană
 2. Certificare export a mierei de albini: (1. Autorizație sanitară veterinară de funcționare 2. Certificat sanitar veterinar F2, 3. Pașaportul prisăcii, 4. Act de achiziție a mărfurilor, 5. Contract CRDV, 6. Raport de încercări, 7. Certificat de conformitate, 8. CERERE-TIP, 9. Aviz sanitar-veterinar de import-export, 10. Certificat sanitar-vetrinar

 

Unități autorizate
 1.   Austria
   
 2.   Belgia
   
 3.   Belorusia
   
 4.   Bulgaria
   
 5.   Cehia
   
 6.   Danemarca
   
 7.   Federația Rusă
   
 8.   Germania
   
 9.   Kazahstan
   
 10.   Olanda
   
 11.   Polonia
   
 12.   Republica Franceză
   
 13.   România
   
 14.   Spania
   
 15.   Turcia
   
 16.   Ucraina
Certificare veterinară

Modele de certificate sanitar - veterinare pentru import

1. Franța: Model 1, Model 2, Model 3Model 4
2. Italia: Model 1
3. Polonia: Model 1, Model 2, Model 3Model 4Model 5Model 6, Model 7Model 8, Model 9Model 10Model 11Model 12
4. Cehia: Model 1
5. România:Model 1Model 2Model 3, Model 4
6. Spania: Model 1Model 2, Model 3, Model 4 
7. Elveția: Model 1, Model 2Model 2_1
Model 2_2Model 2_3
8. Ungaria: Model 1, Model 2Model 3Model 4
9. Marea Britanie: Model 1 
10. Letonia: Model 1
11. Ucraina: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4, Model 5, Model 6, Model 7, Model 8, Model 9, Model 10, Model 11, Model 12Model 13Model 14Model 15Model 16Model 17, Model 18.
12. Serbia: Model 1
13. Slovenia: Model 1
14. Turcia: Model 1
15. UE: Model 1, Model 2, Model 3Model 4Model 5Model 6Model 7Model 8Model 9Model 10Model 11Model 12Model 13Model 14,
16. Bulgaria: Model 1, Model 2
17. Georgia: Model 1
​18. Norvegia: Model 1

Modele de certificate sanitar - veterinare pentru export

 1. Țările CSI: Model 6, Model 5,Model 4 Model 3, Model 2, Model 1
 2. Ucraina: Model 1, Model 2, Model 3, Model 4
 3. Turcia: Model 1, Model 2
 4. Albania: Model 1
 5. Bosnia și Herțegovina: Model 1
 6. Republica Kosovo: Model 1

Modele de certificate sanitar-veterinare aprobate în conformitate cu legislația națională

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 711 din  28.08.2014 pentru  aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman
   http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354592

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 1113 din  06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte  cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul  şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea
           http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337011

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 560 din  17.08.2015 cu privire la aprobarea Normei de sănătate animală şi publică, precum  şi modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne,  stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman: 
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360662;

 

 1. Hotărîrea de Guvern Nr. 48 din  27.01.2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la  acestea:
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330575;

 

 1. Ordinul MAIA Nr. 220 din  26.09.2006 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelul de certificat veterinar pentru exportul şi importul cărnii proaspete de pasăre:
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323964

Tab content 2.

Anunțuri

Anunț de organizare a Cursului de instruire a operatorilor din domeniul alimentar

ANUNȚ privind selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor