• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcţia Planificarea strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Sarcinile Direcției planificare strategică și managementul calității, analiza și evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

Direcţia este responsabilă de 3 domenii:

1. Planificare strategică

2. Managementul calității

3. Analiza, evaluarea riscurilor și planificarea controalelor 

- monitorizează şi analizează implementarea de către ANSA a politicilor de stat  şi a cadrului normativ în domeniul siguranței alimentelor, sanitar-veterinar și fitosanitar;

- examinează, sistematizează şi analizează informaţiile, prezentate de subdiviziunile ANSA, relevante implementării politicilor de stat şi cadrului normativ, cu întocmirea rapoartelor/informaţiilor în adresa autorităţilor publice;

- elaborează documentaţia Sistemului de Management al Calităţii  în conformitate cu cerințele ISO 17020, ISO 10013, ISO 9000 și  alte documente normative si legislative în vigoare;

-  elaborează și actualizează procedurile generale a Sistemului de Management al Calităţii conform ISO 17020

- monitorizează procesul de planificare anuală a controalelor efectuate de Agenție în baza analizei riscurilor

-  coordonează procesul de introducere a datelor în Registru de Stat al Controalelor la nivel de Agenție;

- identifică și stabilește prioritățile în privința evaluării riscurilor care urmează a fi realizate pentru sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și sănătatea plantelor

- participă la elaborarea metodologiilor  de evaluare a riscurilor potrivite pentru diferite tipuri de evaluări ale riscului

-  colectarea datelor și analiza datelor cu pregătirea Rapoartelor de evaluare a riscurilor

-  acordarea consultanței privind elaborarea măsurilor de gestiune a riscurilor în baza evaluării riscurilor, inclusiv planurile de prelevare a probelor și de inspecții.

-  efectuează managementul și comunicarea riscului și recomandă autorităților competente dispunerea măsurilor ce se impun, atunci când o problemă majoră poate periclita sănătatea oamenilor și interesele consumatorilor.

-  asigură monitorizarea Sistemului European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF)

- reprezintă punctul Național de contact pentru Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF)

- asigură schimbul rapid de informații între punctul Național de contact pentru Sistemul European Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF) și structurile implicate la nivel național în funcționarea RASFF


Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Tatiana Calionchina  – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 294 725
e-mail:  tatiana.calionchina@ansa.gov.md

Natalia Rudei  – şef-adjunct al Direcţiei
Tel: 0 22 210 060
e-mail:  natalia.rudei@ansa.gov.md

Tatiana Ranga  – specialist pricipal
Tel: 0 22 210 060
e-mail:  tatiana.ranga@ansa.gov.md

 

Alexandra Mihail - specialist principal
Tel: 0 22 264 691
e-mail: alexandra.mihail@ansa.gov.md

Natalia Mîrleanu – specialist principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: natalia.boaghie@ansa.gov.md

Ana Țurcan  – specialist principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: ana.turcan@ansa.gov.md

Ecaterina Rojco  – specialist principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: ecaterina.rojco@ansa.gov.md