• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Deplasări de serviciu în străinătate

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sunt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate pentru anul 2023

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate pentru semestrul I anul 2023

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2022

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2021

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2020 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2019

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2018 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în anul 2017