Actualizat pe: 22 septembrie 2017 |

Vizita de inspecţie la un focar de pestă porcină africană

18.05.2017 11:32

Un grup de specialiștii ANSA în frunte cu Directorul general adjunct,Vsevolod STAMATI au efectuat o vizită de lucru la Brătuşeni, r-ul Edineț, unde anterior a fost înregistrat un focar de Pestă Porcină Africană. Au fost verificate toate posturile de control la intrările și ieșirile din localitate. Acțiunile întreprinse de specialiștii subdiviziunii raionale în comun cu poliția locală și administraţia publică locală,  începând cu funcționarea filtrelor sanitare, controlul și dezinfecția transportului și finisând cu monitorizarea zilnică a porcinelor din focar, au fost apreciate drept  satisfăcătoare. Timp de 45 de zile,  noi cazuri de extindere a bolii nu s-au înregistrat. Conform Planului de contingență în exploatația – focar, după dezinfecția finală au fost introduse porcine santinelă pentru o perioadă de 21 de zile. În cazul lipsei morbidității animalelor și testelor negative de laborator, restricția va fi ridicată.