• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

10 ani de activitate ANSAAstăzi, 16 ianuarie 2023, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor marchează 10 ani de activitate. Fiind instituită în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 113 din 18 mai 2012 “Cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor”, în rezultatul unei ample reforme petrecută cu suportul experților europeni, Agenția a consolidat mai multe funcții și atribuții având drept scop principal “asigurarea inofensivității alimentelor şi a unui grad ridicat de trasabilitate la toate etapele lanţului alimentar, pentru creşterea schimbului de mărfuri, eliminarea dublării funcţiilor de control şi de supraveghere şi reducerea substanţială a poverii financiare a agenţilor economici”.

Fiecare își dorește să fie cât mai eficient în munca sa, venind cu partea sa de contribuție pentru binele consumatorului.

În acest sens, angajații din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor rămân alături de cetățeni și manifestă o implicare temeinică, oferindu-le sprijinul necesar în noile condiții, cu multă responsabilitate și profesionalism, care au fost exprimate pe parcursul a celor 10 ani de coborâri și urcușuri în afirmarea sectorului alimentar din Republica Moldova.

Cu prilejul acestei sărbători, Vă adresez sincere urări de sănătate și succese în activitatea Dumneavoastră de mare importanță pe care o desfășurați cu abnegație și angajament civic.

În final, adresăm un apel către tinerii specialiști care doresc să activeze în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, să participe la concursurile de angajare aflate în proces de desfășurare pe platformele publice.

Cu respect,

Radu MUSTEAȚA,

Director general