• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Planificare Strategică și Managementul Calității, Analiza și Evaluarea Riscurilor

 • promovează politica statului în domeniul siguranţei alimentelor în Republica Moldova prin intermediul evaluării riscurilor şi managementului laboratoarelor.
 • se conduce în activitatea sa de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului Republicii Moldova, ordinele, directivele şi instrucţiunile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cât şi de prevederile Regulamentului Direcției.
 • asigură coordonarea laboratoarelor din domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală şi non-animală, asigurând în acelaşi timp evaluarea riscurilor, planificarea şi monitorizarea controlului reziduurilor.

Direcţia are următoarea structură organizatorică:

 1. Secţia Evaluarea Riscurilor, Planificare şi Monitorizarea controlului reziduurilor;
 2. Serviciul Managementul Laboratoarelor.

Sarcinile Direcției:

 • Promovarea unei politici unice din perspectiva managementului laboratoarelor şi evaluării riscului în domeniul sănătăţii animalelor, sănătăţii plantelor şi siguranţei alimentelor de origine animală şi non-animală;
 • Implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA.
 • Participarea la elaborarea şi implementarea pe teritoriul Republicii Moldova a instrucţiunilor de lucru în vederea aplicării unitare a prevederilor legislaţiei europene în domeniul managementul laboratoarelor ce testează sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi siguranţa alimentelor de origine animală şi vegetală, reziduurilor şi contaminanţilor din alimentele de origine animală şi non-animală;

Funcțiile Direcției:

 1. Secția evaluarea riscurilor, planificare şi monitorizarea controlului reziduurilor.
  1. Promovează şi coordonează aplicarea metodologiei unitare de management şi comunicare a riscului în domeniul siguranţei alimentelor;
  2. Efectuează managementul şi comunicarea riscului şi recomandă autorităţilor competente dispunerea măsurilor ce se impun, atunci când o problemă majoră poate periclita sănătatea oamenilor şi interesele consumatorilor;
  3. Efectuează analize de risc epidemiologic întocmite în baza anchetelor furnizate de direcţiile / serviciile / departamentele de resort - pe care, la solicitare, le pune la dispoziţia celorlalte structuri din cadrul ANSA;
  4. Monitorizează modul de finalizare a anchetelor privind depăşirea limitei maxime de reziduuri si contaminanți la produsele de origine animală, non-animala, animale vii şi apă;
  5. Identifică sursele de risc si evaluează potențialele pagube pe care le-ar produce evoluţia anumitor boli pe teritoriul ţării;
  6. Elaborează analize de risc specific, estimând riscul, distribuindu-le în teritoriu, pentru instituirea măsurilor de prevenire şi, eventual, de control a bolilor;
  7. Dezvoltă metode de evaluare a impactului anumitor boli cu risc epidemiologic crescut pentru segmentul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală;
  8. Implementează ansamblul de politici şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul ANSA;
  9. Analizează datele rezultate din supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi reziduuri la produsele alimentare destinate consumului uman, efectuează managementul şi comunicarea riscului şi recomandă autorităţilor competente dispunerea măsurilor ce se impun;
  10. Participa la Grupurile de lucru relevante domeniului de activitate statistică legată de alimente;
  11. Elaborează norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, în vederea aplicării unitare a prevederilor legislației europene în domeniul laboratoarelor  ce ţin de sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală reziduurilor și contaminanților din produse de origine animală și non-animală ale Direcțiilor ANSA raionale și municipale;
  12. Efectuează managementul şi comunicarea riscului şi recomandă autorităţilor competente dispunerea măsurilor ce se impun, atunci când o problemă majoră poate periclita sănătatea oamenilor şi interesele consumatorilor;
  13. Analizează datele colectate, procedează la evaluarea generală a impactului şi stabileşte gradul de risc pe care îl constituie aceste boli pentru sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală;
  14. Elaborează Planul Naţional de Control Reziduuri şi monitorizează acţiunile specifice de supraveghere a reziduurilor la animale vii şi la produsele acestora;
  15. Asigură funcţionalitatea Sistemului European Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (Rapid Alert Sistem for Food and Feed – R.A.S.F.F.) în Republica Moldova ca parte integrantă a reţelei europene;
 2. Serviciul managementul laboratoarelor.
  1. Elaborează norme şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, pentru domeniul laboratoarelor în domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală;
  2. Avizează regulamentele de organizare şi funcţionare elaborate de laboratoarele de încercări din subordinea ANSA relevante domeniului sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală şi le supune aprobării Directorului ANSA;
  3. Evaluează şi autorizează, împreună cu direcţiile de profil din cadrul ANSA, laboratoarele de încercări din subordinea ANSA relevante domeniului sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală;
  4. Evaluează şi autorizează, pe domenii de competenţă, laboratoarele sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală, laboratoarele din cadrul facultăţilor şi institutelor de cercetare, precum şi laboratoarele private, cu excepţia laboratoarelor uzinale;
  5. Întocmeşte şi actualizează lista metodelor acreditate utilizate de către laboratoarele în domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală din subordinea ANSA;
  6. Monitorizează şi centralizează situaţia privind dotarea cu aparate şi echipamente din cadrul laboratoarelor de încercări în domeniul sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, siguranţa produselor de origine animală și non-animală, centrale și regionale din cadrul D.S.V.S.A., şi acordă avize privind necesitatea sau respingerea solicitării, în scopul evitării achiziţiilor nejustificate;
  7. Monitorizează şi centralizează raportările periodice privind activitatea desfăşurată de laboratoarele de încercări subordonate ANSA;
  8. Avizează tarifele pentru încercări de laborator, testări clinice, instruiri şi teste interlaboratoare sau alte expertize în domeniile de activitate specifice, propuse de Laboratoare de Încercări de referinţă, şi elaborează proiectele de ordine ale Directorului ANSA pentru aprobarea acestor tarife;
  9. Avizează programele de instruiri ale personalului de specialitate din laboratoarele de încercări subordonate ANSA şi le prezintă spre aprobare Directorului ANSA;
  10. Participă la elaborarea şi avizează Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către laboratoarele de încercări din subordinea ANSA, și elaborează proiectul de ordin al Directorului ANSA pentru aprobarea acestei Metodologii;
  11. Centralizează, analizează şi înaintează spre informare punctele de vedere ştiinţifice necesare fundamentării programelor naţionale de supraveghere şi diagnostic şi a programelor de control în domeniul siguranţei alimentelor prezentate de laboratoarele de încercări din subordinea ANSA;

 Explicații pentru agenții economici:

Pentru primirea informațiilor mai detailate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

Xenia Apostol – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 294 725
e-mail:  xenia.apostol@ansa.gov.md

Secţia evaluarea riscurilor,planificare şi monitorizarea controlului reziduurilor

 – şef Secţie
Tel: 0 22 294 725
e-mail: 

Ana Chiriac – specialist Principal
Tel: 0 22 294 725
e-mail: ana.chiriac@ansa.gov.md

Rodica Adam – specialist Superior
Tel: 0 22 294 725
e-mail: rodica.adam@ansa.gov.md

Corina Ceban – specialist
Tel: 0 22 294 725
e-mail: corina.ceban@ansa.gov.md

Serviciul managementul laboratoare

 – şef Serviciu
Tel: 0 22 294 725