• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală

Informaţii generale
 • Supraveghează şi monitorizează, din punctul de vedere al siguranţei produselor de origine animală, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producerii procesării industriei cărnii, laptelui, ouălor, peștelui, mierii și produselor apicole;
 • Reprezintă punctul de contact şi ţine permanent legătura cu autorităţile pentru siguranţa produselor de origine animală, constituite la nivel naţional şi internaţional;
 • Elaborează programe naţionale în domeniul siguranţei produselor de origine animală, împreună cu celelalte instituţii abilitate;
 • Îndeplineşte, în domeniul siguranţei produselor de origine animală, atribuţiile stabilite prin legislaţia specifică.
 • Exercita inspecţie şi control pe siguranţa produselor de origine animala, în toate unităţile supuse supravegherii sanitar-veterinare, privind:
 1. aplicarea şi respectarea pe întreg teritoriul ţării a prevederilor legislaţiei privind siguranţa produselor de origine animala, ordinelor şi instrucţiunilor emise de Agenţie către unităţile care produc,  recepţionează, depozitează, prelucrează produse de origine anumală;
 2. sesizează direcţiile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor implicate în elaborarea şi emiterea de acte normative în domeniul siguranţei produselor de origine animală asupra deficienţelor de aplicare constatate în teritoriu;
 3. analizează sesizările şi reclamaţiile din domeniul siguranţei produselor de origine animală, formulate de persoanele fizice sau juridice şi aplică măsurile ce se impun;
 4. dispune aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform prevederilor legale, interzicerea activităţii unităţilor care produc, recepţionează, depozitează, prelucrează produse de origine animală în funcţie de deficienţele constatate;
 5. monitorizează, prelucrează şi interpretează datele tehnice transmise din teritoriu privind inspecţiile şi controalele efectuate de personalul din cadrul compartimentelor siguranţei produselor de origine animală care deţin  atribuţii de inspecţie şi control (Rapoarte cifrice lunare) conform Programului de supraveghere si control in domeniul siguranţei produselor de origine  animală,  întocmind Raporturi cifrice lunare;
 6. evaluează activitatea Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranţa produselor de origine animală pe compartimentele siguranţei produselor de origine animala;
 7. stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor care produc, recepţionează, depozitează, prelucrează produse de origine animală;
 8. organizează instruiri, perfecţionări şi testări periodice ale personalului cu atribuţii de inspecţie şi control pe siguranţa produselor de origine animală dispuse de conducerea Agenţiei;
 9. împreună cu Secţia juridică identifică şi gestionează legislaţia pentru siguranţa produselor de origine animală în scopul realizării sarcinilor specifice;
 10. participă împreună cu specialiştii de la alte instituţii abilitate sau ministere, la cercetarea unor abuzuri şi ilegalităţi în domeniu;
 11. în exercitarea acţiunilor de inspecţie şi control angajații Direcției au dreptul de a solicita şi de a lua copii de la toate documentele controlate şi documentaţiile relevante, în activitatea lor fiind protejaţi de prevederile legale in vigoare;
 12. urmăreşte punerea în aplicare a programului de supraveghere, inspecţie şi controale oficiale, planificate în domeniul siguranţei produselor de origine animală;
 13. participă la elaborarea actelor normative care privesc inspecţiile în domeniul siguranţei produselor de origine animală;
 14. verifică unitaţile care produc, depozitează, prelucrează, livrează şi recepţionează produse de origine animală, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi UE în vigoare şi dispune masurile ce se impun;
 15. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Agenţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţențelor specifice;
 16. coordonează şi îndruma activitatea medicilor veterinari oficiali şi de libera practică împuterniciţi din unităţile aprobate pentru export, în ceea ce priveşte respectarea normelor sanitar-veterinare şi eliberarea documentelor veterinare în concordanţă cu exigenţele legislaţiei naţionale şi internaţionale;
 17. coordonează, verifică şi avizează programele de autocontrol întocmite în unităţile  industriale de procesare a produselor de origine animală supuse controlului sanitar veterinar şi controlează periodic îndeplinirea acestora;
 18. verifică şi avizează documentaţia înaintata de societăţile comerciale pentru acordarea avizului pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor de industrie alimentara care vor fi aprobate sanitar-veterinar;

 

Informaţii publice
 • Ordinul Nr.79 din 31.03.2014 cu privire la evidenţa unităţilor supuse supravegherii sanitare veterinare
 • Ordinul Nr.86 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea fişelor de evaluare a unităţile ce produc/procesează produse de origine animală
 • Ordinul Nr.87 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru prelevarea probelor de produse de origine animală
 • Ordinul Nr. 212 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunilor privind efectuarea examenului antet şi post - mortem la păsări
 • Ordinul Nr. 213 din 05.09.2014 cu privire la aprobarea instrucţiunii referitor la standardele de comercializare a ouălor de consum: Anexa
Legislaţia

LEGISLAŢIA PE CARNE ROŞIE

LEGISLAŢIA PE CARNE DE PASĂRE ŞI OUĂ

LEGISLAŢIA PE LAPTE

LEGISLAŢIA PE ACVACULTURĂ

LEGISLAŢIA PE MIERE NATURALĂ DE ALBINE ŞI PRODUSE APICOLE

 

 

Lista colaboratorilor Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor alimentare de origine animală

Structura Direcţiei:

Porcescu Vitalie - şef Direcţie
Tel: 0 22 29 47 12
e-mail:  vitalie.porcescu@ansa.gov.md

Bivol Virginia – şef adjunct Direcţie
Tel: 0 22 29 47 12
e-mail: virginia.bivol@ansa.gov.md

Supravegherea și monitorizarea, compartimentului carne de pasăre şi ouă pentru consum

 

Supravegherea și monitorizarea, compartimentului carne roșie și produse din carne

Stogu Elena – inspector principal
Tel:  0 22 264 687
e-mail: elena.chihai@ansa.gov.md

Supravegherea și monitorizarea, compartimentului lapte şi produse lactate 

Rotaru Elena – inspector superior
Tel: 0 22 294 712
e-mail: elena.rotaru-s@ansa.gov.md

Supravegherea și monitorizarea, compartimentului miere şi produse apicole

Panfili Rodica – inspector superior
Tel: 0 22 264 687
e-mail: rodica.panfili@ansa.gov.md

Supravegherea și monitorizarea, compartimentului pește și produse din pește

Rusanovschi Petru – inspector superior
Tel: 0 22 264 687
e-mail: petru.rusanovschi@ansa.gov.md

Cristian Luca – inspector 
Tel: 0 22 264 687
e-mail: cristian.luca@ansa.gov.md