• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția control medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale

Informații generale

Sarcinile de bază ale Direcției – asigurarea implementării politicilor și strategiilor în domeniul medicamentelor de uz veterinar, hranei pentru animale și subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Atribuțiile principale ale Direcției 

 • asigurarea implementării politicilor și strategiilor în domeniul medicamentelor de uz veterinar, hranei pentru animale și subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman; 
 • asigurarea elaborării planului anual de controale de stat, în conformitate cu planul multianual de controale, monitorizează executarea acestuia și a măsurilor întreprinse ca urmare a neconformităților depistate în urma inspecțiilor efectuate asupra operatorilor economici care operează pe compartimentul de competență al Direcției; 
 • elaborarea strategiei de control oficial în baza analizei riscului pe compartimentul de competență al Direcției;
 • asigurarea funcționării sistemului de înregistrare de Stat a medicamentelor de uz veterinar: recepționarea și evaluarea preventivă a cererilor/dosarelor normativ tehnice depuse pentru obținerea certificatului de înregistrare a medicamentului de uz veterinar;
 • examinarea, rectificarea și aprobarea rezumatelor caracteristicelor medicamentelor de uz veterinar, a prospectelor de utilizare și etichetelor acestora în conformitate cu cadrul legal în vigoare;
 • asigurarea secretariatului Comisiei Medicamentelor de uz veterinar;
 • actualizarea continuă și menținerea funcționării Registrului de Stat al medicamentelor de uz veterinar;
 • elaborarea și implementarea programelor anuale de monitorizare a medicamentelor de uz veterinar și hranei pentru animale;
 • monitorizarea volumelor de medicamente de uz veterinar importate și utilizate in teritoriu;
 • asigurarea delegării și participării în cadrul Comisiei interdepartamentale pentru înregistrarea produselor biocide;
 • asigurarea funcționării sistemului de monitorizare a rezistenței antimicrobiene pe domeniul creșterii animalelor și produselor alimentare de origine animală;
 • elaborarea și îndeplinirea Programului Național de monitorizare reziduuri de substanțe farmacologic active interzise din Grupa A, în partea ce ține de monitorizarea în animale vii;
 • recepționarea notificărilor prealabile a importului/fabricației autohtone/exportul medicamentelor de uz veterinar.
 • dispunerea de date statistice privind medicamentele de uz veterinar importate/fabricate autohton/exportate clasificate pe grupe de substanțe active;
 • acordarea asistenței informaționale și metodologice în aplicarea cadrului normativ în domeniile sale de competență; 
 • participarea la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorității publice, în special privind stabilirea obiectivelor și acțiunilor referitoare la activitățile sanitar-veterinare;
 • actualizarea anuală a listei operatorilor economici cu activități în domeniul medicamentelor de uz veterinar asistenței veterinare, hranei pentru animale și subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 • monitorizarea, evaluarea și gestionarea raportărilor de reacții adverse în contextul programului de farmacovigilență. Gestionarea alertelor rapide pe domeniul hranei pentru animale;
 • elaborarea și realizarea programului anual de dezvoltare profesională al Direcției în domeniul specific de activitate;
 • participarea la cursuri de perfecționare, specializare, schimburi de experiență, la manifestările științifice naționale și internaționale în domeniul specific de activitate;
 • participarea, potrivit competențelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANTE, în domeniul specific de activitate;
 • elaborarea și implementarea procedurilor generale/specifice, listelor de verificare, a altor documente din domeniul specific de activitate al Direcției;
 • promovarea și cultivarea climatului psihologic pozitiv de muncă în subdiviziune și o cultură organizațională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate și relații de muncă armonioase; 
 • elaborarea/revizuirea fișelor de post pentru toate categoriile de funcții/posturi din cadrul Direcției, din subdiviziunile teritoriale pe compartimentul de competență al Direcției; 
 • promovarea normelor de conduită a funcționarilor publici.
Legislație

Legislaţie

Ordine ANSA

 • Ordinul nr. 409 din 18.08.2023 cu privire la modificarea Ordinului directorului generalal Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr.5 din 13.01.2021 „Privind aprobarea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală”
 • Odrinul nr. 57 din 13.05.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor de certificare sanitar-veterinară a mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat
 • Ordinul Nr. 494 din 29-12-2022 cu privire la stabilirea procedurii de recepționare și examinare a cererilor și dosarelor normative tehnice depuse pentru înregistrarea de stat a medicamentelor de uz veterinar
 • Ordinul Nr. 492 din 29-12-2022 Cu privire la instituirea sistemului de monitorizare a rezistenţei la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice şi comensale în contextul implementării abordării „O singură sănătate"
 • Ordinul ANSA nr. 297 din 13-09-2022 cu privire la restricționarea utilizării substanțelor antimicrobiene la animale în scopul combaterii rezistenței antimicrobiene
 • Ordinul ANSA nr. 293 din 08-09-2022 cu privire la notificarea prealabilă a importului/fabricației autohtone/exportul medicamentelor de uz veterinar
 • Ordinul Nr. 86 din 10 martie 2022 Cu privire la implementarea unor prevederi din Dispoziția nr.8 din 7 martie 2022 a Comisiei Situației Excepționale a Republicii Moldova. Anexa 1, 2
 • Ordinul Nr. 5 din 13-01-2021 privind aprobarea listei substanțelor active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animal
 • Ordinul Nr. 33 din 27 ianuarie 2021 Privire aprobarea unor modele de registre
 • Ordin ANSA nr. 15/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de înregistrare sanitară veterinară a activităților agenților economici
 • Ordinul Nr. 196 din 13 mai 2019 Cu privire la aprobarea Ghidului privind farmacovigilența medicamentelor de uz veterinar
 • Ordinul Nr. 197 din 14 mai 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la variații și extinderile certificatelor de înregistrarea a medicamentelor de uz veterinar
 • Ordinul Nr. 296  din 01 august 2020 Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic
 • Ordinul Nr. 318  din 3 septembrie 2020 Cu privire la aprobarea Ghidului pentru efectuarea distincției între materii prime furajere, aditivi pentru hrana animalelor, produse biocide și medicamente de uz veterinara  ANEXA:Ghid pentru efectuarea distincției între materiile prime pentru furaje, aditivii pentru hrana animalelor, produsele biocide și medicamentele de uz veterina 
 • Ordinul Nr. 634 din 21 noiembrie 18 Cu privire la stabilirea unor cerințe sanitar veterinare
 • Ordinul nr.57 din 27.06.2023 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției
Proceduri utilizate

Pe domeniul de competenta în cadrul controalelor sunt utilizate procedurile:

Contacte

Pentru primirea informațiilor mai detailate vă puteți adresa:

e-mail Secție: mvnotificare@ansa.gov.md

Victor Pîslaru – șef al Direcției
tel: 0-22-210-156
e-mail: victor.pislaru@ansa.gov.md

Secția medicamente de uz veterinar, biocide și monitorizare post înregistrare

Angela Sîrbu – șef adjunct al Direcției, șef secție
tel: 0-22-264-669
e-mail: angela.sirbu@ansa.gov.md

Ludmila Kovaliov – inspector principal
tel: 0-22-210-156
e-mail: ludmila.kovaliov@ansa.gov.md

Ruxandra Nica – inspector principal
tel: 0-22-210-156
e-mail: ruxandra.nica@ansa.gov.md

Serviciul hrană pentru animale și aditivi furajeri

Ludmila Savca – șef serviciu, interimar
tel: 0-22-264-668
e-mail: ludmila.savca@ansa.gov.md