• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Consolidarea integrității profesionale a personalului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în domeniul regimului juridic al conflictului de intereseLa 22.09.2022 a avut loc instruirea în număr de 150 de angajați cu funcții de conducere/execuție din cadrul aparatului central și direcțiilor teritoriale ale Agenției Naționale  pentru Siguranța Alimentelor. Personalul Agenției a beneficiat de o activitate teoretico-practică referitor la subiectul: ,,Conflictul de interese în coraport cu principiul legalității, responsabilității, imparțialității și profesionalismului”, organizată în comun cu Autoritatea Națională de Integritate, în format online.

Webinarul a avut un caracter interactiv, antrenând participanţii în discuţii şi schimb de păreri şi practici curente cu referire la subiectul vizat. Formatorul Autorității Naționale de Integritate a prezentat metodele privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese prin prisma principiilor funcției publice, argumentând totodată mecanismul de instituire a unui climat de încredere şi siguranţă între cetățeni și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Conformarea la cerințele legale va consolida capacitatea angajatului de a identifica și raporta conflictul de interese real apărut în cadrul activităţii sale profesionale, explicând natura conflictului şi cum acesta influenţează sau poate influența exercitarea imparţială şi obiectivă a atribuţiilor sale.

Scopul instruirii, constă în aprofundarea cunoștințelor și consolidarea integrității profesionale a personalului, fiind unul din obiectivele prioritare ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.