• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția tehnologii informaționale

Informații generale

Sarcinele de bază ale direcției

 • Menținerea arhitecturii infrastructurii informaționale și tehnologice;
 • Asigurarea securității informației și a infrastructurii TI;
 • Gestionarea tehnologică și evaluarea resurselor TI;
 • Participarea la realizarea managementului proiectelor TI;
 • Participarea la dezvoltarea sistemelor informatice ale autorității;
 • Instruirea angajaților Agenției în domeniu;
 • Responsabilitatea de evidență operativă obligatorie și raportarea a incidentelor de securitate cibernetica;
 • Participarea la realizarea managementului achizițiilor TI şi asigurarea managementului contractelor TI;
 • Asigurarea sincronizării politicilor și strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor și obiectivelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, creșterii performanței sale operaționale și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor;
 • Coordonarea procesului e-transformare la nivelul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor şi a sectorului de activitate, prin participare la elaborarea politicilor şi strategiilor sectoriale şi sincronizarea lor cu obiectivele programului e-transformare a guvernării;
 • Coordonarea aplicării TI, participarea la reingineria modului de activitate a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în scopul creșterii performanței şi eficientizării serviciilor publice;
 • Coordonarea proiectelor TI;
 • Coordonarea soluțiilor tehnologice şi a resurselor TI;
 • Planificarea resurselor, investițiilor şi achizițiilor TI în vederea realizării procesului e- transformare a autorității;
 • Organizarea activităţilor de instruire a angajaţilor Agenţiei în domeniu.

Atribuțiile de bază ale direcției

 • Administrează rețelele de calculatoare si bazele de date din Agenție;
 • Acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail cu extensia ansa.gov.md;
 • Asigură funcționarea si securizarea rețelelor;
 • Asigură calitatea   lucrărilor executate în cadrul Agenției și respectarea procedurilor de lucru;
 • Consultă instituțiile subordonate in domeniul supraveghere informațională şi asigură realizarea calitativă și în termenii stabiliți a lucrărilor privind sistemul de telecomunicații şi securitatea informațională;
 • Verifica periodic toate calculatoarele Agenţiei şi face o listă a programelor instalate;
 • Controlează procesul de dezvoltare şi implementare a proiectelor cu privire la aplicarea tehnologiilor informaționale şi de comunicații în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară;
 • Participă în cadrul proiectelor de schimb de experiență;
 • Consultă conducerea, angajaţii şi instituţiile subordonate în domeniul supraveghere informaţională, răspunde pentru realizarea calitativă şi în termenii stabiliţi a lucrărilor privind sistemul de telecomunicaţii şi securitatea informaţională;
 • Asigură funcţionarea sistemelor de informare şi comunicare internă stabilite;
 • Analizează starea şi tendinţele dezvoltării produselor informaţionale;
 • Evaluează bunurile ce ţin de domeniul de activitate pentru autentificarea şi justificarea casării acestora, în conformitate cu cadrul legal.
Bibliografie
Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate Vă puteți adresa:

e-mail Direcție: dti@ansa.gov.md 

 

Daria Cramar – șef al Direcției
e-mail: daria.cramar@ansa.gov.md
Telefon: 022 264 647

Eduard Oprea – Analist principal sisteme informatice
e-mail: eduard.oprea@ansa.gov.md
Telefon: 022 264 663

Danil Gurin – Analist principal sisteme informatice
e-mail: danil.gurin@ansa.gov.md
Telefon: 022 264 663