• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Audit Intern

Funcţiile principale ale Direcției Audit Intern:

Misiunea Direcției  Audit Intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control prin realizarea activităţii obiective şi independente cu oferirea serviciilor de asigurare şi consultanţă  pentru a îmbunătăţi operaţiunile ANSA şi a contribui la adăugarea unui plus de valoare.

Rolul auditului intern este de a asista managementul ANSA  în evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor, controlului şi managementului riscurilor, menite să asigure atingerea obiectivelor instituţiei şi gestionarea adecvată a riscurilor, prin evaluarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control cu oferirea recomandărilor pentru îmbunătăţirea lui.

Întru realizarea misiunii Direcției Audit Intern, auditorii interni,  au acces la toate activităţile ANSA  pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:

  1. realizarea obiectivelor ANSA;
  2.  identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;
  3.  interacţiunea adecvată cu/între subdiviziunile ANSA;
  4.  corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
  5.  conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele ANSA  şi indicaţiile conducerii;
  6.  economisirea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
  7.  realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor ANSA;
  8.  perfecţionarea sistemului de management financiar şi control;
  9.  aplicarea adecvată a cadrului legal.

Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcției Audit Intern 


Pentru informatii detaliate:

Auditor intern

Afanasi Tarlev
e-mail: afanasi.tarlev@ansa.gov.md

Ghenadie Gîrla
e-mail: ghenadie.girla@ansa.gov.md

Tatiana Cebotari
e-mail: tatiana.cebotari@ansa.gov.md

Victoria Macovei
e-mail: victoria.macovei@ansa.gov.md

tel. +373 22 264 689