• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția control intern și integritate

Informaţii generale

Direcția control intern și integritate are misiunea: de a supraveghea şi controla respectarea legislației şi disciplinei de muncă de către angajații ANSA; de a preveni actele de corupție şi a celor conexe corupției și a faptelor de comportament corupţional, în  rândul angajaților ANSA; de a asigura respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale angajaţilor ANSA; de a asigura protecția informației atribuite la secret de stat; de a monitoriza modul de prelucrare a datelor cu caracter personal; de a asigura securitatea, integritatea, educarea și responsabilizarea angajaților, cu scopul de a institui un climat de încredere şi respect reciproc între cetățeni şi ANSA.

   

Acte normative

  

 1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial, 12.08.1994, nr.78 (140)
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova. Nr.116 din 19 iulie 2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.08.2018, nr.309-320, (466)
 3. Codul muncii al Republicii Moldova. Nr.154 din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 29.07.2003, nr.159-162, (648)
 4. Legea Republicii Moldova privind avertizorii de integritate. Nr.122 din 12.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 17.08.2018, Nr. 309-320, (472)
 5. Legea Republicii Moldova cu privire la actele normative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.11.2018, nr. 7-17 (34)
 6. Legea Republicii Moldova integrităţii. Nr. 82 din 25 mai 2017. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 07.07.2017, nr. 229-243, (360)
 7. Legea Republicii Moldova cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate. Nr. 132 din 17 iunie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2017, nr. 245-246, (511)
 8. Legea Republicii Moldova privind declararea averii și a intereselor personale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2016, nr. 245-246, (513)
 9. Legea Republicii Moldova privind declararea averii şi a intereselor personale. Nr. 133 din 17 iunie 2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 230.07.2016, nr. 245-246, (513)
 10. Legea Republicii Moldova privind evaluarea integrității instituționale. Nr. 325 din 23 decembrie 2013. Republicat În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.08.2016, nr. 277-287 (586)
 11. Legea Republicii Moldova privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Nr. 131 din 08-06-2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31-08-2012 Nr. 181-184, (595)
 12. Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14-10-2011 Nr. 170-175, (492)
 13. Legea Republicii Moldova privind controlul financiar public intern. Nr. 229 din 23 septembrie 2010. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova, 26.11.2010, nr. 231-234 (730)
 14. Legea Republicii Moldova cu privire la secretul de stat, Nr. 245 din 27 noiembrie 2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.02.2009, nr. 45-46 (123)
 15. Legea Republicii Moldova cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Nr. 158-XVI din 04 iulie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.12.2008, nr. 230-232, (840)
 16. Legea Republicii Moldova privind Codul de conduită a funcţionarului public. Nr. 25 din 22 februarie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11.04.2008, nr. 74-75 (243)
 17. Legea Republicii Moldova privind transparenţa în procesul decizional. Nr. 239 din 13 noiembrie 2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.12.2008, nr. 215-217, (798)
 18. Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie, Nr. 982-XIV din 11 mai 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.07.2000, nr. 88-90 (664)
 19. Codul de conduită a angajatului Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, aprobat prin Ordinul Directorului general ANSA nr.82 din 31 mai 2022
Monitorizarea

 

   

 1. Monitorizarea personalului ANSA privind obligațiunile de serviciu, disciplina muncii, normelor de conduită profesională, inclusiv executării conforme și în termen a deciziilor conducerii.
 2. Monitorizarea personalului ANSA privind respectarea regimurilor juridice: a incompatibilității; a restricțiilor în ierarhie și limitare a publicității; a declarării averilor și a intereselor personale; a cadourilor; a restricțiilor și limitări în legătură cu încetarea raporturilor de muncă și migrarea agenților publici în sectorul privat; a conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului; a influențelor necorespunzătoare; a denunțării manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate.
 3. Monitorizarea personalului ANSA privind aplicarea eficientă a legislației Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal.
 4. Protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat şi efectuarea controlului asupra îndeplinirii cerinţelor în vigoare.
Contacte

  

Tel: (022) 264-653

E-mail: dcii@ansa.gov.md

 

Artur Nistreanu - Șef Direcție control intern și integritate
Tel: (022) 264-653
e-mail: artur.nistreanu@ansa.gov.md

Parascovia Poalelungi - Șef adjunct Direcție control intern și integritate
Tel: (022) 290-800
e-mail: parascovia.poalelungi@ansa.gov.md

Oprea Sergiu - Specialist principal
Tel: (022) 264-653
e-mail: sergiu.oprea@ansa.gov.md