• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția managementul resurselor umane

Informaţii generale

Direcția managementul resurselor umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane.

Direcția managementul resurselor umane are următoarele  funcții de bază:    

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor  şi subdiviziunile din subordine a procedurilor de personal privind: 
  • proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
  • asigurarea necesarului de personal;
  • dezvoltarea profesională a personalului prin identificarea în comun cu şefii de subdiviziuni a necesităţilor  de instruire,  planificarea procesului de instruire, evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;  
  • motivarea şi menţinerea personalului;  
  • sănătatea în muncă în conformitate  cu normele  de protecţie şi de igienă a   muncii care sunt stabilite prin lege şi  nu pun în pericol viaţa sau sănătatea salariaţilor;
 2. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu; 
 3. evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice  respectând  drepturile salariatului privind asigurarea protecţiei datelor sale personale care se păstrează la angajator.

Direcția managementul resurselor umane este constituită din 2 secții din cadrul Direcției:

 1. Secția dezvoltare profesională;
 2. Secția administrare și evidența resurselor umane;

În conformitate cu domeniile de activitate, secțiile din cadrul Direcției au următoarele atribuții:

Secția administrare și evidența resurselor umane

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Agenție a procedurilor de personal privind:
  • proiectarea şi organizarea funcțiilor/posturilor;
  • asigurarea necesarului de personal întru asigurarea activității Agenției;
  • motivarea şi menţinerea personalului; 
  • sănătatea în muncă în conformitate cu normele de protecție și de igienă a muncii care sunt stabilite prin lege și nu pun în pericol viața sau sănătatea salariaților.
 2. Acordarea asistenței informaționale şi metodologice în domeniu; 
 3. Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la gestiunea personalului Agenției  respectând  drepturile salariatului privind asigurarea protecţiei datelor sale personale care se păstrează la angajator;
 4. Efectuarea controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal; formulează şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
 5. Administrarea  dosarelor personale ale funcţionarilor.

Secția dezvoltare profesională

 1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în Agenţie şi subdiviziunile din subordine a procedurilor de personal privind: 
  • Dezvoltarea profesională a personalului prin identificarea în comun cu şefii de subdiviziuni a necesităţilor de instruire, planificarea procesului de instruire, evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;
  • Aplicarea în practică a Procedurii generale COD: PG -10/01 di 19.02.2015 privind ”Planificarea, instruirea, evaluarea instruirii inspectorilor și altor persoane implicate în activitățile de inspecție și evaluarea /monitorizarea competențelor profesionale ” .
  • Aplicarea în practică a Procedurii specifice  COD: PS – (D08) privind ”Instruirea inițială a noilor angajați cu funcție de inspecție în cadrul ANSA.”;
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu; 
 3. Evidența datelor privind dezvoltarea profesională a personalului din cadrul Agenției.
 4. Organizează și coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajați, perioada de probă a funcționarilor publici debutanți.
   
Legislație
Contacte

Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Eduard Andrușca  – şef Direcţie
Tel: 0 22 264 667
e-mail: eduard.andrusca@ansa.gov.md

Zlateva Elena – şef adjunct direcţie
Tel: 0 22 210 157
e-mail: elena.zlateva@ansa.gov.md

Secția dezvoltare profesională

Dimov Ludmila – șef secție în cadru direcției
Tel: 0 22 264 665
e-mail: ludmila.dimov@ansa.gov.md

Ursu Mariana – specialist principal
Tel: 0 22 264 677
e-mail: mariana.ursu@ansa.gov.md

Cuțchi Anastasia – specialist principal
Tel: 0-22-264-666
e-mail: anastasia.cutchi@ansa.gov.md

Veronica Cernat – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: veronica.cernat@ansa.gov.md

Jizdan Ana – specialist principal
Tel: 0 22 264 666
e-mail: ana.jizdan@ansa.gov.md

Vasilian Mihaela – șef secție în cadru direcției, interimar
Tel: 0 22 264 645
e-mail:  mihaela.vasilian@ansa.gov.md

Coropcean Serghei – specialist principal
Tel: 0 22 264 645
e-mail: serghei.coropcean@ansa.gov.md

Gabriela Vrabie – specialist principal
Tel: 0 22 264 645
e-mail: gabriela.vrabie@ansa.gov.md