• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția achiziții publice

 

Informații generale

Direcția achiziții publice (în continuare – Direcție) este o subdiviziune structurală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Direcție), care în limitele competenței cooperează cu subdiviziunile structurale  din cadrul aparatului central, posturile de inspecție la frontieră și subdiviziunile teritoriale ale Agenției cu scopul asigurării planificării și realizării procurărilor eficiente de bunuri/servicii/lucrări pentru buna desfășurare a activității Agenției.

Direcția își desfășoară activitatea sub conducerea directorului general al Agenției în corespundere cu Constituția și legile Republicii Moldova, Hotărârile Guvernului Republicii Moldova, Regulamentul Agenției, indicațiile, ordinile, dispozițiile Agenției, Codul de conduită al angajaților Agenției,  precum și conform propriului Regulament, care stabilește modul de organizare și funcționare al Direcției.

Misiunea Direcției constă în contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Agenției prin organizarea, desfășurarea și monitorizarea procesului de achiziție publică de bunuri/servicii/lucrări pentru buna desfășurare a activității Agenției, la nivel național și internațional, din sursele financiare ale bugetului de stat.

Direcția este responsabilă pentru procesul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor conform necesităților Agenției, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice şi cadrul legislativ în vigoare. 

Legislație
Contacte

Telefon: 022-26-46-48

Iuliana Prisacari- șef direcție, interimar
e-mail:  iuliana.prisacari@ansa.gov.md

Cristina Burlac – șef adjunct direcție, interimar
e-mail: cristina.burlac@ansa.gov.md

Victoria Cotorobai – specialist principal
e-mail: victoria.cotorobai@ansa.gov.md