• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Siguranță și Calitatea Produselor Alimentare de Origine Nonanimală

Scopul: Controlul şi supravegherea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar, de către producătorii primari, procesatori, importatori, exportatori, distribuitori, transportatori, comercianţi, furnizori, precum şi de întreprinderile de ambalare și depozitele de produse alimentare de origine non-animală

Obiectivele:

 1. Implementarea legislaţiei în domeniul siguranţei şi calităţii produselor alimentare de origine non-animală;
 2. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea Planului multianual de controale oficiale în domeniul siguranţei produselor de origine non-animală;
 3. Supravegherea şi monitorizarea asupra reziduurilor de pesticide, fertilizanţilor, şi asupra altor contaminanţi în produsele alimentare de origine non-animală;
 4. Supravegherea înregistrării operatorilor din domeniul producerii şi procesării produselor alimentare de origine non-animală şi a operatorilor ce distribuie şi comercializează produse alimentare în condiţiile legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 5. Informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale  inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităţilor din sectorul alimentar.

Cadrul legal

Cadrul legal ce ține de activitatea Direcția:

Legislația specifică fiecărui serviciu:

 1. Controlul și supravegherea siguranței și calității produselor cerealiere,oleaginoase,de morărit,zahăr
  1. Legea nr. 33 din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale;
  2. Hotărîrea de Guvern nr. 68 din 29.01.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Făina, grişul şi tărîţa de cereale
  3. Hotărîrea de Guvern nr. 202 din 01.03.2009  cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar””
  4. Hotărârea Guvernului nr. 434 din 27.05.2010 cu privire la aprobarea Cerințelor “Uleiuri vegetale comestibile”
  5. Hotărîrea de Guvern nr. 16 din 19.01.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse pe bază de grăsimi vegetale”
  6. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Zahăr. Producerea şi comercializarea”
 2. Controlul și supravegherea siguranței și calității produselor de panificație,patiserie și cofetărie
  1. Hotărîrea de Guvern nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse de panificaţie şi paste făinoase”
  2. Hotărîrea de Guvern nr. 204 din 11.03.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse de cofetărie”
 3. Controlul și supravegherea siguranței și calității produselor ecologice, cu indicație geografică și denumire de origine, (Calitatea fructelor și legumelor)
  1. Legea nr.115 din 09-06-2005 cu privire la producţia  agroalimentară ecologică
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraților în produsele alimentare de origine vegetală;
  3. Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10-02-2006 pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 884 din 22-10-2014 pentru aprobarea Regulamentul privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” ;
  5. Legea nr.237 din 11-08-2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerinţele de calitate pentru fructe şi legumele proaspete
  6. Hotărîrea de Guvern nr. 1523 din 29.12.2007  cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Fructe şi legume uscate (deshidratate)”
 4. Controlul și supravegherea siguranței și calității aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, și materialelor care vin în contact cu produsele alimentare
  1. HG nr. 229 din 29.03.2013 Regulamentul sanitar privind aditivii alimentari
  2. Hotărîrea Guvernului nr.308 din 2011-04-29 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind marterialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare​

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Marina Dintiu – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 292 616
e-mail: marina.dintiu@ansa.gov.md

Sergiu Mazureac - şef adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 292 616
e-mail: sergiu.mazureac@ansa.gov.md

Ion Codreanu – inspector principal, Controlul şi supravegherea siguranţei şi calităţii produselor cerealiere, oleaginoase, de morărit, zahăr
Tel: 0 22 264 696
e-mail: ion.codreanu@ansa.gov.md

Inga Stratila - Inspector principal, Controlul și supravegherea siguranței și calității apei minerale și potabile, băuturilor alcoolice/nealcoolice și sucurilor
Tel: 0 22 264 696
e-mail: inga.stratila@ansa.gov.md

 – inspector principal , Controlul şi supravegherea siguranţei şi calităţii produselor de panificaţie, patiserie şi cofetărie
Tel: 0 22 292 616
e-mail: 

Dorina Fulger- inspector superior, Controlul și supravegherea siguranței și calității aditivilor alimentari, suplimentelor alimentare, și materialelor care vin în contact cu produsele alimentare
Tel: 0 22 264 696
e-mail: dorina.fulger@ansa.gov.md

 - inspector superior, Controlul şi supravegherea siguranței şi calității produselor ecologice, cu Indicaţie geografică şi denumire de origine, (Calitatea fructelor şi legumelor)
Tel: 0 22 264 696
email: @ansa.gov.md

 -  inspector principal, Controlul şi supravegherea siguranţei şi calităţii fructelor, legumelor și produselor derivate din acestea
Tel: 0 22 264  696
email: @ansa.gov.md

 – inspector, Controlul şi supravegherea siguranţei şi calităţii produselor de panificaţie, patiserie şi cofetărie, etichetarea produselor alimentare de origine non-animală
Tel: 0 22 264 696
e-mail: @ansa.gov.md