• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală

Informații Generale

Scopul Direcție:

Asigurarea implementării politicilor statului în domeniile orientate spre garantarea siguranței și a calității materiei prime și produselor alimentare de origine nonanimală, a produselor alimentare din unitățile de alimentație publică inclusiv la etapa comercializării către consumatori, din unitățile alimentare din instituțiile medicale, instituțiile balneosanatoriale, din instituțiile de educație antepreşcolară, instituțiile de învățământ preșcolar, primar, secundar, special, extrașcolar, din alternativele educaționale și din taberele pentru copii.

 

Obiectivele Direcției:

 • implementarea legislației în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală și din unitățile alimentație publică inclusiv la etapa de comercializare către consumatori;
 • supravegherea trasabilității produselor alimentare de origine nonanimală și din unitățile de alimentație publică pe întreg lanțul alimentar;
 • analiza riscului pe domeniul siguranței produselor alimentare de origine nonanimală și din unitățile de alimentație publică inclusiv la etapa de comercializare către consumatori;
 • coordonarea, monitorizarea și implementarea Programului Național de controale oficiale în domeniul  siguranței alimentelor origine nonanimală, din unitățile de alimentație publică și din unitățile de comerț;
 • supravegherea și monitorizarea siguranței biologice, chimice și fizice a alimentelor de origine nonanimală, din unitățile de alimentație publică și din unitățile de comerț;
 • monitorizarea aplicării cadrului legal la înregistrarea oficială în domeniul siguranței alimentelor conform Capitolului V1 din Legea nr. 50 din 28.03.2013 ,,Cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor”;
 • participarea la elaborarea/modificarea cadrului normativ pe domeniul de competență a Direcției;
 • elaborarea de proceduri și instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru Subdiviziunile Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor în vederea aplicării uniforme a prevederilor legislației naționale în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală;
 • instruirea inspectorilor din cadrul subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor în vederea implementării legislației naționale privind siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală, alimentație publică inclusiv la etapa de comercializare către consumatori;
 • protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor, prevenirea practicilor frauduloase sau înșelătoare, de falsificare a produselor alimentare pe domeniul de competență.
Legislație​
 1. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 2. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 3. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 5. Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior;
 6. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 7. Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 8. Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea  conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 9. Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;
 10. Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 11. Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;
 12. Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legumele proaspete;
 13. Legea nr.182/2019 privind calitatea apei potabile;
 14. Legea nr. 152/2022 cu privire la reglementarea și controlul organismelor modificate genetic;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a piețelor;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică;
 17. Hotărârea Guvernului nr.931/2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul;
 18. Hotărârea Guvernului nr.596/2011 cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod;
 19. Hotărârea Guvernului nr.1211/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie;
 20. Hotărârea Guvernului nr. 899/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produse alimentare​;
 21. Hotărârea Guvernului nr.722/2018 pentru  aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general​;
 22. Hotărârea Guvernului nr.1280/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător  în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 23. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 638/2016 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova.
 24. Ordinul ANSA nr. 149/2023 privind retragerea și rechemarea produselor alimentare neconforme reglementărilor în domeniul alimentar și notificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
 25. Ordinul MS Nr.20 din 05.01.2024: Cu privire la aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale. (Anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Liste de verificare

Listele de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competenţă ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor sunt aprobate prin Ordinul MAIA nr. 57/20123.

 1. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor de panificație patiserie și a pastelor făinoase, SA-7, conform anexei nr.7;
 2. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de uscare/deshidratare a fructelor și legumelor, SA-8, conform anexei nr.8;
 3. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de congelare a fructelor și legumelor, SA-9, conform anexei nr.9;
 4. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea a unităților de procesare a fructelor și legumelor, SA-10, conform anexei nr.10;
 5. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea a unităților de sortare – ambalare, depozitare a fructelor, legumelor și ciupercilor proaspete, SA-11, conform anexei nr.11;
 6. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a sucurilor SA-12, conform anexei nr.12;
 7. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor zaharoase, a produselor de patiserie și cofetărie,  SA-13, conform anexei nr.13;
 8. Lista de verificare pentru controlul de stat  și supravegherea unităților de producere a zaharului SA-14, conform anexei nr.14;
 9. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a uleiului vegetal SA-15, conform anexei nr.15;
 10. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea  unităților de preambalare și depozitare a produselor alimentare de origine nonanimală SA-16, conform anexei nr.16;
 11. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de morărit SA-18, conform anexei nr.18;
 12. Lista de verificare generală pentru controlul de stat și supravegherea unităților de producere a produselor alimentare de origine nonanimală SA-19, conform anexei nr.19;
 13. Lista de verificare pentru  controlul de stat și supravegherea unităților de comercializare și/sau depozitare a produselor alimentare SA-20, conform anexei nr.20;
 14. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de alimentație publică cu proces tehnologic deplin SA-21, conform anexei nr.21;
 15. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de alimentație publică de mică capacitate cu proces tehnologic parțial de pregătire a bucatelor SA-22, conform anexei nr.22;
 16. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea secțiilor culinare SA-23, conform anexei nr.23;
 17. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea transportului de produse alimentare SA-24, conform anexei nr.24;
 18. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităților de alimentație publică din cadrul instituțiilor de învățământ SA-25, conform anexei nr.25;
 19. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea depozitelor, centrelor de ambalare și centrelor de reambalare SA-32, conform anexei nr.32;
 20. Lista de verificare pentru controlul de stat și supravegherea piețelor agro-alimentare SA-33, conform anexei nr.33;
 21. Listă de verificare pentru controlul de stat și supravegherea unităţilor de comerț ambulant (staționar și mobil) SA-42, conform anexei nr.40;
Documente utile

       Formulare

 1. Formular de notificare obligatorie privind retragerea produselor alimentare neconforme
 2. FIȘA DE RECLAMAȚIE privind calitatea produsului/serviciului
 3. PLAN DE REMEDIERE – model

        Proceduri

 1. Procedură specifică: PS_SA-PV-06_01 Eliberarea certificatului de sanatate pentru produsele alimentare (Ordin nr.156 din 27.02.2024)
 2. Procedura generală: PG-08_02 Prelevarea esantioanelor de produse alimentare (Ordin nr.607/2023)
 3. Procedura specifică: PS/SA-MSD-07/01 SUPRAVEGHEREA SI MONITORIZARE A CAZURILOR DE TOXIINFECȚII ALIMENTARE
 4. Procedura generală: PG-19/1 PREGATIREA DE EFECTUAREA CONTROLULUI OFICIAL PE DOMENIILE DE COMPETENȚA ANSA
 5. Procedura generală: PG-18/01 UTILIZAREA REGISTRULUI DE STAT AL CONTROALELOR DE CATRE INSPECTORII AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SIGURANȚA  ALIMENTELOR
 6. Procedura generală: PG -16/2 MODUL DE ÎNREGISTRARE Șl EXAMINARE A PETIȚIILOR
 7. Procedura specifică: Eșantionarea semințelor oleaginoase, Cod: PS(D04/4B)-01/03
 8. Procedura specifică: Eșantionarea cerealelor și derivatelor acestora, Cod: PS(D04/4B)-01/02
 9. Procedura specifică: PS_SA-PV-01_02 Înregistrarea în domeniul siguranta alimentelor (Ordin nr. 209 din 13.03.2024)
 10. Procedura specifică: PS/SA-PV-02/01 „Evaluarea conformității fructelor și legumelor proaspete”;
 11. Procedura specifică: PS/SA-PP-03/1 „Prelevarea probelor de apă pentru analiza microbiologică”;
 12. Procedura specifică: PS/SA-PP-04/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală”;
 13. Procedura specifică: PS/SA-PP-07/01 „Metode de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală”
 14. Procedura specifică: PS/SA-PV-05/01 „Eliberarea certificatului de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale conținutului de nitraţi în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală”
 15. Procedura specifică:PS/SA-PP-05/01  „PRELEVAREA PROBELOR DE PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALĂ PENTRU CONTROLUL OFICIAL AL NIVELURILOR DE PLUMB, CADMIU, MERCUR, STANIU ANORGANIC, 3-MCPD ŞI HIDROCARBURI POLICICLICE AROMATICE ” 
 16. Procedura generală: PG 12_02 Măsurile întreprinse în cazul produselor alimentare neconforme (Ordin nr. 485/2023)

        Ghiduri

 1. GHID PENTRU OPERATORII DIN DOMENIUL COMERȚULUI, ALIMENTAȚIEI PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE
 2. GHID DE UTILIZARE PENTRU ANGAJAȚII BLOCULUI ALIMENTAR DIN CADRUL TABERELOR DE ODIHNĂ
 3. Rcomandări pentru operatorii din domeniul comerțului și alimentației publice, privind gestionarea produselor neconforme identificate, inclusiv nimicirea acestora
 4. Recomandări pentru agenții economic din domeniul comerțului produselor alimentare și alimentației publice referitor la practicile HACCP

Lista operatorilor
 1. Unități de producere a apei potabile și apei minerale naturale îmbuteliate și a băuturilor nealcoolice
 2. Unități de producere a sucurilor din fructe și legume
 3. Unități de producere a băuturilor alcoolice distilate și băuturilor slab alcoolice
 4. Unități de producere a vinului din struguri
 5. Unități de producere a berii
 6. Unități de producere a gheții
 7. Unități de morărit
 8. Unități de procesare și ambalare a cerealelor și semințelor oleaginoase
 9. Unități de producere a produselor de brutărie și a produselor făinoase (produse de panificație, patiserie, biscuiți, paste făinoase și semifabricatelor din aluat)
 10. Unități de producere a produselor de cofetărie zaharoase și produselor din cacao
 11. Unități de producere a uleiului vegetal
 12. Unități de producere a conservelor de fructe și legume
 13. Unități de uscare a fructelor, legumelor și altor produse de origine vegetală
 14. Unități de producere a zahărului
 15. Unități de producere a ciupercilor
 16. Linii de sortare-ambalare a fructelor și legumelor
 17. Unități de congelare rapidă a fructelor și legumelor
 18. Depozit de cereale și elevatoare
 19. Depozit de fructe si legume proaspete
 20. Depozit de produse alimentare de origine nonanimală
 21. Alte unități înregistrate oficial pentru siguranța alimentelor
 22. Comerț cu amănuntul a produselor alimentare și băuturilor în magazine nespecializate (Centru comercial, hipermarket, supermarket, market, magazin mixt)
 23. Comerț cu ridicata a produselor alimentare și băuturilor (magazin depozit; depozite comerciale cu ridicata: a fructelor și legumelor; cărnii și produselor din carne; produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; băuturilor; zahărului, ciocolatei și a produselor zaharoase; cafea, ceai, cacao și condimente; specializat a altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;)
 24. Comerț cu amănuntul a produselor alimentare și băuturilor în magazine specializate (Unități de comerț specializate: fructe și legume proaspete; carne și produse din carne; pește moluște, crustacee; pâine, produse de patiserie, produse zaharoase; băuturilor, altor produse alimentare)
 25. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe, hală
 26. Unități de alimentație publică (sală de festivități; restaurant; vagon-restaurant; restaurant fast-food; pizzerie; cafenea; bar, bodegi; sală de degustare; cantină, etc)
 27. Centre de alimentaţie publică, blocuri alimentare de tip închis (instituţii de învăţămînt general (grădiniţe, şcoli, gimnayii, licee, taberă de odihnă şi întremare a copiilor); spitale; instituţii balneosanitare; armată; penitenciar etc)
 28. Unități de catering (servicii catering, livrare; alimentație la bordul aeronavelor)

 

 

Contacte

Marina DINTIU – Șef Direcție
tel: 022-292-616
email: marina.dintiu@ansa.gov.md

Svetlana ȘVEȚ – Șef adjunct Direcție, Șef secție în cadrul direcției
tel: 022-292-616
email: svetlana.svet@ansa.gov.md

Secția monitorizarea siguranței alimentelor de origine nonanimală

Maria CERNOCAN – inspector principal
tel: 022-264-696
email: maria.cernocan@ansa.gov.md

Irina BÎRGĂU – inspector superior
tel: 022-264-696
email: irina.birgau@ansa.gov.md

Cristina GHINJUL – inspector superior
tel: 022-264-696
email: cristina.ghinjul@ansa.gov.md

Cristina TABUNCIC – inspector principal
tel: 022-264-696
email: cristina.tabuncic@ansa.gov.md

Secția controlul unităților înregistrate oficial în domeniul siguranței alimentelor și alimentației publice

Maria CONSTANTINOVICI – Șef secție interimar
tel: 022-264-646
email: maria.constantinovici@ansa.gov.md

Gabriela GODZIN – inspector principal
tel: 022-264-646
email: gabriela.godzin@ansa.gov.md

Eugenia GHEVORCHEAN – inspector principal
tel: 022-264-646
email: eugenia.ghevorchean@ansa.gov.md

Constantin ȚĂRUȘ – inspector superior
tel: 022-264-646
email: constantin.tarus@ansa.gov.md

Iana MARJINEAN – inspector superior
tel: 022-264-646
email: iana.marjinean@ansa.gov.md