• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția relații internaționale și integrare europeană

 

Informații generale

 Misiunea Direcției Relații Internaționale constă în asigurarea implementării şi monitorizarea realizării obiectivelor de cooperare internațională și a angajamentelor de integrare europeană, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi asigurarea serviciilor protocolare în limita de competenţă a Agenţiei.

Direcția Relații Internaționale are următoarele atribuţii de bază:

în domeniul integrării europene:

    - Coordonarea activităţilor ce ţin de implementarea angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, stipulate în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

    - Asigurarea și monitorizarea implementării acțiunilor incluse în Agenda de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pe segmentul Măsurile Sanitare și Fitosanitare, în cadrul Acordului de Asociere şi a Acordului de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană;

    - Elaborarea rapoartelor privind progresele înregistrate de structurile din domeniu, solicitate în cadrul programelor de monitorizare din partea Comisiei Europene.

în domeniul cooperării cu autorităţile omoloage din alte state și organizațiile internaționale:

   - Dezvoltarea și menținerea dialogului, în limitele competențelor Agenției, cu instituţiile și organizațiile internaţionale specializate în domeniu, la care Republica Moldova este membru;

   - Dezvoltarea cooperării cu autorităţile omoloage din alte state, facilitarea încheierii acordurilor de colaborare (cu sau fără statut de tratat internațional) cu organele respective ale statelor străine şi cu organizaţiile internaţionale;

   - Asigurarea schimbului de informaţii cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei și Infrastructurii şi alte autorități publice centrale din Republica Moldova, implicate în procesul elaborării poziţiei Republicii Moldova față de angajamentele internaționale;

   - Asigurarea reprezentării Agenției la diverse activități ale organizaţiilor internaţionale la care Agenţia are competenţe (Comisia Codex Alimentarius, Organizaţia Mondială a Comerţului, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor, Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor etc.);

în domeniul coordonării asistenței externe:

   - Dezvoltarea dialogului cu partenerii de dezvoltare și eficientizarea cooperării cu comunitatea donatorilor din Republica Moldova, în scopul impulsionării schimburilor comerciale dintre țara noastră și alte țări;

   - Coordonarea şi monitorizarea implementării eficiente a asistenței externe în domeniul de competență al Agenției, în special, a obiectivelor stabilite în programele și proiectele de asistență externă;

   - Identificarea și atragerea noilor instrumente de asistență externă în scopul dezvoltării sistemului de siguranță a alimentelor al Republicii Moldova.

asigurarea serviciilor protocolare și reprezentării ANSA la întrunirile internaționale:

  • Asigurarea coordonării serviciilor protocolare în procesul de exercitare a atribuţiilor Agenţiei;
  • Organizarea vizitelor oficialilor instituțiilor, organizaţiilor internaţionale, din diferite ţări la invitaţia Agenţiei;
  • Reprezentarea Agenţiei la reuniunile de coordonare interinstituțională, la reuniuni ce au drept scop elaborarea unei strategii naţionale în domeniul de activitate;

alte atribuții:

-  Întocmirea rapoartelor periodice solicitate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi alte autorități publice centrale etc.;

Cadrul legal și normativ

        Legislația în domeniul serviciului public

       Acte normative în domeniul de specialitate

Contacte

Telefon: +373-22-29-47-09

Diana Gherman – şef al Direcţiei
e-mail:  diana.gherman@ansa.gov.md

Diana Voleac – Specialist principal
e-mail: diana.voleac@ansa.gov.md

Ana Gramovici – Specialist superior
e-mail: ana.gramovici@ansa.gov.md