• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Resurse Umane

Informaţii generale

Direcția resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției, prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane.

În activitatea sa Direcția se conduce de  Regulamentul  subdiviziunii resurse umane aprobat de către Directorul Agenţiei,  elaborat în conformitate cu Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, elaborat conform  prevederilor  art.12 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

În activitatea sa Direcţia resurse umane  se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, hotărîrile, dispoziţiile şi ordonanțele Guvernului Republicii Moldova, Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Agenţiei.

Documente utile

Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Eduard Andrușca  – şef Direcţie
Tel: 0 22 264 667
e-mail: eduard.andrusca@ansa.gov.md

 

Alla Fulga – şef-adjunct Direcţie
Tel: 0 22 210 157
e-mail: alla.fulga@ansa.gov.md

Bogatu Olga – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: olga.bogatu@ansa.gov.md

Mihaela Cebanu – specialist principal
Tel: 0 22 210 157
e-mail: mihaela.cebanu@ansa.gov.md

Ludmila Rusuleac – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: ludmila.rusuleac@ansa.gov.md

Veronica Cernat – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: veronica.cernat@ansa.gov.md

Dimov Ludmila – specialist principal
Tel: 0 22 264 665
e-mail: ludmila.dimov@ansa.gov.md

Mîțu Ina – specialist superior
Tel: 0 22 264 665
e-mail: ina.mitu@ansa.gov.md