• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția inspectare la frontieră

Informaţii generale

Direcţia inspectare la frontieră este parte componentă a aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Misiunea principală este implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi a siguranţei alimentelor în timpul importului, exportului şi tranzitului, precum şi de supraveghere a asigurării respectării actelor normative cu impact în domeniu.

Atribuţiile principale ale Direcţiei:

 • realizează controlul prin posturile de inspecție la frontieră privind animalele vii, alimentele şi plantele, furajele, medicamentele de uz veterinar, produsele de uz fitosanitar și al fertilizanților în scopul apărarii sănătăţii animalelor şi plantelor, apărării sănătaţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării;
 • participă la elaborarea strategiei pentru siguranţa alimentelor privind apărarea sănătăţii animalelor şi a plantelor, apărarea sănătăţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării, prevenirea introducerii şi răspîndirii organismelor dăunătoare de carantină pe teritoriul tarii, controlul produselor alimentare şi al furajelor, controlul produselor de protecţie a plantelor, precum şi la elaborarea informărilor oficiale;
 • colaborează cu alte structuri implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi după caz, coordonează acţiunile comune pentru întocmirea de planuri, organizarea metodologică a tematicilor specifice domeniului de responsabilitate, organizarea de instruiri şi pregătirea misiunilor de evaluare din partea Comisiei Europene, în domeniul său de competenţă;
 • organizează instruiri periodice ale personalului cu atribuţii de inspecţie şi control sanitar – veterinar şi fitosanitar şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, conform Programului naţional de instruire în domeniul sanitar – veterinar şi fitosanitar şi pentru siguranţa alimentelor și produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților;
 • participă la instruirile organizate de către subdiviziunile din cadrul Agenţiei, la solicitarea acestora;
 • întocmirea rapoartelor periodice, note şi informări referitoare la activitatea desfăşurată şi cu privire la progresele înregistrate în domeniul său de activitate şi le înaintează conducerii Agenţiei;
 • participarea la iniţierea şi elaborarea proiectelor de acte administrativ normative, precum şi a instrucţiunilor tehnice care privesc activitatea pentru siguranţa alimentelor specifică;
 • controlează activitatea Posturilor de inspecție la frontieră, dispune măsurile ce se impun şi informează conducerea cu privire la deficienţele de aplicare ale legislaţiei pentru siguranţa alimentelor şi măsurile dispuse;
 • coordonează activitatea Posturilor de inspecție la frontieră situate în Punctele de trecere a frontierei de stat în domeniul de competență;
 • asigură legătura dintre Agenţie şi structurile din subordine, prin transmiterea informaţiilor şi a dispoziţiilor privind modul de aplicare a legislaţiei specifice;
 • coordonează şi monitorizează respectarea legislaţiei pentru siguranţa alimentelor în vigoare privind activitatea de import şi tranzit, la nivelul structurilor din subordine;
 • asigurarea verificării calității produselor importate;
 • elaborează şi actualizează procedurile specifice pentru efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor la nivel teritorial;
 • elaborează instrucţiuni şi proceduri aplicabile la nivelul Posturilor de inspecție la frontieră, în ceea ce priveşte controlul operaţiunilor de import/export şi tranzit cu animale vii, produse alimentare de origine animală şi furaje, plante si produse de origine vegetala, produse de uz fitosanitar și fertilizanți;
 • coordonează şi controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră în ceea ce priveşte controlul transporturilor personale cu produse de origine animală sau plante si produse vegetale interzise a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • elaborează programul de activitate al posturilor de inspecție la frontieră şi îl înaintează directorului general al Agenţiei pentru avizare;
 • analizează raportul privind realizarea programului de activitate, verifică modul în care sunt respectate atribuţiile personalului posturilor de inspecție la frontieră, stabilite de conducerea Agenţiei şi propune după caz aplicarea unor măsuri;
 • analizează raportul lunar de activitate al posturilor de inspecție la frontieră şi propune, după caz, măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
 • evaluiază sesizările şi reclamaţiile de la nivelul posturilor de inspecție la frontieră parvenite de la persoane fizice şi juridice;
 • evaluează riscurile de introducere a bolilor pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a activităţilor comerciale;
 • monitorizează şi coordonează importul/tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
 • coordonează şi controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a animalelor de companie provenite din ţări terţe;
 • coordonează şi controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor și produselor vegetale din ţări terţe;
 • coordonează şi verifică activitatea posturilor de inspecție la frontieră în ceea ce priveşte introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de protecție a plantelor din ţări terţe;
 • implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei;
 • monitorizează operaţiunile de import/export şi tranzit cu animale vii, produse de origine animală şi subproduse de origine animală în sistemul computerizat TRACES NT;
 • participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea Agenţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita compeţentelor specifice;
 • oferă suport metodologic cu privire la întocmirea actelor de reținere, retur emise în privința agenților economici.

Sarcinile principale ale Direcței:

 • Realizează controlul prin posturile de control sanitar - veterinare şi fitosanitare şi prin alte structuri de inspecţie la frontieră al animalelor vii, alimentelor şi plantelor, furajelor, medicamentelor, pesticidelor în scopul apărarii sănătăţii animalelor şi plantelor, apărării sănătaţii publice, prevenirea introducerii bolilor epizootice pe teritoriul ţării;
 • Coordonează şi administrează activitatea posturilor de control sanitar- veterinar şi fitosanitar în domeniul siguranţei alimentelor;
 • Coordonează şi monitorizează respectarea legislaţiei pentru siguranţa alimentelor în vigoare privind activitatea de import, export şi tranzit, la nivelul structurilor din subordine;
 • Elaborează instrucţiuni şi proceduri aplicabile la nivelul posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în ceea ce priveşte controlul operaţiunilor de import, export şi tranzit cu animale vii, produse alimentare de origine animală şi furaje, plante si produse de origine vegetala, produse de protectie a plantelor;
 • Coordonează şi controlează activitatea posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în ceea ce priveşte controlul transporturilor persoanelor fizice şi juridice cu produse de origine animală sau plante si produse vegetale interzise a fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Elaborează şi promovează, în colaborare cu alte direcţii şi autorităţi abilitate, cadrul legal în domeniul sanitar-veterinar şi fitosanitar, inclusiv importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar şi fitosanitar;
 • Implementarea tuturor actelor legislative ce reglementează importul, exportul şi tranzitul mărfurilor supuse controlului sanitar veterinar şi fitosanitar în scopul neadmiterii pătrunderii din afara ţării al animalelor bolnave şi a altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar de stat în stare neconformă precum şi de seminţe, material săditor, alte materiale şi obiecte supuse carantinei;
 • Colectează şi analizează date pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentare.
Legislație
Documente utile

Lista procedurilor PIF

Ordine de monitorizare conform Programului naţional de monitorizare şi supraveghere a produselor de import la PIF:

 • Ordinul 56 din 25 ianuarie 2024 Cu privire la executarea Programului naţional de monitorizare şi supraveghere în domeniul siguranţei produselor alimentare de origine animală din import pentru anul 2024
 • Ordinul 55 din 25 ianuarie 2024 Cu privire la executarea Programului National de monitorizare a conţinutului de nitrati şi a reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală provenite din import pentru anul 2024
 • Ordinul 54 din 25 ianuarie 2024 Cu privire la executarea Programului naţional de monitorizare şi supraveghere a hranei pentru animale importate pentru anul 2024
 • Ordinul 53 din 25 ianuarie 2024 Cu privire la executarea Programului național de monotarizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor și semințelor la import pentru anul 2024

Ordine cu privire la intensificarea contraolelor asupra loturilor produselor importate: 202220232024.

Ordine cu privire la intensificarea contraolelor asupra loturilor produselor importate abrogate: 2022, 2023, 2024.

Declarații de propia raspundere:

Ordine cu privire la importul unor produse:

 1. Carne de pasăre Ordinul 132
 2. Carne de porc Ordinul 41
 3. Pește viu Ordinul 390

 

Ghiduri de utilizare SI TRACES:

 1. Ghid de înregistrare utilizatori in Traces NT
 2. Crearea login in Traces NT/Autentificarea dublă din 11.06.2024
 3. Manual de utilizare TRACES
 4. Cerere de înregistrare în sistemul internațional TRACES
Contacte

Pentru primirea informațiilor suplimentare :

Alexandru Donica - şef adjunct
Tel.: 022 294-715
e-mail: alexandru.donica@ansa.gov.md

Rodica Panfili – inspector principal
Tel.: 022  294-715
e-mail: rodica.panfili@ansa.gov.md

Ina Naraevscaia– inspecor principal
Tel.: 022  294-715
e-mail: ina.naraevscaia@ansa.gov.md

Grama Marin - inspector principal
Tel: 022  294-715
e-mail: marin.grama@ansa.gov.md

Direcției i se subordonează Posturile de inspecție la frontieră:

1. Postul de inspecție la frontieră Sculeni-Sculeni( tel.0-236-31-265/236-31-266)

2. Postul de inspecţie la frontieră Giurgiuleşti(tel. 0-299-68-388)

3. Postul de inspecţie la frontieră Criva–Mămăliga(tel. 0-247-47-230)

4. Postul de inspecţie la frontieră Chişinău(tel. 0-22-525-489/0-22-254-010)

5. Postul de inspecţie la frontieră Pervomaisk–Cuciurgan(tel. 0-24-293-480)

6. Postul de inspecţie la frontieră Leuşeni–Albiţa( tel.0-269-46-338)

7. Postul de inspecţie la frontieră Tudora–Starokazacie(tel. 0-24-293-480)

________________________

1Inclusiv Calea ferată, Ungheni

2Inclusiv Galaţi/Port/Reni, Cahul şi Calea ferată, Etulia

3Inclusiv Calea ferată, Vălcineţ

4Inclusiv Aerogara, Calea ferată şi Poşta, Chişinău

5Inclusiv Calea ferată, Cuciurgan