• :
  • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

În atenția agenților economici importatori de produse alimentare!Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre unele modificări și completări la legislație și la actele normative în vigoare în domeniul controlului la frontieră a mărfurilor supuse inspecției ANSA.

În conformitate cu Legea nr.373/2023 pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar) s-a modificat ,,Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară și anume articolul 24,  aliniatul (6) care are următorul cuprins:

„(6) Pe piața Republicii Moldova se introduc doar produse și subproduse de origine animală supuse controlului sanitar veterinar, provenite din import, care au dreptul de import pe piața comunitară a Uniunii Europene sau care sunt importate în baza unui acord de echivalență încheiat cu autoritatea competentă a țării fără drept de import pe piața Uniunii Europene, urmare a efectuării unui audit.”

care s-a completat  cu alineatele (61) și (62) :

„(61) Agenția coordonează certificatele sanitare veterinare pentru produsele și subprodusele de origine animală destinate importului în Republica Moldova cu autoritatea competentă din țara de export.

(62) Regulamentul de efectuare a auditului și de încheiere a acordului de echivalență se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

Astfel, importul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar va fi admis numai dacă modelele de Certificate sanitar-veterinare pentru importul produselor de origine animală se vor coordona între țări și vor fi aprobate prin ordinul directorului general al ANSA. Ulterior, după coordonare bilaterală, vor fi plasate pe site-ul oficial al instituției.

Prezenta modificare intră în vigoare la data de 22.06.2024.

Agenţia Națională pentru  Siguranța Alimentelor rămâne în continuare deschisă şi va acorda, în limita competenţelor sale funcţionale, suport informaţional operatorilor din domeniul alimentar pentru a se conforma prevederilor legislative în domeniul siguranţei alimentelor.

Detalii suplimentare la numărul de telefon: 0-22-29-47-15.