• :
 • :
Cancelaria: 0(22) 26 46 44 Pentru petiții : 0(22) 26 46 43
Linia specializată anticorupţie ANSA : 022-290-800 Linia Verde: 0 800 800 33; viber 067675544 (8.00-16.00)

Legi ale Republicii Moldova

 1. Legea Nr. 306 din  30.11.2018 privind siguranța alimentelor
 2. Legea Nr. 57 din 10-03-2006  viei şi vinului*
 3. Legea Nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
 4. Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
 5. Legea Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
 6. Legea nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor
 7. Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor;
 8. Legea Nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 9. Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 10. Legea nr. 119 din 05.07.2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar
 11. Legea nr. 221 din  19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară*
 12. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară 
 13. Legea nr. 119 din  22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
 14. Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe
 15. Legea nr. 39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante
 16. Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului *
 17. Legea nr. 658 din 29.10.1999 Legea culturilor nucifere
 18. Legea  nr. 728 din  06.02.1996 cu privire la pomicultură*
 19. Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor
 20. Legea nr. 33 din  24.02.2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale
 21. Legea nr. 38 din  29.02.2008 privind protecţia mărcilor
 22. Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor
 23. Legea nr. 231 din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior
 24. Legea nr. 115 din  09.06.2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică*
 25. Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor
 26. Legea nr. 590 din  22.09.1995 cu privire la standardizare*
 27. Legea nr. 10 din  03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 28. Legea nr. 235 din  01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
 29. Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
 30. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
 31. Legea nr. 926 din 13.04.2000 despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru Protecţia Plantelor
 32. Legea nr. 16 din 10.02.2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenția pentru crearea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor, cu amendamente
 33. Legea nr. 93 din  26.04.2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative
 34. Legea nr. 1352 din  03.10.2002 cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului