• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Comunicat cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.Astăzi, 11 ianuarie 2023, de către Guvernul Republicii Moldova, a fost promovat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Astfel, prin hotărârea de guvern promovată, se disting următoarele modificări esențiale ce țin de organizarea și funcționarea Agenției, precum și subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor.

Prin urmare, prin actul normativ menționat, au fost optimizate subdiviziunile teritoriale subordonate dintr-un număr de 23 de direcții în 10, fără personalitate juridică, conform modelului Cancelariei de Stat, fiind preluate, de către aparatul central al Agenției, prerogativele managementului instituțional ale subdiviziunilor teritoriale.

Subsecvent, noua formulă de organizare și funcționare a Agenției prevede consolidarea eficacității sistemului de control intern managerial în domeniul integrității instituționale, asigurând prevenirea și combaterea corupției conform  principiului de toleranță zero față de ilegalități și conform standardelor Uniunii Europene.

O altă prerogativă a hotărârii de guvern promovată include diminuarea numărului de funcții de conducere de la 244 de unități la 145 de unități. Aceasta prevede un coraport de 12%, adică cu 8 % mai puțin ca în prezent, ceea ce va asigura buna executare a atribuțiilor funcționale ale Agenției cu privire la executarea controalelor de stat,  fiind o premisă cu privire la monitorizarea vieții și sănătății consumatorilor, or controalele menționate sunt executate în exclusivitate de către angajații cu funcție de execuție.

Ca urmare a reformei, Guvernul Republicii Moldova a asigurat promovarea, în Parlament, a modificărilor Legii nr.270/2017 ce se referă la majorarea salariilor angajaților Agenției, având în vedere specificul funcției și atribuțiile complexe ale acestora.

Pe această cale, conducerea Agenției salută suportul Guvernului și Parlamentului privind majorarea salariilor angajaților în pofida crizei economice în care se regăsește Republica Moldova. Astfel, se îndeamnă angajații Agenției să-și îndeplinească corespunzător atribuțiile funcționale conform fișelor de post.