• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

ANSA: Condițiile meteorologice au fost în general satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricoleStarea fitosanitară a culturilor agricole, luna iunie, anul 2020

Pe parcursul lunii iunie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme, în fond, caldă și cu precipitații. În a doua decadă a lunii temperatura medie a aerului a constituit +20,8..+23,3ºС,  temperatura maximă a aerului a urcat până la +35ºС (stația meteorologică (SM) Camenca, Râbnița, Dubăsari, Tiraspol, Leova, Comrat, Ceadâr-Lunga),  iar cea minimă a scăzut până la +14ºС (SM Camenca, Bălțata, Leova). Cantitatea de  precipitaţii  a  constituit în mediu 35-75 mm, iar la SM Chișinău suma acestora a atins 80 mm. Condițiile meteorologice au fost în general satisfăcătoare pentru creșterea și dezvoltarea culturilor agricole, dar şi pentru dezvoltarea majorităţii speciilor nocive de boli şi dăunători a plantelor.

La culturile păioase pe 60,7% suprafeţe din 7,7 mii ha cercetate, cu dăunarea pînă la 10,7% plante (Ştefan Vodă, mun.Chişinău) a continuat hrănirea larvelor ploşniţei asiatice a ceralelor, iar pe 93,0% suprafeţe au dăunat tripsul şi păduchii cerealelor, cu popularea până la 40,4% plante (Şoldăneşti, Sîngerei, Leova, Cantemir). Împotriva dăunătorilor sugători s-au efectuat tratamente chimice pe o suprafaţă de 33,4 mii ha.

În condiţiile ploioase din iunie a continuat dezvoltarea făinarii, pirenoforozei, septoriozei şi helmitosporiozelor, îndeosebi helmintosporioza în dungi şi pătarea brună. Împotriva complexului de boli pe o suprafaţă de peste 58,0 mii ha au fost efectuate tratamente cu fungicide.

La culturile prăşitoare (sfeclă de zahăr, floarea soarelui, porumb), culturile leguminoase (mazăre), legumicole (varză, tomate, ardei) precum şi cartof, pretutindeni a continuat înmulţirea şi hrănirea intensă a păduchilor, cu formarea coloniilor masive pe frunze, tulpini şi inflorescenţe. Totodată, a continuat atacul de buhele rozătoare din sol, larvele buhei verzei la varză şi sfeclă de zahăr,  la porumb, în special porumb zaharat, hrănirea larvelor de diverse vărste a buhei fructificaţiilor.

Ploile căzute la finele lunii mai, izolat puternice, cu temperaturi reduse ale aerului (temperatura medie săptămânală a aerului s-a situat sub valorile normei și a constituit +11,5..+14,5ºС, iar cea minimă a aerului a scăzut până la +6ºС (SM Camenca, Bravicea, Codrii, Bălțata), a cauzat infectarea culturilor solonacee (tomate, ardei, cartof) de mană şi alte pătări.

La rapiţa de toamnă a continuat atacul de păduchi, diverse specii de ploşniţe, gărgăriţa şi ţinţăraşul silicvelor.

În livezile de specii seminţoase pe 50 la sută suprafeţe din peste 1,0 mii ha cercetate a continuat atacul pomilor şi înmulţirea păduchilor, acarienilor şi a moliilor miniere din prima generaţie, cu popularea a peste 30% pomi (Rîşcani, Sîngerei, mun.Chişinău). Pretutindeni a continuat zborul fluturilor, depunerea ouălor şi eclozarea larvelor viermelui merelor, iar în parcuri, fîşii forestiere, de-a lungul traseelor şi sectorul privat hrănirea larvelor fluturelui alb american.

După ploile căzute pe 53,8% suprafeţe de livezi de măr a sporit intensitatea de atac cu rapăn, afectând până la 55% pomi, 14,2% frunze şi 6,2% fructe (Rîşcani, Sîngerei, Orhei) şi făinarea, în special puternic acolo, unde nu s-au efectuat tratamente fitosanitare. Împotriva complexului de boli s-au efectuat tratamente chimice pe o suprafaţă de peste 60,0 mii ha. În scopul protecţiei ulterioare a fructelor şi frunzelor, la avertizare tratamentele cu produse de uz fitosanitar de continuat, cu alternarea obligatorie a acestora.

În livezile de prun a continuat zborul fluturilor, depunerea ouălor şi eclozarea larvelor viermelui prunelor, viermelui oriental şi moliei vărgate a fructelor, împotriva cărora sau efectuat tratamente de corecţie a densităţii.

Pe timp ploios cu vânt la speciile de sâmburoase a continuat infectarea de clasterosporioză, monilioză (Monilia laxa, M. fructigena), ciuruirea bacteriană a frunzelor (Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae), la prun dezvoltare însemnată a primit pătarea roşie a frunzelor (Polystigma rubrum), iar la vişin şi cireşcocomicoza (Coccomyces hiemalis). La speciile de sâmburoase tratamentele  trebuie continuate, utilizând produsele avizate la cultură, luând în calcul intervalul de pauză până la recoltarea roadei.

În plantaţiile viticole pe parcursul lunii iunie pe 44,1% suprafeţe din 5,0 mii ha cercetate a continuat hrănirea larvelor moliilor strugurilor (eudemis şi cochilis) din prima generaţie, cu atacul pînă la 7,0% ciorchine în raioanele Leova, Cantemir, Taraclia, Călăraşi, pe o suprafaţă de peste 1,5 mii ha. Împotriva moliilor strugurilor au fost tratate peste 3,0 mii ha. Din a doua decadă a lunii iunie a început  zborul fluturilor, cu depunerea ouălor din a doua generaţie.

Ploile căzute în luna iunie au creat condiţii favorabile pentru infectarea viilor de mană şi făinare, plantațiile manifestă simptome care s-au înregistrat deja în raioanele Cahul, Leova, Cantemir, Ialoveni. În astfel de condiţii a sporit şi intensitatea dezvoltării antracnozei viţei de vie şi a brenerului. Împotriva complexului de boli la viţa de vie s-au efectuat tratamente cu fungicide pe o suprafaţă de peste 30,0 mii ha. În scopul protecţiei culturii, tratamentele cu produsele de uz fitosanitar vor continua, în funcţie de condiţiile climaterice, receptivitatea soiului, gradul de dezvoltare a bolii, termenul de acţiune a preparatelor utilizate anterior. Pentru a preveni formarea raselor rezistente la mană şi făinare, fungicidele se vor alterna după substanţa activă, atrăgând atenţia la calitatea pregătirii soluţiei de lucru şi utilizarea acesteia.

În diminuarea impactului negativ al bolilor, foarte important este aplicarea corectă a lucrărilor de întreţinere a butucului  (tăiat, legat, copilit, prăşit, dezfrunzit şi alte măsuri).