• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Completări în rândul funcționarilor publici din cadrul ANSA.Astăzi, în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință a doi funcționari publici debutanți:

1. Tatiana Munteanu, specialist principal Secția managementul calității și controlul intern managerial;

2. Natalia Panco, specialist principal, Secția Centru Direcția generalăfinanțe și contabilitate.

Ceremonia solemnă a avut loc în prezența conducerii autorității, a colegilor din cadrul ANSA și în fața simbolurilor de stat, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Noii  funcționari  publici  au fost felicitați  de către  Directorul  general adjunct al Agenției, dl  Mihail Jereghi, care a venit cu un cuvânt de felicitare pentru funcționari, urându-le succese, să dea dovadă și în continuare de responsabilitate, competență, legalitate și imparțialitate în realizarea funcției publice.

Întreaga echipă vine cu cele mai frumoase urări de bine, curaj, abnegație și noi performanțe încununate cu aprecieri la justa valoare!