• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția generală finanțe și conabilitate

Informații generale
 

Funcțiile de bază ale Direcției:

 • are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin promovarea şi implementarea Legii nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 • asigurarea controlului asupra bunurilor existente și circulației lor, utilizării resurselor materiale, financiare și de muncă în conformitate cu standardele, normativele și devizele aprobate;
 • prelucrarea informației de evidență, elaborarea sistemului integru de ținere a evidenței, dărilor de seamă și controlului conform principiilor determinate; 
 • Semnarea documentelor ce servesc drept bază pentru primirea și eliberarea valorilor de mărfuri, mijloacelor bănești, obligațiunilor de decontare, contractelor.

 

 

 Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

 • asigurarea unei activităţi eficiente în evidenţa contabilă şi finanţarea conform prevederilor şi sarcinilor prevăzute de legislaţie;
 • elaborarea şi înaintarea propunerilor, vizând proiectul bugetului de stat în modul stabilit de Lege către Ministerul Finanțelor;
 • întocmirea, de comun acord cu Direcţia Resurse Umane, a schemelor de încadrare;
 • asigurarea finanţării mijloacelor aprobate în conformitate cu Clasificaţia Bugetară pentru implementarea programului „Dezvoltarea agriculturii” cu subprogramul „Reproducerea, creşterea şi sănătatea animală”, cu subprogramul „Securitatea animală” şi cu subprogramul „Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie”;
 • implementarea ansamblului de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul Direcţiei în cadrul sistemului de control intern – managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • monitorizarea gestionării eficiente a  mijloacelor financiare şi a resurselor alocate din buget pentru menținerea activității  Agenţiei;
 • examinarea dărilor de seamă prezentate de instituţiile subordonate agenţiei, întocmirea, totalizarea dărilor de seamă şi prezentarea lor instanţelor respective;
 • planificarea şi monitorizarea fondului retribuirii muncii subdiviziunilor teritoriale şi centrale;
 • asigurarea evidenței taxelor încasate legal de către subdiviziunile teritoriale ANSA pentru serviciile prestate sau actele permisive eliberate;
 • monitorizarea efectuării achitărilor în cadrul relaţiilor financiare cu agenţii economici şi transferarea plăţilor Agenţiei;
 • elaborarea propunerilor privind utilizarea şi reorientarea alocaţiilor bugetare;
 • prezentarea informaţiilor complete şi autentice despre procesele economice şi rezultatele activităţii financiare ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Ordine/Dispoziții

Dispoziții

 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea
Contacte

Direcția generală finanțe și contabilitate

Punga Larisa – Șef direcție generală
Tel: 022-264-636
e-mail:  larisa.punga@ansa.gov.md

Hajevschi Maria – Șef adjunct direcție generală, contabil-șef
Tel: 022-264-661
e-mail:  maria.hajevschi@ansa.gov.md

Direcția evidență contabilă

Ursu Natalia – Șef adjunct direcție generală, șef direcție în cadrul direcției generale
Tel: 022-210-557
e-mail: natalia.ursu@ansa.gov.md

Iașcinschi Nadejda  – specialist principal
Tel: 022-264-662
e-mail: nadejda.iascinschi@ansa.gov.md

Petruc Tatiana  – specialist principal
Tel: 022-264-659
e-mail: tatiana.petruc@ansa.gov.md

Bruma Victoria  – specialist principal
Tel: 022-264-659
e-mail: bruma.victoria@ansa.gov.md

Secția planificare și rapoarte financiare

Nemțanu Ana  – Șef secție
Tel: 022-264-661
e-mail: ana.nemtanu@ansa.gov.md

Barladean Ghenadie  – specialist principal
Tel: 022-264-662
e-mail: ghenadie.barladean@ansa.gov.md

Căldare Constantin  – specialist principal
Tel: 022-264-659
e-mail: constantin.caldare@ansa.gov.md

Cotorobai Angela  – specialist principal
Tel: 022-264-661
e-mail: angela.cotorobai@ansa.gov.md

Orzu Cristina  – specialist principal
Tel: 0-22-264-658
e-mail: cristina.orzu@ansa.gov.md

Secția Nord

Hropotinschi Lilia – Șef secție
Tel: 0271-24-206
e-mail: lilia.hropotinschi@ansa.gov.md

Popescu Tatiana – specialist principal
Tel: 0250-20-399
e-mail: tatiana.popescu@ansa.gov.md

Naval Natalia – specialist principal
Tel: 0259-22-334
e-mail: natalia.naval@ansa.gov.md

Sevcenco Irina – specialist principal
Tel: 0252-23-554
e-mail: irina.sevcenco@ansa.gov.md

Nesteriuc Olesea – specialist principal
Tel: 0247-25-886
e-mail: olesea.nesteriuc@ansa.gov.md

Nicuța Elena – specialist principal
Tel: 0230-94-731
e-mail: elena.nicuta@ansa.gov.md

Scripnic Ludmila – specialist principal
Tel: 0231-20155
e-mail: ludmila.scripnic@ansa.gov.md

Secția centru

Zaiț Larisa – Șef secție
Tel: 0236-25-609
e-mail: larisa.zait@ansa.gov.md

Ungurean Natalia – specialist principal
Tel: 022-593-235
e-mail: natalia.ungureanu@ansa.gov.md

Arnaut Tereza – specialist principal
Tel: 0244-26-647
e-mail: tereza.arnaut@ansa.gov.md

Eșan Elena  – specialist principal
Tel: 0248-22-465
e-mail: elena.esan@ansa.gov.md

Secția Sud

Plamadeală Tatiana – Șef secție
e-mail: tatiana.plamadeala@ansa.gov.md

Bozbei Aliona – specialist principal
Tel: 0299-41-266
e-mail: aleona.bozbei@ansa.gov.md

Șevciuc Diana – specialist principal
Tel: 0243-22-546
e-mail: diana.sevciuc@ansa.gov.md

Mutavci Maria – specialist principal
Tel: 0294-22-104

Cazacu Ion – specialist principal
Tel: 0241-23-857
e-mail: ion.cazacu@ansa.gov.md

Reznic Ecaterina – specialist principal
Tel: 0269-25-867
e-mail: ecaterina.reznic@ansa.gov.md

Cîrlig Tatiana – specialist principal
e-mail: tatiana.cîrlig@ansa.gov.md

Dimcea Anna – specialist principal
Tel: 0298-22-909
e-mail: anna.dimcea@ansa.gov.md