• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Raport privind desfășurarea acțiunilor de control în unitățile de comerț pe parcursul săptămânii 22-29.07.2022Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare – Agenția), întreprind cu regularitate, acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legislative de către operatorii din domeniul alimentar, din cadrul unităților de comerț, unităților de alimentație publică și blocuri alimentare din cadrul instituțiilor de învățământ general, aziluri, centre de plasament, spitale.

Astfel, pe parcursul 22-29.07.2022 , au efectuat în total 92 controale, în urma cărora au fost emise 31 prescripții și întocmite 27 procese verbale cu privire la contravenție.

Inspectorii Agenției au depistat și au dispus retragerea din comercializare din cadrul unităților de comerț și alimentație publică a produselor alimentare neconforme.

Neconformități depistate:

  • comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
  • marcarea neconformă;
  • starea sanitaro-igienică necorespunzătoare;
  • lipsa controlului medical și instruirii igienice a personalului angajat;
  • neasigurarea trasabilității produselor;
  • lipsa indicatoarelor de preț;
  • lipsa actelor de proveniență, etc.

 

Totodată, conform Planului de monitorizare al Agenției, pentru investigații de laborator, au fost prelevate probe (apă, produse finite, sanitație).

În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri în domeniul legislației protecției consumatorului, consumatorii sunt îndemnați să depună o petiție la Agenție:

email: sesizare@ansa.gov.md

Linia Verde: 0 800 800 33;

Viber: 067675544;

telefon: 0(22) 26 46 43