Actualizat pe: 28 martie 2017 |

Serviciul de presa

24.03.2017

În deplasarea întreprinsă, Directorul General Adjunct a verificat mersul îndeplinirii programelor de biosecuritate pentru bolile de pestă porcină africană și influență aviară. În cadrul întâlnirilor cu specialiştii Direcțiilor raionale pentru siguranţa alimentelor Dl Stamati s-a documentat detaliat asupra situației din domeniu şi a formulat sarcini concrete pentru subdiviziunile teritoriale din sudul republicii.  

Continuare...
23.03.2017

În decursul primelor două decade a lunii martie pe teritoriul republicii s-a semnalat vreme deosebit de caldă şi cu precipitaţii. Temperatura medie a aerului a constituit +6,2..+8,0ºC, iar temperatura maximă a aerului a urcat pînă la +19ºС. 

Continuare...
21.03.2017

Un grup de specialişti din cadrul ANSA în frunte cu Directorul general adjunct Vsevolod Stamati s-au deplasat la Soroca, în satul  Rubleniţa, unde a fost administrată restricţie sanitar-veterinară pe pesta porcină africană.  

Continuare...
20.03.2017

HPIA (influența aviară hiper - patogenă) la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) pe parcursul lunii martie 2017 cazuri noi de îmbolnăvire au fost declarate în următoarele state

Continuare...
21.03.2017

Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) pe parcursul lunii februarie 2017 a declarat cazuri noi de îmbolnăvire a HPIA (influența aviară hiper - patogenă)  în următoarele state:

 

Continuare...
21.03.2017

Pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat:

 

Un focar de pestă porcină africană în raionul. Soroca, satul. Rublenița confirmat în secţia virusologie, I.P.CRDV.

  

Continuare...
20.03.2017

Zece companii au fost premiate la cea de-a III-a ediție a concursului „Operator Alimentar Responsabil”. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului „Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”, realizat de Fundația Est-Europeană.

Continuare...
16.03.2017

Directorul General al Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor, Gheorghe Gaberi a vizitat ediţia de primăvară a expoziţiei „MOLDAGROTECH”, desfăşurate la „MOLDEXPO”,  la care sunt propuse agricultorilor cele mai moderne maşini agricole: tractoare, combine, dispozitive şi utilaje pentru lucrarea solului, servicii aferente agriculturii dar şi  divers material săditor pentru plantarea în condiţiile primăverii curente.  

Continuare...
15.03.2017

Pornind de la importanța dezvoltării sectorului de producere și procesare a cărnii pentru economia țarii, inclusiv și în scopul promovării exportului cărnii și produselor din carne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, a organizat întâlnirea cu procesatorii din domeniul industriei prelucrătoare de carne. În cadrul acestei întruniri a fost supuse dezbaterilor situația actuală în domeniul procesării și comercializării preparatelor din carne, și implementarea art. 21 din Legea 231 „Cu privire la comerțul interior”.

Continuare...
14.03.2017

În deschidere, Dl Gheorghe Gaberi, Director General ANSA a vorbit despre importanţa asigurării sectorului agricol cu seminţe şi material săditor de calitate, cu fertilizanţi şi materiale uz fitosanitar, precum şi de o asistenţă calificată de protecţie a plantelor. Toate aceste componente sunt necesare creşterii recoltelor bogate  de culturi agricole, a menţionat Directorul General ANSA.

Continuare...
13.03.2017

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, aduce la cunoştinţă că pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat un focar de pestă porcină africană

Continuare...
13.03.2017

Directorul General Adjunct ANSA, Vsevolod Stamati şi un grup de specialişti din Direcţia supraveghere farmaceutică şi furaje a participat la conferință internațională cu genericul  “Managementul subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman,,desfăşurată la Academia de Ştiinţe a Moldovei.                                  

Continuare...
10.03.2017

Azi, la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc o întrunire de lucru a şefilor direcţiilor raionale pentru siguranţa alimentelor şi  a şefilor subdiviziunilor teritoriale de sănătate publică în problema evaluării situaţiei privind alimentaţia copiilor.

Continuare...
09.03.2017

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu 1 iulie 2017 intră în vigoare Cerinţele unice pentru ţările-membre ale Uniunii Economice Eurasiatice din domeniul carantinei plantelor. 

Continuare...
07.03.2017

 Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor din cadrul ANSA Vă informează,  că s-a editat broşura ”Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole şi recomandări de combatere a acestora”, pentru lunile martie, aprilie şi mai. 

Continuare...
06.03.2017

Raportul de activitate a Agenţiei l-a prezentat în faţa ziariştilor  Gheorghe Gaberi, Director General ANSA , care a specificat în debutul briefingului că activitatea instituţiei pe parcursul anului trecut a fost orientată spre implementarea prevederilor legislației Republicii Moldova și a actelor normative din domeniul sanatății plantelor, sănătății animalelor și siguranței alimentelor pe întregul lanț alimentar. 

Continuare...
06.03.2017

Colaboratorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor au efectuat controlul mai multor magazine (fitofarmacii) specializate în comerţul cu amănuntul a pesticidelor, îngrăşămintelor minerale şi a seminţelor. 

Continuare...
02.03.2017

Direcția juridică a Agenției Naționale pentru Siguramța Alimentelor a organizat pe 01.03.2017 un seminar-instruire la tema: „Implementarea modificărilor și completărilor Codului Contravențional al Republicii Moldova în domeniul agricol, sanitar-veterinar și de siguranță alimentelor” 

Continuare...
03.03.2017

Azi, la ANSA a avut loc o şedinţă în cadrul căreia a fost supusă dezbaterilor situaţia din domeniul alimentaţiei copiilor în instituţiile şcolare şi preşcolare. La şedinţă au participat reprezentanţii Direcţiei Generale, Educaţie, Tineret şi Sport a Primăriei municipiului Chişinău.

Continuare...
02.03.2017

În mai multe localități din raionul Dondușeni au loc seminare de instruire și informare a operatorilor agricoli producători de fructe, convocate de Agenția Națională de Dezvoltare Rurală în comun cu Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor  Dondușeni. 

Continuare...
02.03.2017

La Ştefan Vodă a avut loc şedinţa extinsă a comisiei raionale extraordinare antiepizootice la care au fost prezenți specialiștii direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor, conducătorii centrelor de sănătate, centrului de sănătate publică, primarii, reprezentanții Inspectoratului de poliție și poliției de frontieră, asociaţiei vânătorilor şi pescarilor.

Continuare...
28.02.2017

Delegaţia  Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în frunte cu Directorul General, Gheorghe Gaberi  a participat la Seminarul regional de la Erevan în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţilor serviciilor naţionale de control fitosanitar în 4 ţări est-europene”. 

Continuare...
01.03.2017

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) în comun cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor au organizat azi la Chişinău un seminar la tema: “Rezultatele evaluării potenţialului fitosanitar în R. Moldova”.

Continuare...
01.03.2017

Ședința comună a fost condusă de către președintele  Asociației apicultorilor “Albinuița din raionul Cimișlia Gheorghe Balan. Comunicări la temă au prezentat Ion Dascăl, șeful secției sănătatea animală, Ion Maxim președintele Asociației Naționale a apicultorilor din R.Moldova şi Andrei Zagoreanu președintele Asociației republicane a apicultorilor Apis-Melifera. 

Continuare...
28.02.2017

Direcția Control Semincer ANSA a organizat un seminar cu tema ”Producerea , inspectarea și certificarea semințelor conform schemelor OECD și regulile ISTA și ”Tendințe în dezvoltarea pepenieritului viticol, pomicol și bacifer în Republica Moldova. Certificarea materialului de înmulțire și săditor fructifer”. La instruire au participat inspectorii subdiviziunilor teritoriale  din domeniul controlului semincer.

Continuare...
27.02.2017

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  aduce la cunoștința  agenților economici importatori de mărfuri supuse controlului sanitar – veterinar și fitosanitar că, începând cu 01.03.2017,  se simplifică procedura de inspecție la import prin efectuarea unui singur control la posturile  Agenţiei de inspecție la frontieră. Astfel, agenții economici nu vor fi supuși unui control repetat în cadrul terminalelor vamale interne.

Serviciul de presă ANSA

Continuare...
24.02.2017

HPIA (influența aviară hiper - patogenă) la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) pe parcursul lunii februarie 2017 cazuri noi de îmbolnăvire au fost declarate în următoarele state:

Continuare...
24.02.2017

Pe teritoriul Republicii Moldova cazuri pozitive de boli infecțioase nu s-au înregistrat. În țările limitrofe și în lume către Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) au fost declarate următoarele boli infecțioase:

Continuare...
24.02.2017

Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Soroca a organizat un seminar pe tema „Riscul apariției și măsurile de prevenire a gripei aviare în teritoriul raionului Soroca”. 

Continuare...
22.02.2017

O delegaţie a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în frunte cu Directorul General, Gheorghe Gaberi  participă la Conferinţa internaţională cu genericul “ Fortificarea capacităţilor instituţionale  a serviciilor fitosanitare din cadrul statelor Europei de Est. Conferinţa are loc la Erevan şi este organizată de FAO. 

Continuare...
21.02.2017

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Făleşti a organizat un seminar cu tematica: „Prevederile legislaţiei în vigoare la transportarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor”.

 

Continuare...
22.02.2017

În conformitate cu informaţia parvenită din teritoriu, la data de 20 februarie 2017 din necesarul de 35360.5 tone de seminţe de culturi de câmp pentru semănatul de primăvară, sunt depozitate circa 33490 tone, sau 94,7 %. Până în prezent a fost controlată şi certificată o cantitate de circa 30223 tone, sau 90,3% din seminţele depozitate. 

Continuare...
20.02.2017

 

În țările limitrofe și în lume către Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) au fost declarate următoarele boli infecțioase:

Continuare...
21.02.2017

HPIA (influența aviară hiper - patogenă) – la Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) a fost declarată în următoarele state:

Continuare...
16.02.2017

Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor Soroca a organizat un seminar în cadrul căruia au fost examinate chestiunile privind pregătirile pentru lucrările de primăvară, evaluarea depozitlor pentru păstrarea PUFF, precum şi aprovizionarea  gospodăriilor cu produse de uz fitosanitar, material semincer. O temă aparte a constituit-o cea de înregistrare a tuturor agenţilor economici care cultivă produse agricole pentru comercializare pe piaţa internă sau pentru export.

Continuare...
15.02.2017

La sudul republicii, Directorul General ANSA a participat la evenimentul de lansare a lucrărilor în vii, organizat de administraţia raională, la care alături de viticultorii din partea locului, au fost prezenţi şi agricultorii din mai multe localităţi din această regiune.  Tăierea viţei de vie aici începe de Sfântul Trifan, o sărbătoare religioasă, la care ţin mult localnicii şi care este ziua de demarare a lucrărilor în plantaţii viticole. Ceremonia a fost marcată în cea mai mare gospodărie viticolă “Agrogled” care întreţine mai bine de 600 de hectare de plantaţii şi-n anul trecut a obţinut şi cea mare recoltă, - de peste 10 tone de struguri la hectar.

Continuare...
13.02.2017

La Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor a avut loc o masă rotundă, pentru specialiştii din sectorul pepinieritului viticol, la tema: „Sistemul de producere a materialului săditor viticol în RM: probleme, soluţii şi perspective”. Evenimentul a fost organizat cu suportul oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) şi Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, cu participarea specialiştilor de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

Continuare...
10.02.2017

În cadrul evenimentului de lansare, Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi, a specificat că obiectivul principal al proiectului este intensificarea capacităților de export a produselor din lanțul agroalimentar, în conformitate cu standardele UE și cerințele Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. „Proiectul urmărește consolidarea capacităților instituționale ale ANSA în vederea gestionării eficiente a tuturor aspectelor legate de siguranța produselor alimentarea și ajustării operatorilor din sectorul agroalimentar la exigențele Uniunii Europene”, a declarat Directorul General ANSA.

Continuare...
07.02.2017

În conformitate cu ordinul nr. 276, emis de conducerea ANSA, Direcția raională pentru siguranța alimentelor Briceni acordă o atenţie prioritară măsurilor de prevenire a răspândirii din Ucraina a pestei porcine pe teritoriul R. Moldova. 

Continuare...
08.02.2017

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a primit din partea Guvernului Republicii Federale Germania 30 de poziţii de diferit echipament și aparataj modern pentru efectuarea controalelor în domeniul siguranței alimentelor.

Continuare...
01.02.2017

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în colaborare cu proiectul de asistenţă tehnică “Reforma Climatului Investiţional din R.Moldova” finanţat de Guvernul Suediei şi implementat de Corporaţia Financiară Internaţională, membră a Grupului Băncii Mondiale, au convocat o masă rotundă de consultări publice asupra proiectului Strategiei Naţionale de Siguranţă a Alimentelor pentru perioada anilor 2017-2020.

Continuare...
27.01.2017

În dimineaţa zilei de ieri, la Consiliul raional a avut loc o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Rîșcani. În cadrul dialogului, Pavel Filip a prezentat principalele realizări ale Cabinetului de miniștri în decursul unui an de la învestire și a trasat obiectivele de guvernare pentru perioada următoare.

Continuare...
27.01.2017

În rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, 4 angajaţi ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depus jurământul de credinţă.

Continuare...
24.01.2017

Proiectul este lansat şi va fi implementat cu suportul Agenţiei Suedeze de Asistenţă Tehnică şi finanţat de Guvernul Suediei.  Bugetul constituie 2 mln de euro, perioada de desfășurare fiind de trei ani, începând cu ianuarie curent. Principalul obiectiv al proiectului este îmbunătățirea capacității de dezvoltare și funcționare instituțională cu un nivel mai înalt al calitățiii serviciilor în domeniile de sănătate a animelelor și siguranței alimentelor. 

Continuare...
27.01.2017

Șeful Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor Briceni, Alexandru Roșca, însoţit de către șeful secției pentru Siguranța Alimentelor Vladimir Nesteriuc, a  efectuat o vizită de inspectare la  laboratorul de Expertiză Sanitar-Veterinară,  (hala pentru comercializarea  produselor din carne, lactate și ouă)  din comuna Larga, raionul Briceni. 

Continuare...
23.01.2017

Pe data de 19 ianuarie curent a avut loc seminarul „Sistemul de control la importul produselor de origine animală”, organizat în cadrul Proiectului Twinning „Suport Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”. Seminarul a adunat la masa discuţiilor experţi din cadrul Agenţiei, Ministerului Economiei, inspectori din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

Continuare...
19.01.2017

Întru realizarea articolului 2 al Acordului între Serviciul de Supraveghere Veterinară şi Fitosanitară al Federaţiei Ruse şi Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer cu privire la efectuarea investigărilor comune ale pepinierelor pentru livrarea reciprocă a materialului săditor , semnat la 20 august 2009, ANSA solicită până la data de 01.03.2017 prezentarea informaţiei după cum urmează:

Continuare...
10.01.2017

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor invită reprezentanţii mass media la briefingul de presă cu tema: “Beneficiile şi riscurile pieţei de peşte”.

Briefingul va avea loc pe 11 ianuarie, ora 10.00, la sediul ANSA, sala de conferinţe (str. Mihail Kogâlnicianu, 63, colţ cu str. Puşkin).

Continuare...
19.12.2016

La briefing au participat Directorul General ANSA, Gheorghe Gaberi, Directrul General Adjunct, Ion Toma și Șeful Direcției Municipale Chișinău pentru siguranța alimentelor, Roman Vengher.

Continuare...
13.12.2016

Colaboratorii ANSA și reprezentanții subdiviziunilor din teritoriu ai Agenției au participat la instruirea privind monitorizarea Pestei Porcine Africane și gestionarea faunei sălbatice, instruire organizată cu suportul Comisiei Europene de către instituția specializată BTSF GE TADS.

Continuare...
06.12.2016

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este responsabilă de elaborarea și implementarea programelor anuale de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății animalelor, sănătății plantelor, siguranței alimentelor și furajelor, a Planului de reziduuri pentru produsele de origine animală, precum și  Planul de monitorizare a reziduurilor în produsele de origine vegetală aprobat prin Hotărârea Guvernului  Nr. 567 din 16.07.2014.

Continuare...
10.11.2016

La Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avut loc o întrunire a reprezentanților asociațiilor de pomicultori și a producătorilor de fructe individuali, în cadrul căreia s-a discutat despre necesitatea diversificării spectrului de livezi de fructe.

Continuare...
22.11.2016

Reprezentanții Guvernului Lituaniei au menționat importanța colaborării bilaterale cu țara noastră, ținând cont de contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, astfel Moldova este în lista țărilor prioritare pentru care va fi acordată asistență, lângă alte țări din cadrul parteneriatului estic, cum ar fi Ucraina și Georgia. 

Continuare...
10.10.2016

În cadrul vizitei întreprinse la Hâncești, Directorul General al Agenției pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi a luat cunoștință de activitatea subdiviziunii ANSA din acest raion.

Continuare...
05.09.2016

Azi, la ANSA a avut loc o reuniune de lucru, în cadrul căreia a fost supusă dezbaterilor derularea Proiectului Twinning, finanţat de Uniunea Europeană. 

Continuare...
08.09.2016

La şedinţa de ieri a cabinetului de miniştri, Primul ministru a solicitat autorităților de resort, în special Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră să acționeze prompt în cazul cărnii importate din zona afectată. 

Continuare...
02.09.2016

Rabia (Turbarea) este o boală infecţioasă de etiologie virală, întâlnită la toate speciile de animale homeoterme, transmisibilă la om, caracterizată prin evoluţie acută cu manifestări nervoase exprimate prin hiperexcitabilitate şi agresivitate urmate de paralizii şi moarte.

Continuare...
09.08.2016

La data de 8 august, cu privire la cazul de toxiinfecţie  alimentară în masă în satul Tocuz, r. Căuşeni, a fost convocată Comisia pentru Situaţii Excepţionale, condusă de către preşedintele raionului, Ion Ciontoloi. La şedinţa comisiei a participat Directorul General adjunct al ANSA, Vsevolod Stamati, şeful Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor Căuşeni, Agapii Vitalie...

Continuare...
25.07.2016

Conform Programului național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și conținutului de nitraţi în produse de origine vegetală, în urma controalelor efectuate, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au depistat un lot neconform de tomate, produs în R. Moldova.  

Continuare...
19.07.2016

Având în vedere perioada cu temperaturi înalte (caniculă), ANSA adresează consumatorilor următoarele recomandări și sfaturi la procurarea şi consumarea produselor alimentare pentru a evita toxiinfecţiile alimentare procuraţi produsele alimentare numai din unităţi comerciale sau spaţii autorizate  sanitar-veterinar şi evitaţi produsele care nu corespund cerintelor organoleptice.

Continuare...
15.06.2016

Ploile din ultimile săptămâni,  căzute  pe întreg teritoriul republicii,  în mare parte au favorizat infectarea şi manifestarea diverselor boli la culturile agricole.

Continuare...
10.06.2016

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor întreprinde acţiunile necesare pentru asigurarea prioritară a pieţei, inclusiv a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu produse alimentare, exercitînd un control permanent asupra respectării normativelor existente, calităţii şi siguranţei produselor alimentare. 

Continuare...
08.06.2016

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor  vă oferă răspunsurile la întrebările frecvente despre bacteria Salmonela.

Continuare...
31.05.2016

Direcţia Control Semincer din cadrul ANSA a desfăşurat un seminar cu genericul ”Producerea, inspectarea şi certificarea materialului semincer conform Schemelor Semincere OECD şi a regulilor ISTA”.

Continuare...
30.05.2016

Azi, la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, a avut loc briefingul de presă, cu genericul: „Recomandări de evitare a riscurilor privind odihna de vară a copiilor”. Informaţia şi răspunsurile la întrebările jurnaliştilor au fost formulate de către Ion Toma, Director General adjunct al ANSA.

Continuare...
12.05.2016

Evenimentul a avut loc în prezenţa Prim-ministrului Pavel Filip, a Directorului General  a Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor, Gheorghe Gaberi şi a lui Vitalie Vrabie, Director General al Serviciului Vamal.

Continuare...
06.05.2016

 Pentru a nu admite comercializarea ilicită a  produselor de uz fitosanitar şi/sau a fertilizanţilor, în periaoada 25 aprilie -4 mai au fost efectuate controale asupra comercializării ilicite a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în locuri neautorizate, de către inspectorii ANSA şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

Continuare...
29.04.2016

Ziua Mondială a Medicului Veterinar a fost sărbătorită de către Asociaţia Mondială de Medicină Veterinară pentru prima dată  în anul 2001 şi este celebrată în fiecare an în ultima sâmbătă a lunii aprilie.

Continuare...
15.04.2016

Perioada premergătoare sărbătorilor pascale se manifestă prin agitaţie umană sporită, în special la punctele de comercializare a produselor alimentare. Astfel creşte responsabilitatea comercianţilor de a vinde produse sigure, pe de o parte, şi a consumatorilor de a fi atenţi la aceste produse, pe de altă parte. 

Continuare...
31.03.2016

Serviciul fitosanitar aduce la cunoştinţă măsuri de protecție a plantelor împotriva dăunătorilor și a bolilor

Continuare...
06.04.2016

Miercuri, 6 aprilie 2016, şeful Direcţiei Control Semincer, Dumitru Rusu, a susţinut un briefing de presă cu privire la situaţia generală ce ţine de gradul de aprovizionare cu seminţe a culturilor de câmp, legumicole, bostănoase şi de cartof.        

Continuare...
27.10.2015

Un nou proiect de asistenţă, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), va sprijini domeniul siguranţei alimentelor din Republica Moldova în următorii trei ani. Proiectul "Îmbunătăţirea siguranţei alimentare în Republica Moldova", a demarat...

Continuare...