• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Resurse Umane

Informaţii generale

Direcția resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane.

Funcțiile de bază ale Direcției resurse umane:

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea implementării în Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a procedurilor de personal privind:
  ​-proiectarea și organizarea funcțiilor/posturilor în conformitate cu legislația în vigoare;
  -asigurarea necesarului de personal pentru asigurarea activității Agenției;
  -dezvoltarea profesională a personalului prin identificarea necesităților de instruire, planificarea procesului de instruire, evidența datelor referitoare la instruirea personalului;
  -motivarea și menținerea personalului;
  -sănătatea în muncă în conformitate cu normele de protecție și de igienă a muncii care sunt stabilite prin lege și nu pun în pericol viața sau sănătatea salariaților.
 2. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu;
 3. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul autorității respectând drepturile salariatului privind asigurarea protecției datelor sale personale care se păstrează la angajator.
 4. Administrarea dosarelor personale ale funcționarilor publici.
Documente utile

Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Eduard Andrușca  – şef Direcţie
Tel: 0 22 264 667
e-mail: eduard.andrusca@ansa.gov.md

 

Alla Fulga – şef-adjunct Direcţie
Tel: 0 22 210 157
e-mail: alla.fulga@ansa.gov.md

Bogatu Olga – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: olga.bogatu@ansa.gov.md

Mihaela Cebanu – specialist principal
Tel: 0 22 210 157
e-mail: mihaela.cebanu@ansa.gov.md

Ludmila Rusuleac – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: ludmila.rusuleac@ansa.gov.md

Veronica Cernat – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: veronica.cernat@ansa.gov.md

Dimov Ludmila – specialist principal
Tel: 0 22 264 665
e-mail: ludmila.dimov@ansa.gov.md