• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Cabinetul directorului general

Informații generale

Cabinetul directorului general este o subdiviziune structurală din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu statut de serviciu care este instituit şi activează în temeiul Legii 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții  de demnitate publică, precum şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 14/2023 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor".

Misiunea Cabinetului constă în crearea unui cadru eficace în cadrul entității publice în scopul realizării obiectivelor strategice și  cele specifice în conformitate cu  agenda Guvernului RM, prioritățile trasate și Planul de activitate al Agenției. Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică este încadrat în temeiul încrederii personale acordate de persoana cu funcţie de demnitate publică pe care o asistă.

In activitatea sa, Cabinetul directorului asistă directorul general și colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, organisme și instituții naționale și internaționale, instituții publice, instituții media, persoane fizice și juridice, ONG, precum și cu subdiviziunile structurale din cadrul aparatului central, posturile de inspecție la frontieră și subdiviziunile teritoriale ANSA.

Cabinetul are următoarele sarcini:
1.    Monitorizarea și controlul riguros al executării indicațiilor și dispozițiilor organelor puterii legislative și executive, a acțiunilor incluse în Planul de activitate al Agenției, indicațiilor Directorului general şi a activităților planificate;
2.    Analiza opțiunilor de politici publice și prezentarea către conducerea Agenției a recomandărilor cu privire la optimizări;
3.    Acordarea de consultanță și suport Directorului general în procesul de implementare, coordonare și monitorizare a Strategiei  în domeniul Siguranței alimentare;
4.    Asigurarea calității și veridicității informației prezentate Directorului general, în baza căreia se stabilesc prioritățile;
5.    Optimizarea Agendei de lucru a Directorului general, în conformitate cu prioritățile trasate; 
6.    Asigurarea unui dialog constructiv cu partenerii naționali și internaționali ai Agenției;
7.    Coordonarea comunicării Directorului general cu mijloacele de informare în masă.
 

Legislație

Constituția RM

LEGEA 80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții  de demnitate publică

Hotărârii Guvernului nr. 14/2023 „Cu privire la organizarea şi funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor"

Contacte