• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

DIRECȚIA FINANȚE ȘI CONTABILITATE

Informații generale
 

Funcțiile de bază ale Direcției:

 • are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin promovarea şi implementarea Legii nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
 • asigurarea controlului asupra bunurilor existente și circulației lor, utilizării resurselor materiale, financiare și de muncă în conformitate cu standardele, normativele și devizele aprobate;
 • prelucrarea informației de evidență, elaborarea sistemului integru de ținere a evidenței, dărilor de seamă și controlului conform principiilor determinate; 
 • Semnarea documentelor ce servesc drept bază pentru primirea și eliberarea valorilor de mărfuri, mijloacelor bănești, obligațiunilor de decontare, contractelor.

 

 

 Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

 • asigurarea unei activităţi eficiente în evidenţa contabilă şi finanţarea conform prevederilor şi sarcinilor prevăzute de legislaţie;
 • elaborarea şi înaintarea propunerilor, vizând proiectul bugetului de stat în modul stabilit de Lege către Ministerul Finanțelor;
 • întocmirea, de comun acord cu Direcţia Resurse Umane, a schemelor de încadrare;
 • asigurarea finanţării mijloacelor aprobate în conformitate cu Clasificaţia Bugetară pentru implementarea programului „Dezvoltarea agriculturii” cu subprogramul „Reproducerea, creşterea şi sănătatea animală”, cu subprogramul „Securitatea animală” şi cu subprogramul „Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie”;
 • implementarea ansamblului de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul Direcţiei în cadrul sistemului de control intern – managerial proiectat şi implementat la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • monitorizarea gestionării eficiente a  mijloacelor financiare şi a resurselor alocate din buget pentru menținerea activității  Agenţiei;
 • examinarea dărilor de seamă prezentate de instituţiile subordonate agenţiei, întocmirea, totalizarea dărilor de seamă şi prezentarea lor instanţelor respective;
 • planificarea şi monitorizarea fondului retribuirii muncii subdiviziunilor teritoriale şi centrale;
 • asigurarea evidenței taxelor încasate legal de către subdiviziunile teritoriale ANSA pentru serviciile prestate sau actele permisive eliberate;
 • monitorizarea efectuării achitărilor în cadrul relaţiilor financiare cu agenţii economici şi transferarea plăţilor Agenţiei;
 • elaborarea propunerilor privind utilizarea şi reorientarea alocaţiilor bugetare;
 • prezentarea informaţiilor complete şi autentice despre procesele economice şi rezultatele activităţii financiare ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
ORDINE/DISPOZIȚII

Dispoziții

 1. Dispoziţie Nr.07/1-3-8 din 22.02.2019 Сu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de calculare a tarfelor ANSA și a Nomenclatorului serviciilor prestate de către ANSA și a tarifelor la cestea

Direcția Finanțe și contabilitate are următoarea componență:

Punga Larisa – şef direcţie, contabil șef
Tel: 0 22 210 636
e-mail:  larisa.punga@ansa.gov.md

Hajevschi Maria – şef-adjunct direcţie
Tel: 0 22 264  661
e-mail:  maria.hajevschi@ansa.gov.md

Moraru Aliona – specialist principal
Tel: 0 22 264 661
e-mail:  aliona.moraru@ansa.gov.md

Ursu Natalia – specialist principal
Tel: 0 22 264 661
e-mail: natalia.ursu@ansa.gov.md

Nemțanu Ana – specialist principal
Tel: 0 22 264  661
e-mail:  ana.nemtanu@ansa.gov.md

Munteanu Elizaveta – specialist principal
Tel: 0 22 264 659
e-mail:  elizaveta.munteanu@ansa.gov.md

Prepelița Olga – specialist principal
Tel: 0 22 264 659
e-mail: olga.prepelita@ansa.gov.md

Fulea Iuliana – specialist principal
Tel: 0 22 264 659
e-mail:  iuliana.fulea@ansa.gov.md

Barladean Ghenadie – specialist principal
Tel: 0 22 264 662
e-mail: ghenadie.barladean@ansa.gov.md

Iașcinschi Nadejda  – specialist principal
Tel: 0 22 264 662
e-mail: nadejda.iascinschi@ansa.gov.md

Merenean Larisa  – specialist principal
Tel: 0 22 264 662
e-mail: larisa.merenean@ansa.gov.md

Ciumac Ludmila  – specialist principal
Tel: 0 22 264 663
e-mail: ludmila.ciumac@ansa.gov.md

Vîlcu Victoria  – specialist principal
Tel: 0 22 264 663
e-mail: victoria.vilcu@ansa.gov.md

Căldare Constantin   – specialist principal
Tel: 0 22 264 663
e-mail: constantin.caldare@ansa.gov.md