• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Noi instruiri pentru Inspectorii din cadrul Posturile de inspecție la frontieră ale ANSAÎn perioada 17-28 iunie 2024 au fost organizate instruiri pentru inspectorii din cadrul Posturilor de inspecție la frontieră (PIF).

Scopul instruirilor a fost consolidarea cunoștințelor colaboratorilor implicați în controlul sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru siguranța alimentelor la frontieră întru implementarea legislației privind controalelor oficiale cât mai eficiente la PIF.

Principalele subiecte abordate:

  • utilizarea sistemelor informaționale TRACES NT /LIMS/NEXTCLOUD;
  • legislația și actele normative în vigoare din domeniul controlului la frontieră a mărfurilor supuse inspecției ANSA;
  • controlul sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru siguranța alimentelor la frontieră;
  • prelevarea eșantioanelor a produselor din import supuse controlului ANSA;
  • întocmirea proceselor verbale de prelevare în sistemul informațional de management al laboratoarelor LIMS.

La seminare au participat 103 inspectori din  cadrul  Posturilor de inspecție la frontiera care, pe final, au fost evaluați, iar rezultatele testelor vor servi temei pentru planificarea următoarelor seminare de dezvoltarea profesională continuă a colaboratorilor din cadrul PIF. Menționăm că, una dintre sarcinile de bază ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este pregătirea și instruirea permanentă a colaboratorilor, ceea ce contribuie, nemijlocit, la menținerea unui înalt nivel de cunoștințe în procesul de control sanitar-veterinar, fitosanitar și pentru siguranța alimentelor la frontieră și la creșterea gradului de profesionalism al acestora.