• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Controlul Siguranței și Calității Produselor Vitivinicole, Alcoolului etilic, Berii și a Producției Alcoolice (DCSCPVAEBPA)

Informații generale

Funcțiile de bază ale Direcției:

Direcția CSCPVAEBPA efectuează controalele oficiale în unitățile care produc, depozitează și comercializează angro produse vitivinicole, alcool etilic, bere și producție alcoolică.

DCSCPVAEBPA are misiunea de a asigura prin activităţi de supraveghere şi control respectarea legislaţiei cu privire la fabricarea și comercializare angro a alcoolului etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi berii.

În vederea realizării misiunii sale, Direcția CSCPVAEBPA exercită, în limitele stabilite de lege, funcţia de supraveghere şi control al activităţilor legate de:

 • Fabricarea, importul şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 • Trasabilitatea importului și/sau a fabricării, păstrării şi comercializării angro a produselor vitivinicole ;
 • Trasabilitatea producerii vinurilor, a produselor vitivinicole și a altor băuturi alcoolice cu denumire de origine protejată (IGP) şi a celor cu indicaţie geografică protejată (DOP);
 • Trasabilitatea importului și/sau a fabricării, păstrării şi comercializării angro a berii;
 • Etichetarea producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii.

Direcția controlul siguranței și calității produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii și a producției alcoolice este constituită dintr-un stat de personal de 11 inspectori, care activează atît în sediul central cît și în teritoriu, inclusiv în zonele cu Indicație Geografică delimitată respectiv: „Codru”, „Valul lui Traian”, „Ștefan Vodă” și „Divin”.; 

Inspectorii au următoarele atribuții principiale:

 1. Iniţiază şi desfăşoară activităţi de supraveghere şi control în domeniile încredinţate prin legi, în baza Listei de verificare (întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 și HG 379/2018),
 2. Monitorizează respectarea cerințelor HACCP în domeniul siguranței produselor vitivinicole, a alcoolului etilic, berii producției alcoolice, precum şi calitatea lor;
 3. Supraveghează respectarea metodelor, tehnologiilor şi a bunelor practici folosite la fabricarea alcoolului etilic, producţiei alcoolice, produselor vitivinicole şi a berii;
 4. Participă la elaborarea schemelor de sigilare/desigilare a utilajului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic (distilatelor de origine agricolă), producţiei alcoolice tari şi a produselor pe bază de vin;
 5. Verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic, băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
 6. Întocmeşte graficul controalelor în conformitate cu rigorile stabilite în Legea nr. 131/2012, HG 464/2018, HG 379/2018 și metodologia de analiză a criteriilor de risc, aprobată prin HG 372/2014 și a programelor naționale;
 7. Prelevă probe produse vitivinicole (vinuri de diferite categorii, distilate de vin, divin, rachiuri), alcoolul etilic, bere și altă producție alcoolică în vederea implementării Programului anual de monitorizare și supraveghere în domeniul controlului siguranței și calității alcoolului etilic, producției alcoolice, produselor vitivinicole şi berii (în anul 2018 aprobat prin ordinul ANSA nr 142 din 13.03.2018)
 8. Întocmesc procese-verbale (acte de control), iar la constatarea neconformităților emit prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate sau a măsurilor pentru remedierea deficiențelor conform legislației în vigoare, inclusiv cu stabilirea încălcărilor contravenționale (procese-verbale cu privire la contravenții) și sesizarea conducerii pentru emiterea deciziei;
 9. Emit cereri instanței de judecată pentru agenții economici care nu au executat prescripțiile în termen de 1 an calendaristic și pentru cei care nu au prezentat declarațiile anuale în termenii stabiliți de legislație;
 10. Țin Registrul controalelor efectuate, inclusiv prin introducerea datelor in registrul controalelor, conform prevederilor HG 464/2018 care poate fi accesat prin portalul www.controale.gov.md;
 11. Țin Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari şi produselor pe bază de vin;
 12. Colaborează cu organismele internaţionale de profil din țară și din străinătate în vederea dobândirii cunoştinţelor şi aplicării noilor metode de verificare şi control al siguranței și calităţii produselor vitivinicole, alcoolului etilic, berii şi a producţiei alcoolice;
 13. Participă la şedinţele cu instituțiile de profil, cu partenerii din străinătate și cu agenții economici în scopul efectuării unui dialog constructiv referitor la procesul de fabricare şi circulaţie al alcoolului etilic, producţiei alcoolice şi a berii;
 14. Avizează volumele de alcool etilic importat.

 

Informații publice

Tab content 2.

Legislație
 1. LEGE Nr. 57 din 10-03-2006  viei şi vinului*
 2. Legea Nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
 3. Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
 4. Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 5. Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor
 6. Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 7. Legea Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 8. Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 9. Codul contravențional nr 218 din 24.10.2008;
 10. HOTĂRÎRE Nr. 600 din  27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 11. Hotărîrea Guvernului Nr. 90 din 11.02.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precum și a nomenclatorul serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;
 12. Hotărârea Guvernului Nr. 292 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
 13. Hotărîrea Guvernului Nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 14. Hotărîrea Guvernului Nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 15. Hotărîrea Guvernului Nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”;
 16. Hotărârea Guvernului Nr. 356 din 11.06.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”;
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 810 din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială;
 18. Hotărîrea Guvernului Nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse;
 19. Hotărîrea Guvernului Nr. 473 din 03.07.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Bere și produse pe bază de bere”,
 20. Hotărîrea Guvernului Nr. 1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică;
 21. Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”;
 22. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 15 august 2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică;
 23. Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Nr. 172/245/216 din 28.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari
 24. Hotărârea Guvernului Nr. 741 din 19.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate;
 25. Hotărârea Guvernului Nr. 292 din 10.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova;
 26. Hotărîrea Guvernului Nr. 372 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice;
 27. Hotărîrea Guvernului nr. 308 din 29 aprilie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare;
 28. Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurilor supuse controlului metrologic legal;
 29. Legea nr. 296 din 26.12.2017  privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 30. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 188 din 12.10.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Ştefan Vodă" 
 31. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 215 din 28.12.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Codru" 
 32. Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 51 din 04.04.2012 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Valul lui Traian"
 33. Ordinul MAIA nr. 165 din 23.10.12 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind fabricarea bauturii  cu indicaţie geografică protejată „Divin”.
Controale de stat
 1. Lista de verificare a produselor vitivinicole
 2. Lista de verificare a producerea produselor alcoolice
 3. Lista de verificare a producerea alcoolului etilic
 4. Lista de verificare a producerii berii
 5. Lista de verificare a produselor IGP DOP
 6. Lista de verificare a depozitelor specializate pentru băuturi alcoolice

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Gurin Andrei – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 211 615
e-mail:  andrei.gurin@ansa.gov.md

Antohi Maria – şef-adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 220 225
e-mail:  maria.antohi@ansa.gov.md

Silvia Melentieva – inspector principal
Tel: 0 22 210 225
e-mail:  silvia.melentieva@ansa.gov.md

Iurii Fochin – inspector principal
Tel: 0 22 210 225
e-mail: iurii.fochin@ansa.gov.md

Delian Elena – inspector superior responsabil zona IGP "Codru"
Tel: 0 22 210 225
e-mail:  elena.delian@ansa.gov.mdeldely@mail.ru 

Vasilev Iurii – inspector superior responsabil zona IGP "Ștefan Vodă"
Tel: 0 242 221 32
e-mail:  iurii.vasilev@ansa.gov.mdvasilev.iurie@gmail.com