• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală

Informaţii generale
 1. Participă la elaborarea strategiei sanitare veterinare privind controlul produselor alimentare de origine animală;
 2.  Colaborează cu direcțiile şi secțiile Agenției la elaborarea proiectelor de acte normative, acordarea ajutorului metodic şi practic colaboratorilor subdiviziunilor respective în acest domeniu siguranței produselor de origine animală;
 3.  Participă la elaborarea de proiecte de norme sanitare veterinare, instrucțiuni tehnice şi ghiduri privind supravegherea producerii şi comercializării produselor de origine animală, în vederea implementării legislației comunitare transpuse;
 4.  Participă la sporirea eficienței lucrului Direcției prin optimizarea fluxului de documente şi informații şi perfecționării profesionale a colaboratorilor.
 5.  Elaborează și asigură realizarea programelor/planurilor naționale în domeniul produselor alimentare de origine animală.
 6. Avizează proiectele de acte normative, conform competențelor Direcției, parvenite de la autoritățile publice
 7. Examinează petițiile persoanelor fizice și juridice, instituțiilor şi organizațiilor adresate organelor de stat în scopul asigurării drepturilor şi intereselor lor legitime cu privire la domeniul de competență
 8.  Exercită inspecție și control în domeniul siguranței şi calității produselor de origine animală, în toate unitățile supuse supravegherii sanitar-veterinare;
 9. Promovează politici unice din perspectiva managementului laboratoarelor și evaluării riscului în domeniul siguranței alimentelor de origine animala;
 10. Implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
 11. Participă la elaborarea şi implementarea pe teritoriul Republicii Moldova a procedurilor de lucru în vederea aplicării unitare a prevederilor legislației europene în domeniul riscului privind siguranta alimentelor de origine animală, reziduurilor şi contaminanților din alimentele de origine animală;
 12.  Acordă asistență informațională şi metodologică în domeniu de profil;
 13.  Participă, potrivit competentelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANCO în domeniul sanitar - veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 14.  Coordonează aplicarea prevederilor Codex Alimentarius în domeniul alimentelor de origine animală, prin elaborarea de norme şi instrucțiuni specifice, în vederea aplicării acestora de către operatorii din domeniul produselor de origine animală;
 15.  Colaborează, cu autoritățile din alte țări, în vederea stabilirii condițiilor sanitar - veterinare care trebuie îndeplinite în cazul exporturilor-importurilor de produse de origine animală, elaborează şi gestionează modelele de certificate, pe care le transmite structurilor implicate pentru coordonare;
 16.  Monitorizează şi supraveghează produsele alimentare de origine animală provenite din import şi cele destinate exportului;
 17.  Inspectează unitățile care fac operațiuni de import/exportă, produc/procesează, depozitează, comercializează produse alimentare de origine animală în conformitate cu cerințele legislației naționale şi UE în vigoare;
 18.  Participă la activități de instruire, conferințe, seminare, mese rotunde cu subiecte ce țin de domeniu său de activitate organizate în Republica Moldova şi peste hotare;
 19. Monitorizează, prelucrează şi interpretează datele tehnice transmise din teritoriu privind inspecțiile şi controalele efectuate de inspectorilor din cadrul Direcțiilor raionale/municipale şi pentru siguranța alimentelor pe compartimentele siguranței produselor de origine animala care dețin atribuții de inspecție și control cu prezentarea (Rapoarte cifrice lunare) conform Programului de supraveghere şi control in domeniul siguranței produselor de origine animală.
 20.  Promovează şi coordonează aplicarea metodologiei unitare de management și comunicare a riscului în domeniul siguranței alimentelor;
 21. Elaborarea și implementarea de norme, proceduri operaționale și instrucțiuni privind controlul oficial, prelevarea probelor de produse alimentare, controlul aplicării principiilor bazate pe analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP) și a bunelor practici de igienă de operatorii din domeniul alimentar;
 22. Evaluarea conformității ghidurilor de bune practici din domeniul siguranței produselor alimentare cu regulile de igienă a produselor alimentare de origine animală, din unitățile de alimentație publică și din unitățile de comerț și a principiilor HACCP;
 23. Întreprinderea măsurilor privind sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) atât la nivel național, cât și european.
Legislaţia

LEGISLAŢIA PE CARNE ROŞIE

LEGISLAŢIA PE LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE

LEGISLAȚIA PE DOMENIUL CĂRNII DE PASĂRE SI OUĂ DE PASĂRE PENTRU CONSUM

LEGISLAȚIA PE DOMENIUL MIERII SI PRODUSELOR APICOLE

 

Contacte

Lista colaboratorilor Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală
Structura Direcţiei:

Mihail Porcescu - şef Direcţie
Tel: 0 22 294 712
e-mail:  mihail.porcescu@ansa.gov.md

Bivol Virginia – şef adjunct, șef secție
Tel: 0 22 264 687
e-mail: virginia.bivol@ansa.gov.md

Secția monitorizarea siguranței alimentelor de origine animală 

Rotaru Elena – inspector principal
Tel: 0 22 264 687
e-mail: elena.rotaru-s@ansa.gov.md

Cristian Luca – inspector principal
Tel: 0 22 264 687
e-mail: cristian.luca@ansa.gov.md

Harevschii Nadejda – inspector principal
Tel: 0 22 264 687
e-mail: nadejda.harevschii@ansa.gov.md

Stînă Andrei – inspector superior
Tel: 0 22 294 712
e-mail: andrei.stina@ansa.gov.md

Lungu Alexandru – inspector superior
Tel: 0 22 264 697
e-mail: alexandru.lungu@ansa.gov.md

Secția supravegherea și controlul unităților autorizate sanitar-veterinar

Rusanovschi Petru – inspector principal
Tel: 0 22 294 712
e-mail: petru.rusanovschi@ansa.gov.md

Tampiza Ala – inspector principal
Tel: 0 22 264 697
e-mail: ala.tampiza@ansa.gov.md

Tărîță Svetlana – inspector principal 
Tel: 0 22 264 697
e-mail: ala.tampiza@ansa.gov.md