• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția control medicamente de uz veterinar și hrană pentru animale

 

Informaţii generale

Direcția are misiunea de a asigura plasarea pe piață a medicamentelor de uz veterinar și a hranei pentru animale sigure eficiente și inofensive.

Atribuțiile principale ale Direcției sunt:
 1. Asigurarea implementării politicilor și strategiilor în domeniul medicamentelor de uz veterinar, hranei pentru animale și subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman;
 2. Elaborarea strategiei de control oficial în baza analizei riscului în domeniile sale de competență;
 3. Asigurarea funcționării Ghișeului Unic, precum și îndeplinirea obligațiilor delegate privind înregistrarea de Stat a medicamentelor de uz veterinar;
 4. Aprobarea rezumatelor caracteristicelor medicamentelor de uz veterinar, a prospectelor de utilizare și etichetelor acestora în conformitate cu cadrul legal în vigoare;
 5. Actualizarea continuă și publicarea Registrului de Stat al medicamentelor de uz veterinar;
 6. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în aplicarea cadrului normativ în domeniile sale de competență;
 7. Participarea la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorității publice, în special privind stabilirea obiectivelor și acțiunilor referitoare la activitățile sanitar-veterinare;
 8. Monitorizarea și evaluarea și gestionarea raportărilor de reacții adverse în contextul programului de farmacovigilență. Gestionarea alertelor rapide pe domeniul hranei pentru animale;
 9. Elaborarea și implementarea programelor anuale de monitorizare a medicamentelor de uz veterinar și hranei pentru animale;
 10. Participarea, potrivit competențelor specifice, la misiunile FVO din cadrul DG SANTE, în domeniul specific de activitate.
 
Direcţia este compusă structural din domenii:
 1. supravegherea și controlul farmaceutic veterinar,
 2. supravegherea și controlul hranei pentru animale.
 
Pentru primirea informațiilor suplimentare contactați :

Victor Pîslaru – şef Direcţie
Tel: 0 22 210 156
e-mail:  victor.pislaru@ansa.gov.md

Alexei Mînzăraru –  inspector principal 
Tel: 0 22 26 46 68
e-mail: alexei.minzararu@ansa.gov.md

Angela Sîrbu – inspector principal 
Tel: 0 22 264 669
e-mail: angela.sirbu@ansa.gov.md

Ludmila Kovaliov – inspector principal
Tel: 0 22 26 46 69
e-mail: ludmila.kovaliov@ansa.gov.md

Ludmila Savca – inspector superior
Tel: 0 22 26 46 68
e-mail: ludmila.savca@ansa.gov.md

 

Proceduri
Planuri - Manuale

 

 

 

Categorie: