• :
  • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Achiziții publice

Anunţuri de intenţie privind achiziţiile publice

Agenţia Naţională pentru siguranţa Alimentelor invită operatorii economici interesaţi la procedura de achiziţie Nr. 17/00206 Licitaţie  Publică pentru achiziţionarea seturilor diagnostice, mediilor, reactivelor, consumabilelor
Termenul limită de prezentare  a ofertelor  este  până la  28.02.2017 ora 10-00
Pentru detalii:  022 29 47 26
Anunţ de participare
IPO
Fişa de date a achiziţiei

 

Planuri de achiziţii

Dare de seamă pentru anul 2017 privind realizarea contractelor de achiziții publice

1. Planul achiziţiilor publice pentru anul 2017
2. DAREA DE SEAMĂ Nr. 14 privind realizarea contractelor de achiziţii publice
3. Planul achizițiilor publice pentru anul 2016
4. Achiziționarea,instalarea și configurarea echipamentului de rețea.ANULATĂ
5. Prestarea serviciilor privind deservirea tehnică şi reparaţia autoturismelor aflate în proprietatea Agenţiei (inclusiv piese de schimb) ANULATĂ
6. Achiziționarea rechizitelor de birou
7. COP 16-01600 Achiziționarea necesarului de consumabile de laborator
8. Echipament și ustensile pentru necesitățile ANSA ANULATĂ
9. Benzină, motorină
10. Achiziționarea necesarului de produse și ustensile de uz veterinar
11. Achiziționarea serviciilor de analiză și testări de laborator pentru determinarea indicilor de control în produsele alimentare de origine vegetală
12. Achiziționarea serviciilor tipografice
13. Achiziționarea serviciilor de laborator
14. Achizițonarea reagenților, medii de cultură, consumabilelor de laborator
15. Achiziționarea kiturilor, consumabilelor și seturilor diagnostice
16. Achiziționarea necesarului de diagnosticanți
17. Vaccinuri, antigenuri
18. Servicii de laborator (furaje) REPETAT
19. Vaccin antirabic oral (pentru fauna sălbatica)
20. Benzină, motorină