• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția informare și comunicare cu consumatorii și mass – media

Informaţii generale

Sarcinile de bază:

 • asigurarea transparenței privind activitatea Agenţiei;
 • facilitarea accesului publicului larg la informațiile oficiale ale Agenţiei;
 • facilitarea interacțiunii dintre reprezentanţii mass-media şi persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Agenţiei;
 • organizarea întrevederilor conducerii Agenției și a conducătorilor subdiviziunilor Agenției cu reprezentanții mass-media;
 • consultarea conducerii şi angajaților Agenţiei privind menținerea bunelor relații cu reprezentanţii mass-media;
 • stabilirea contactelor şi comunicarea eficientă cu mass-media, gestionarea transmiterii informației şi fluxului informațional;
 • pregătirea şi scrierea comunicatelor de presă;
 • pregătirea materialelor pentru mass-media;
 • pregătirea şi organizarea conferințelor de presă, meselor rotunde tematice, cluburilor de presă;
 • actualizarea paginii electronice a Agenției, precum şi a conturilor de comunicare online (social media)la indicația conducerii;
 • elaborarea direcțiilor principale, obiectivelor şi planurilor de activitate ale secției;
 • elaborarea şi prezentarea, în termenii stabiliți, a rapoartelor de activitate ale secției;
 • coordonarea procesului de realizare a materialelor de vizibilitate a Agenției;
 • suportul în organizarea și mediatizarea evenimentelor din cadrul instituției.

Atribuțiile principale:

 • elaborarea comunicatelor şi materialelor de presă despre activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia, despre politicile publice inițiate, promovate şi realizate în domeniul de activitate al Agenţiei;
 • intermedierea solicitărilor de presă referitor la activitatea Agenţiei şi prezentarea publică a poziției Agenţiei în calitate de Șef Secție Informare și Comunicare cu consumatorii și mass-media, dacă este delegat în acest sens de către Directorul general;
 • examinarea şi oferirea răspunsurilor la solicitările de informație adresate de către reprezentanții mass-media;
 • participarea la elaborarea materialelor informative şi a discursurilor pentru evenimentele publice la care participă conducerea Agenţiei;
 • oferirea suportului informațional şi consultativ reprezentanților businessului alimentar, consumatorilor și mass-media privind specificul domeniului de activitate al Agenției prin plasarea informației pe pagina web al Agenției;
 • asigurarea difuzării, în mod operativ, pentru publicul larg, a informației de interes public, privind activitatea Agenţiei;
 • asigurarea interacţiunii conducerii autorităţii cu reprezentanţii mass-media;
 • organizarea periodică a cluburilor de presă, întâlnirilor oficiale între conducerea  autorităţii şi reprezentanţii mass-media;
 • informarea conducerii autorităţii despre atitudinea opiniei publice faţă de situația din domeniu;
 • coordonarea elaborării documentelor de politici în domeniul informării şi comunicării;
 • asigurarea dreptului consumatorilor de acces la informație, consultare și ghidare întru soluționarea solicitărilor lor cu redirecționrea spre direcțiile de competență, privind specificul domeniilor de activitate a Agenției;
 • ghidarea practică pentru consumatori și operatori din businessul alimentar, privind modalitatea și căile de depunere a unei petiții întru sesizarea neconformităților notificate sau declarate de către aceștea, referitor la produsele agroalimentare și serviciile prestate de către operatorii din domeniul businessului agroalimentar.
 • asigurarea funcționalității Call centrului de comunicare și asistență consultativă cu consumatorii de servicii alimentare și operatorii pe domeniul agroalimentar.
 • informarea societății civile în privinţa Regulamentelor, procedurilor specifice aprobate şi realizate de Agenţie, care pun în aplicație legislația;
 • planificarea şi realizarea campaniilor media şi de comunicare, organizarea conferințelor de presă, vizitelor de informare şi documentare în teritoriu şi alte activităţi pentru reprezentanţii mass-media;
 • crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date privind mass-media națională, şi a celei acreditate în Republica Moldova.
 • monitorizarea publicațiilor mass-media şi întocmirea rapoartelor periodice privind aprecierea activității Agenţiei de către publicul larg şi informarea conducerii despre rezultatele monitorizării;
 • participarea la analizarea studiilor sociologice şi rapoartelor efectuate de diverse instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale, în vederea formulării propunerilor privind îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii pozitive a Agenţiei;
 • organizarea cercetării şi studiilor opiniei publice privind activitatea Agenţiei, politicile publice iniţiate şi promovate de aceasta;
 • efectuarea vizitelor de documentare în teritoriu, în vederea informării corecte a publicului despre situaţia din domeniul de activitate al Agenţiei.

 

Legislație
 1. Constituția Republicii Moldova nr.1/1994;
 2. Codul administrativ nr.116/2018;
 3. Codul Contravențional nr.218/2008;
 4. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr.982/2000  privind accesul la informație;
 6. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 7. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 8. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 9. Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
 10. Hotărârea nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 11. Hotărârea Guvernului nr.14/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 12. Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;
 13. Codul de conduită a angajatului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Ordinul Directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.82 din 31 mai 2022;
 14. Codul Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

 

Contacte

Pentru primirea informațiilor suplimentare :

Sergiu Sîrghi – șef al Direcție
Tel: 0-22-264-698
e-mail: sergiu.sirghi@ansa.gov.md

Iulia Vicol – specialist superior, comunicare cu consumatorii
Tel: 022-264-643
e-mail: iulia.vicol@ansa.gov.md

Mariana Gratii – specialist principal, comunicare cu mass-media
Tel: 0-22-264-698
e-mail: mariana.gratii@ansa.gov.md